24 décembre 2012

Prejardhja e gjuhes pellazge etruske

 1.  Burime  bibliografike rreth  origjines së pellazgëve, besoj se  duhet të interesohemi para se të bëhët  vonë, ti studiojmi se  kush ishin  pellazgët, nga  vinin dhe nga  rrjedhte  gjuha  e tyre, do ishte   në interesin tonë që Akademia  jonë  të mirrej  më në  fund  më pellazgët dhe  të  bëjë  publike  këtë  analiz,  para se  të krijohet huti ku pastaj  do ishte  vështirë  të dilet 

  Mendoj se  ne  duhet  të  zgjohëmi nga gjumi,  duhet të  besoni se  këto kerkime  janë në interesin tonë  e jo  për  të  dezinformim, si mendojnë  disa, të cilët në  jetën e tyre nuk  kanë lexuar  më shumë se  një libër,  tek e fundit e  verteta do triumfoje  njê ditë se është  në anën tonë si do  që  të  jetë,  ne jemi autokton pa  dyshim, por  nuk do thotë kjo se ne  duhet  të  bëhëmi   patjetër pellazgë  për të dëshmuar  se  jemi para helenëve, sepse  ndoshta  ne jemi edhe  më  të  vjetër  se  sa pellazgët dhe se origjina  jonë është  e  banorve autokton para  pellazgë, siç dëshmohet, ne ishin Mollosët e  lashtë  të Epirit .

  Pra është krijuar  një opinion i  gabuar  se pellazgët ishin autokton dhe se  ne rrjedhim   prej tyre, mirëpo kur e  studiojmi mirë  këtë  enigm, vrejmi se pellazgët janë të ardhur më origjinë skite, prandaj, nuk ështe aspakë në interesin tonë që ne të hidhemi në këtë drejtim të pa nevojshëm  derisa jemi AUTOKTON në trojet  tona edhe PARA PELLAZGËVE !

  Duhet ti lexoni këto lidhje me mija e  mija burime hulumtooni dhe analizoni e  pastaj gjykoni, mos etiketoni njerëz  të pa fajshëm që  tërë  jeten punuan në interes  të popullit shqiptar, prandaj kushtoni pakë  kohë  ju  lutemi këtyre  kërkimeve për   të  vertetuar jo që  ne jemi pellazgë, por perkundrazi, ne jemi  autokton edhe mos  te ishim pellazgë, do thotë  se  duhët të mirremi  më këto kërkime  megjithëse  Akademia  jonë është  percaktura  se ne jemi autokton  më prej ardhje ilire e jo pellazge !

    Ju falemnderit !

  1. books.google.fr1842 - 400 pages - Afficher la publication en entier
   The questions that have been most keenly agitated amongst the learned are, whether the Pelasgians were a different nation from ... and also that the Hellenes or Greeks were Pelasgians, or, in other words, of Scythian or Gothic origin.
   Autres éditions
  2. books.google.frJohn Will Donaldson - 1852 - 476 pages - Afficher la publication en entier
   Names of the Scythian divinities. § 12. Other Scythian words explained. § 13. Successive peopling of Asia and Europe : fate of the Mongolian race. § 14. The Pelasgians were of Sclavonian origin. § 15. Foreign affinities of the Umbrians, ...
   Autres éditions
  3. books.google.frJohn William Donaldson - 1844 - Afficher la publication en entier
   The Etruscans — the theory of Lepsius, respecting their Pelasgian origin, adopted and confirmed 10 11. ... How the Pelasgians came into Europe ...... 25 3. Thracians, Getse, and Scythians 27 4. Scythians and Medes 28 ...
   Autres éditions
  4. books.google.frPhilological Society (Great Britain) - 1785 - Afficher la publication en entier
   •f whom were originally Pelasgi, we must perceive [hat the Hellenes, or Greeks, ... the Greeks came from Caucasus, it is also certain, that the Pelasgi came from the neighbourhood of that mountain, and were descended from the Scythians.
   Autres éditions
  5. books.google.frMichael Russell, James Talboys Wheeler - 1865 - Afficher la publication en entier
   1 Theory that the Pelasgians originally came from Phoenicia and Egypt. — But although it is universally admitted that the ... There being no similar evidence for believing that the Cabirian mysteries originated among the Scythians, ...
   Autres éditions
  6. books.google.frJohn Jamieson - 1814 - 368 pages - Afficher la publication en entier
   from their wandering habits, the learned Scandinavian views the term Pelasgi as of Scythian origin, q. ... The Scythian origin of the Pelasgi proved from Testimony. The principal branch of our inquiry regards the origin of this people.
   Autres éditions
  7. books.google.frJohn Pinkerton - 1787 - 207 pages - Afficher la publication en entier
   Herodotus, Thucydides, Strabo, assert the Pelasgi to have come from Thessaly into Greece ; and Thessaly was anciently esteemed a part of Thrace, so that the Pelasgi were Thracians, that is, Scythæ, Getæ or Goths.
   Autres éditions
  8. Pas d'image de couverture
   books.google.frJonathan Boucher, Joseph Hunter, Joseph Stevenson - 1832 - 80 pages - Afficher la publication en entier
   and thence to bare called them sometimes Scythians, sometimes Pelasgians, Barbarians, Cimmerians or Cimbrians, ... For that, ashamed, as it would seem, of the obscurity and meanness of their origin, the most eminent Gieek writers hoped ...
   Autres éditions
  9. books.google.frAlexander Fraser Tytler (lord Woodhouselee.), Brandon Turner - 1846 - Afficher la publication en entier
   Herodotus, Thucydides, and Strabo, state that the Pelasgians came originally from Thessaly into Greece ; and as Thessaly was anciently a part of Thrace. Pinkerton (on the Origin of the Scythians and Goths) contends that the Pelasgians ...
   Autres éditions
  10. books.google.fr1828 - Afficher la publication en entier
   While Pinkerton traces the genealogy of the Pelasgians to an ancient Scythian empire, for the existence of which tradition seems to afford at least some degree of evidence, Colonel Kennedy thinks proper to assign them an origin among a ...
   Autres éditions

  The European magazine, and London review: Volume 8 - Page 289

  books.google.frPhilological Society (Great Britain) - 1785 - Afficher la publication en entier
  The Etruscan language seems to have been still more homologous to the Pelasgian ; that is to fay, the latter underwent less alteration in Etruria, whither, we have clearly shewn, the Scythians certainly penetrated, and who must have ...
  Autres éditions
 2. books.google.frJohn William Donaldson - 1844 - Afficher la publication en entier
  The Etruscans — the theory of Lepsius, respecting their Pelasgian origin, adopted and confirmed 10 11. Meaning and ethnical extent of the name " Tyrrhenian" . ... The Etruscan language — a mixture of Pelasgian and Umbrian ; the latter ...
  Autres éditions
 3. books.google.frRobert Ellis - 1861 - 200 pages - Afficher la publication en entier
  But, even if the Etruscan language had been thus partly Celticised at the time of the capture of Agylla, we have still to explain the distinction which was made between the Etruscans and Pelasgians at that particular time, ...
  Autres éditions
 4. books.google.frJohn Will Donaldson - 1852 - 476 pages - Afficher la publication en entier
  C. Scythians and Medes. § 7. Iranian origin of the Sarmatians, Scythians, and Gets, may be shown (1) generally, and (2) by an examination of the remains of the Scythian language. § 8. Mode of discriminating the ethnical elements in ...
  Autres éditions
 5. books.google.frSamuel Griswold Goodrich - 1854 - 1221 pages - Afficher la publication en entier
  The origin of its primeval inhabitants is uncertain ; yet several reasons induce the belief that it was settled by the ... About fifteen hundred years before the Christian era, we find Pelasgians and Etruscans mingled with later ...
  Autres éditions
 6. books.google.frWilliam Jerdan, Lovell Reeve, Henry Christmas - 1884 - Extraits
  Thu- cydides, speaking of certain Italian tribes, says, ' They are of Pelasgic origin ; that is, of these Tyrrheni who ... The languages of the Lydians and of the Pelasgi might be different. Homer calls the Carians ' barbarous-tongued ...
 7. books.google.frBarthold Georg Niebuhr, Julius Charles Hare, Leonhard Schmitz - 1831 - 641 pages - Afficher la publication en entier
  before it fell int;o the hands of the Etruscans, is uniformly represented as a Pelasgian city : and as the ... Scythian, and Persian words, was no more deficient in attention to languages, than we are: this very passage plainly shews ...
  Autres éditions
 8. books.google.frS.G. GOODRICH - 1857 - Afficher la publication en entier
  EoROPE has been known to history for about forty centuries. The origin of its primeval inhabitants is uncertain ; yet several ... About fifteen hundred years before the Christian era, we find Pelasgians and Etruscans mingled with later ...
  Autres éditions
 9. books.google.frJohn Jamieson - 1814 - 368 pages - Afficher la publication en entier
  Resemblance of the Greek Language to tJiat of the Scythians. Let us now advert to the historical proofs of similarity ... had recently migrated from Scythia, or had formed a part of those Pelasgi who had been driven from Etruria.
  Autres éditions
 10. books.google.fr1786 - Afficher la publication en entier
  That the Etruscan differed from the Phrygian is certain ; for the Phrygian wasGomerian, but the Etruscan I think Magogian-Scythian, mixed vith the Phœnician under the name of Pelasgian ; ' and the first Pelasgian settlements in Etruria ...
  Autres éditions

  1. books.google.frCharles Vallencey - 1786 - Afficher la publication en entier
   ... for the Phrygian wasGomerian, the Etruscan I think Magogian-Scythian, mixed i the Phœnician under the name of Pelasgian ; id the first Pelasgian settlements in Etruria,"(say authors of the Universal History) " from what e have advanced, could not ... the languages, or ather dialects of the Ægyptians, Assyrians, Babylonians, Syrians, Arabs, &c. must have approached extremely near to the Hebrew and ...
   Autres éditions
  2. books.google.frJohn Macculloch, Sir Walter Scott - 1824 - Afficher la publication en entier
   So is Stiernhelm, when be says that the Celtic, Etruscan, and Phrygian, are " ex una fonte" " nec Graeca longe distat." So is Vossius. So, I should think, is Herodotus, when he says that the Pelasgian was a different language from the ...
   Autres éditions
  3. books.google.frSir William Smith - 1854 - Afficher la publication en entier
   How easily a common language might supersede a native idiom appears from two remarkable cases in ancient history. ... the arrival of colonists from Asia: and the subject population of Etruria bears numerous traces of a Pelasgian origin.
   Autres éditions
  4. books.google.frCleary, etc..., - 2003 - 394 pages - Aperçu
   The colony of Fomorians, who were of Phoenician origin, must have spoken a dialect of the Phoenician language. .... the Umbrians ; the Eutru- rians or Etruscans ; the Samnites and Sabines of Italy ; the Thracians and Pelasgians of ...
   Autres éditions
  5. books.google.frGreek geography, Sir William Smith, William Smith (sir) - 1854 - Afficher la publication en entier
   It »m wuifT for these aliens to forego their own ver- ii*-uUr dialects and to acquire the common language •f tiicar ... arrival of colonists from Asia; and the subject population of Etruria bears numerous traces of a Pelasgian origin.
  6. books.google.frJohn Pinkerton - 1787 - 207 pages - Afficher la publication en entier
   The number of books, of all ages and languages, gives the moderns a prodigious superiority over the ancients, in judging of the gradations of speech, and origin and progress of nations. From the ancient Hetruscan inscriptions,, ...
   Autres éditions
  7. books.google.frThomas.. Dobson, Colin Macfarquhar, George Gleig - 1798 - Afficher la publication en entier
   The htruscau letters are Pelasgic, and several of the Etruscan inscriptions are Written in the Pelasgic language; ... nearer the lonic or Roman than the Etruscan. There is also very little difference between the Pelasgian, Etrnscan, ...
   Autres éditions
  8. books.google.fr1862 - Afficher la publication en entier
   The following is a res\im6 of the ancient history of Persia : It may be divided into distinct periods: the fabulous, the poetical, .... The Tyrrhenians were originally Pelasgian ; their Etruscan conquerors being of a different race ...
   Autres éditions
  9. books.google.frJohn O'Hart - 1989 - Aperçu
   ... the Umbrians ; the Etrurians or Etruscans ; the Samnites and Sabines of Italy ; the Thracians, Istrians, and Pelasgians of ... The Sarmatians were also of Scythian origin, and settled in the territory from them called by the Romans, ...
   Autres éditions
  10. books.google.frJohn MacCulloch - 1824 - Afficher la publication en entier
   I shall shortly prove it, as I trust, in examining the origin of the Highland people. Llwyd is with me also ; for he ... So, I should think, is Herodotus, when he says that the Pelasgian was a different language from the Hellenic Greek.
   Autres éditions

   books.google.frSamuel Bagster - 1848 - Afficher la publication en entier
   The origin of the Etruscan race, for instance, is a question of much interest, still awaiting its solution. ... origin with the Pelasgi of Greece; and their language, though a distinct and peculiar idiom of the Indo-European stem, ...
   Autres éditions
   books.google.frRoyal Asiatic Society of Great Britain and Ireland - 1834 - Afficher la publication en entier
   From Syria the Scyths probably crossed to Cyprus and Sicily, Southern France and Iberia, this line of emigration being well marked in classic authors, and the modern Basque language attesting the Scythic origin of the Iberians.
   Autres éditions

2 commentaires:

 1. Nje pyetje kam per stafin e faqes. E mbroni shume gjuhen shqipe me gjithe keto argumenta dhe nuk ju ka shkuar ndonjehere ndermend te korrigjoni gabimet ortografike? Tani e kuptoj pse popujt e tjere si marin per baze ankesat tona. Faleminderit

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Keni te drejte, gabime ortografike kemi perplote ne te gjitha shenimet, por, kam ndermend qe me kohen do te korrigjohen, me besoni se nuk eshte lehte kur shkruajmi drejte per se drejti ashtu si flasim dhe shpejte, mendja me shkon qe do ti korrigjoj me vone mirepo artikujt grumbullohen njeri patjetrit keshtuqe sot me duket e pa mundur qe ti rregulloj te gjtha shenimet, perndryshe, me duhet te angazhoj edhe bashkepunetore te shumët, por, per momentin nuk kam mundesi, duhet buxhet..Megjithate ju faleminderit per vrejtjen, vetem me kritika mund te permiresohemi ne te ardhmen, kalofshi mirë, shendet !

   Supprimer