12 octobre 2014

Shqiptarët mes shkencës e Mitit:kujt i pengon teza ilire ?

Shqipëtarët mes shkences e mitit
Ti besojmi shkences apo mitit ?
Popujt e Ballkanit të vonshëm në Europë...
Kronologjia parahistorike:

Nga -10 000 deri -2000 para Krishti

Periudha -8 300 Para Krishti

Në Europë pasi terhiqen Akullnajat, shpalosen zona të mëdhaja në ultësira e lugina të vershueshme ku flora dhe fauna gjejnë një lulzim të volitshëm ku edhe banorët e kanë patur shumë më lehtë qe të furnizohëshin me ketë begati.

-7500 Para Krishti

Ngritja e ujërave bëjnë ndarjen e kontinentit të Europes nga ishulli i Britanisë së Madhe.

-7150 Para Krishti

Prej -13 000 para Krishti kur në këtë kohë Deti i Zi ishte një Liqe i madh i cili gradualishtë thahej e që ishte 100 metra nën nivelin e Mesdheut njashtu si sot që është Deti i Vdekur mirëpo kah fundi i epokes së shkrirjes së akullnajave niveli i ujit ngritet për 120 metra dhe në vitin 5650 para Krishti deti Mesdhe u zgjërua dhe kaperceu pragun e grykes së Bosforit, këshqe mbrenda dy vite liqeni u egalizua me detin Medhe.

Në Laponië, në veri të Suedisë, grupe te njerëzve gjuetar dalin në siperfaqe te ardhur nga Lindja, perendimi dhe Jugu.

-6500 para Krishti:

Në Afrikën e Veriut dhe Sahara bëhën dresimet e kafshëve shtëpiake nga banoret vêndas.

Në Milienumin e IV-të para Krishti, në Europen qendrore fillon epoka e kultures së Lepenski Vir, në te dy anët e Danubit, tek gryka e portave te hekurta, në një fshat më nja 100 njerëz në 22 shtëpi.

Në Kretë në vendin e quajtur Knosos zhvillohet një qender Neolitike.

-5 200 Para Krishti, agrikultorët e parë paraqiten në Europë dhe perhapen në drejtim të Holandes.

Ata prodhojnë një keramik karakteristike dekorative më shpulla të prera.

-4500 para Krishti në Europen lindore zhvillohet teknika e bakrit të shkrirë në kalllupe qe shkrihej nê një temperatur të lartë nga rrëshiqi.

Paraqiten sepultura të pasura, sidomos ato në Varna në Bullgari, ku ne varreza shohim detaje tjera prestigjioze.

-4500 para Krishti ketu në Varna Bullgari, paraqitet një civilizim misterioz, pra ky civilizim shtrihej brigjeve të liqenit afër Detit të Zi, afër Varnes, ku ky civilizim njohi në zhvillim të lartë, të pa parë për epoken.

Së pari gjejmi ketu qypa të mrekullueshëm, idol nga ashti e guri si dhe vegla nga bakri. Pastaj një kilometer më tej jo largë Varnës, për herë tê parë janë punuar gjesende prej ari, më te vjetrat te zbuluara deri më sot.

Keto objekte janë punuar Në mes të 4600 para krishti e 4200, në brigjet detit tê Zi, shumë kohë para Piramidave të Egjiptasëve dhe civilizimit të Mesopotamisë,Shumica e ktyre varrezave janê te paisura mê diademe tê pasuar nga ari dhe gjesende tjera dekorative, rruza të persosura si dhe maje të shtizave nga bakri si dhe keramika mjaftë bukur tê dekoruara. Janêë gjetur edhe guaca tê detit, çka tregonse ka patur marrdhenje tregtare me onat e jugut te Mesdheut.

Nê regjionin e poshtëm të Danubit, shtazet pêr terhjekjen e pendes për të lavruar janë gjetur në shumë vende.

Poashtu në Rudna Glava është gjetur miniera e parë e bakri në botë.

-3800 para Krishti, fshatrat e parê të fortifikuara në Europen perendimore,

-3650 para Kriishti, në Rusi janë gjetur në varreza funerare karrocat e para tê terhequra nga kiet.

Në Milienumin e II-të ngriten monumentet megalitike te Karnakut në perendim të Francës.

-3200 para krishti në Hungari hasim karrocen e bujqëve.

-3500 Para Krishti,

Vala e parë e Indo Europianëve në Skandinavië.

-2900 Para Krishti,

Njohim Mikenen dhe Trojën.

Migracionet karriane në Qipro

Invazioni i një populli Anatolien në kretë, qe e bêjnê të njohur civilizimin Minoenë. Ishte nje popull paqêsor deh i fuqishëm.

-2800 para krishti, fillon ndertimi i Stonhengjit në Angli.

Në Greqi fillon qytetrimi Egjeenë, Kadmeenë më origjinë Fenikase që installohën në Beosië.
====================================
Akullnajat që vinin me një shpejtësi te madhe përshkak te ndryshimeve klimatike, te gjithë popujt e Europës jug-lindore emigruan kah lindja në zonat më të pershtatshme për jetesë, që nga -15 000 e deri -7000 para krishti Ballkani si dhe nje pjesë e Apenineve ishte nën akullnaj per nje periudh gati se 8000 jeçare..duehj pritur aty rreth -6500 para krishti kur u normalizua gjendja klimatike dhe shkrirja e akullnajave ne pjesen e Ballkanit ku perseri filloj te banohej nga migracione te para, te ardhura nga perendimi, lindja dhe m vone edhe pellazgët e bardh familje Skite te veriut te Detit të Zi dhe pas tyre popuj tjere nga anatolia, këto ishin përberje te migracioneve të kohës parahistorike do thotë që nga shkrirja e akullnajave e deri në Antikitet, që për shkencën njihet kjo periudh e jo se kush ishte i pari aty në kohërat para hitorike që askush nuk i mban mend por janë të nerthurura vetem sipas miteve apo sipas librit te shenjtë Bibles, një konfuzion i pa percaktueshëm dhe pa baza shkencore por vetem thënje e citate nganjëhere edhe përrallore transmetuar deri tek ne permes epopeve homerike si dhe poetëve tjerë grekë.
Emil Lafe thotë se popujt në ato kohera të lashta popullsitë nuk ishin të ngulura në një territor të caktuar, po lëviznin duke ndjekur burimet ushqimore, kryesisht gjahun. Ishte koha e ekonomisë së egër.

Së fundi, një sqarim se si duhet kuptuar autoktonia e një populli:
Emil Lafe mendon se, janë bërë hapa të mëdhenjë edhe në kerkimet arkeologjike në viset tona ku studiuesit shqiptarë, po edhe të huaj, kur flasin për autoktoni, kanë parasysh epokën historike antike, d.m.th. atë që quhet koha e qytetërimit greko-romak. Janë sjellë shumë dëshmi gjuhësore, arkeologjike e historike në të mirë të tezës ilire se, elementi shqiptar (d.m.th. popullsia që ka folur një fazë shumë të hershme gjuhën shqipe) ka qenë i pranishëm pa ndërprerje në viset e sotme të shqiptarëve që nga koha antike. 

Por koncepti i autoktonisë nuk mund të shtrihet në epokën e Mezolitit, periudha kalimtare nga Paleoliti në Neolit, 10 000 deri 7000 vjet para Krishti. Nuk mund të thuhet asgjë e sigurt për karakterin etnik të popullsisë së vendbanimeve të Mezolitit që janë zbuluar në vendin tonë, si në Konispol, në Kryegjatë të Fierit a në Vlushë të Skraparit. 

Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur se shqiptarët të ishin vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këto vise, që nga koha kur u larguan akullnajat. 

Kurse në lidhje me gjuhësin është diçka tjetër, siç e pohon edhe gjuhëtari yni i shquar Profesor Emil Lafe i cile e thotë me këmbëngulje se, gjuha shqipe nuk rrjedh nga pellazgjishtja dhe rrefuzon me këmnulje tezen prejardhjes së gjuhës shqipe nga pellazët dhe e thotë se, "shkenca kërkon disa pika mbështetëse të sigurta për të ndërtuar një hipotezë si plan të punës. 
Ilirishtja vështrohet si gjuhë indoeuropiane, por kjo gjë nuk mund të thuhet me siguri për pellazgjishten, për arsye se ka fare pak dëshmi prej saj." dhe vijon më tutje duke analizuar permes krahasimeve dallimet mes shqipës së sotme dhe ilirishtës te cilat perputhen por jo edhe me pellazgjishten, Profesor Emil Lafe thotë me plotë bindjet e tij se;

 "Neve sot na mungon ADN-ja e pellazgjishtes që ta krahasojmë me ADN-në e shqipes dhe të nxjerrim përfundime sepse , mbetjet e pellazgjishtës janë aq të pakta, sa nuk të nxjerrin dot në ndonjë shteg të sigurt."
====================================
Pergatitur sipas burime nga: "Prehistoire d'Europe" nga Dardan Leka për Rilindjen=Ilire=shqiptare=
 
Photo : Kronologjia parahistorike:

Nga -10 000 deri -2000 para Krishti

Periudha -8 300 Para Krishti

Në Europë pasi terhiqen Akullnajat, shpalosen zona të mëdhaja në ultësira e lugina të vershueshme ku flora dhe fauna gjejnë një lulzim të volitshëm ku edhe banorët e kanë patur shumë më lehtë qe të furnizohëshin me ketë begati.

-7500 Para Krishti

Ngritja e ujërave bëjnë ndarjen e kontinentit të Europes nga ishulli i Britanisë së Madhe.

-7150 Para Krishti

Prej -13 000 para Krishti kur në këtë kohë Deti i Zi ishte një Liqe i madh i cili gradualishtë thahej e që ishte 100 metra nën nivelin e Mesdheut njashtu si sot që është Deti i Vdekur mirëpo kah fundi i epokes së shkrirjes së akullnajave niveli i ujit ngritet për 120 metra dhe në vitin 5650 para Krishti deti Mesdhe u zgjërua dhe kaperceu pragun e grykes së Bosforit, këshqe mbrenda dy vite liqeni u egalizua me detin Medhe.

Në Laponië, në veri të Suedisë, grupe te njerëzve gjuetar dalin në siperfaqe te ardhur nga Lindja, perendimi dhe Jugu.

-6500 para Krishti:

Në Afrikën e Veriut dhe Sahara bëhën dresimet e kafshëve shtëpiake nga banoret vêndas.

Në Milienumin e IV-të para Krishti, në Europen qendrore fillon epoka e kultures së Lepenski Vir, në te dy anët e Danubit, tek gryka e portave te hekurta, në një fshat më nja 100 njerëz në 22 shtëpi.

Në Kretë në vendin e quajtur Knosos zhvillohet një qender Neolitike.

-5 200 Para Krishti, agrikultorët e parë paraqiten në Europë dhe perhapen në drejtim të Holandes.

Ata prodhojnë një keramik karakteristike dekorative më shpulla të prera.

-4500 para Krishti në Europen lindore zhvillohet teknika e bakrit të shkrirë në kalllupe qe shkrihej nê një temperatur të lartë nga rrëshiqi.

Paraqiten sepultura të pasura, sidomos ato në Varna në Bullgari, ku ne varreza shohim detaje tjera prestigjioze.

-4500 para Krishti ketu në Varna Bullgari, paraqitet një civilizim misterioz, pra ky civilizim shtrihej brigjeve të liqenit afër Detit të Zi, afër Varnes, ku ky civilizim njohi në zhvillim të lartë, të pa parë për epoken.

Së pari gjejmi ketu qypa të mrekullueshëm, idol nga ashti e guri si dhe vegla nga bakri. Pastaj një kilometer më tej jo largë Varnës, për herë tê parë janë punuar gjesende prej ari, më te vjetrat te zbuluara deri më sot.

Keto objekte janë punuar Në mes të 4600 para krishti e 4200, në brigjet detit tê Zi, shumë kohë para Piramidave të Egjiptasëve dhe civilizimit të Mesopotamisë,Shumica e ktyre varrezave janê te paisura mê diademe tê pasuar nga ari dhe gjesende tjera dekorative, rruza të persosura si dhe maje të shtizave nga bakri si dhe keramika mjaftë bukur tê dekoruara. Janêë gjetur edhe guaca tê detit, çka tregonse ka patur marrdhenje tregtare me onat e jugut te Mesdheut.

Nê regjionin e poshtëm të Danubit, shtazet pêr terhjekjen e pendes për të lavruar janë gjetur në shumë vende.

Poashtu në Rudna Glava është gjetur miniera e parë e bakri në botë.

-3800 para Krishti, fshatrat e parê të fortifikuara në Europen perendimore,

-3650 para Kriishti, në Rusi janë gjetur në varreza funerare karrocat e para tê terhequra nga kiet.

Në Milienumin e II-të ngriten monumentet megalitike te Karnakut në perendim të Francës.

-3200 para krishti në Hungari hasim karrocen e bujqëve.

-3500 Para Krishti,

Vala e parë e Indo Europianëve në Skandinavië.

-2900 Para Krishti,

Njohim Mikenen dhe Trojën.

Migracionet karriane në Qipro

Invazioni i një populli Anatolien në kretë, qe e bêjnê të njohur civilizimin Minoenë. Ishte nje popull paqêsor deh i fuqishëm.

-2800 para krishti, fillon ndertimi i Stonhengjit në Angli.

Në Greqi fillon qytetrimi Egjeenë, Kadmeenë më origjinë Fenikase që installohën në Beosië.
====================================
Akullnajat që vinin me një shpejtësi te madhe përshkak te ndryshimeve klimatike, te gjithë popujt e Europës jug-lindore emigruan kah lindja në zonat më të pershtatshme për jetesë, që nga -15 000 e deri -7000 para krishti Ballkani si dhe nje pjesë e Apenineve ishte nën akullnaj per nje periudh gati se 8000 jeçare..duehj pritur aty rreth -6500 para krishti kur u normalizua gjendja klimatike dhe shkrirja e akullnajave ne pjesen e Ballkanit ku perseri filloj te banohej nga migracione te para, te ardhura nga perendimi, lindja dhe m vone edhe pellazgët e bardh familje Skite te veriut te detit të Zi dhe pas tyre popuj tjere nga anatolia...këto ishin përberje te migracioneve të kohës parahistorike do thotë që nga shkrirja e akullnajave e deri në Antikitet, që për shkencën njihet kjo periudh e jo se kush ishte i pari aty në kohërat para hitorike që askush nuk i mban mend por janë të nerthurura vetem sipas miteve apo sipas librit te shenjtë Bibles, një konfuzion i pa percaktueshëm dhe pa baza shkencore por vetem thënje e citate nganjëhere edhe përrallore transmetuar deri tek ne permes epopeve homerike si dhe poetëve tjerë grekë.
Emil Lafe thotë se popujt në ato kohera të lashta popullsitë nuk ishin të ngulura në një territor të caktuar, po lëviznin duke ndjekur burimet ushqimore, kryesisht gjahun. Ishte koha e ekonomisë së egër.

Së fundi, një sqarim se si duhet kuptuar autoktonia e një populli:
Emil Lafe mendon se, janë bërë hapa të mëdhenjë edhe në kerkimet arkeologjike në viset tona ku 
studiuesit shqiptarë, po edhe të huaj, kur flasin për autoktoni, kanë parasysh epokën historike antike, d.m.th. atë që quhet koha e qytetërimit greko-romak. Janë sjellë shumë dëshmi gjuhësore, arkeologjike e historike në të mirë të tezës ilire se, elementi shqiptar (d.m.th. popullsia që ka folur një fazë shumë të hershme gjuhën shqipe) ka qenë i pranishëm pa ndërprerje në viset e sotme të shqiptarëve që nga koha antike. 
Por koncepti i autoktonisë nuk mund të shtrihet në epokën e Mezolitit, periudha kalimtare nga Paleoliti në Neolit, 10 000 deri 7000 vjet para Krishti. Nuk mund të thuhet asgjë e sigurt për karakterin etnik të popullsisë së vendbanimeve të Mezolitit që janë zbuluar në vendin tonë, si në Konispol, në Kryegjatë të Fierit a në Vlushë të Skraparit. 

Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur se shqiptarët të ishin vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këto vise, që nga koha kur u larguan akullnajat. 

Kurse në lidhje me gjuhësin është diçka tjetër, siç e pohon edhe gjuhëtari yni i shquar Profesor Emil Lafe i cile e thotë me këmbëngulje se, gjuha shqipe nuk rrjedh nga pellazgjishtja dhe rrefuzon me këmnulje tezen prejardhjes së gjuhës shqipe nga pellazët dhe e thotë se, "shkenca kërkon disa pika mbështetëse të sigurta për të ndërtuar një hipotezë si plan të punës. 
Ilirishtja vështrohet si gjuhë indoeuropiane, por kjo gjë nuk mund të thuhet me siguri për pellazgjishten, për arsye se ka fare pak dëshmi prej saj." dhe vijon më tutje duke analizuar permes krahasimeve dallimet mes shqipës së sotme dhe ilirishtës te cilat perputhen por jo edhe me pellazgjishten, Profesor Emil Lafe thotë me plotë bindjet e tij se; "Neve sot na mungon ADN-ja e pellazgjishtes që ta krahasojmë me ADN-në e shqipes dhe të nxjerrim përfundime sepse , mbetjet e pellazgjishtës janë aq të pakta, sa nuk të nxjerrin dot në ndonjë shteg të sigurt."
====================================
Pergatitur sipas burime nga: "Prehistoire d'Europe" nga Dardan Leka për Rilindjen=Ilire=shqiptare=

10 octobre 2014

Lajmrim: Ju lutemi, kujdes nga Albanologët e Internetit, Etnor Canaj, Elidon Ahmeti...etj. Post subject: Re: Mbishkrimet e vjetra.
Post Number:#77  Posted: Sun Oct 05, 2014 9:04 pm 
Online

Ne vitin 1898, ne nje varr te nekropolit te Kalase se Dalmaces (Koman) u gjet nje unaze prej bronxi e cila mbante nje mbishkrim:

ΑΝΑ ΟΗΘΗ | ICEB. (ανα οηθη ισεβ = ana oisi isev)

Ne vitin 1907, Th. Ippen, i cili e publikoi ne vepren e tij me titull, Denkmàler verschiedener Alterstufen in Albanien, Wiss. Mitt. aus Bosnien und Herzegovina 10 (1907), 16-22. , beri pyetjen ne se ishte nje shkrim ne gjuhen Ilire.
Ne vitin 1912. F.Nopcsa ripublikon mbishkrimin duke e shoqeruar me nje vizatim te unazes, ai pranon leximin e Ippen, por ndryshon shkronjen e katert te rreshtit te fundit.pra duke sjell: ANA | ΟΗΘΗ | ICER
Ne vitin 1927, L. Ugolini risjell kete mbishkrim me nje vizatim me te madh dhe shkruan se i ka qene besnik riprodhimit te mbishkrimit.
Ne vitin 1928, H.Krahe, i cili pranoi leximin qe i kish bere Nopcsa (ANA | ΟΗΘΗ | ICER), shtoi se lidhur emrit ANA ishte equivalenti i mbishkrimeve mesape "ana", si p.sh:ana aprodita, ana αθανα, ana aisa damatira, etj.

Studimi qe i beri Krahe, u pranua prej botes shkencore sikurse u pranua opinioni qe ky mbishkrim mbi kete unaze bronxi gjetur ne Shqiperi, eshte dokumenti i vetem ne gjuhen Ilire gjetur ne Gadishullin Ballkanik.


Image

===============================
Lajmrim,  
Ndjehemi te revoltuar ndaj publikime te pa vereta që shperndan Administratori Etnor Canaj në sitin e tij Areriaonline, te dhëna jo te skata sepse, këto unaza gjithsejt janë (4)te zbuuara në Koman, nuk kanë kurrfare lidhje me gjuhen ilire as shqipe, thjeshtë janë formula krishtere, pra ju lutemi lexues te nderuar nëse keni miqesi dhe njohtësi me Administratorin  e kesaj faqe, ta paralajmroni ate se, nuk është aspak në interesin tonë te publikohen te paverteta, ju faleminderit !
====================================
Image 

A flasin shqip monedhat Epirote?

Duke vezhguar me kujdes monedhat Epirote te periudhes e cila zyrtarisht njihet si "Lidhja Epirote", apo "Koinoni i Epirit" ( Κοινὸν Ἀπειρωτᾶν), perhere ne njeren prej faqeve te ketyre monedhave (kryesisht faqja e majte e monedhave) shfaqet mbishkrimi "Epirotan-Ἀπειρωτᾶν".
Ky mbishkrim, ne nje pamje te pare, sigurisht nuk do na thoshte asgje, pikerisht sepse "Epirotan" tregon thjesht periudhen kur Epiri prej Monarkise kthehet ne nje nje Koinon=Lidhje (Lige).
Por, e verteta eshte se ky etnonim, pra Ἀπειρωτᾶν, ne keto monedha shfaqet perhere i ndare ne dy pjese dhe perhere ruan kete ndarje : Ἀπει-ρωτᾶν (ΑΠΕΙ-ΡΩΤΑΝ).
Ne se etnonimi origjinal do ishte ai grek, atehere edhe neper monedha duhej te shfaqej ΑΠΕΙΡΩ-ΤΑΝ, ku "TAN" do ishte sufiksi, apo prapashtesa parazitare e fjales, por diçka te tille nuk e ndeshim asnjehere. Kjo ndarje e tille i ketij etnonimi, per mendimin tim, nuk eshte bere kurresesi per arsye te hapesires se monedhes, pikerisht sepse rrokja e pare e emrit, pra "ΑΠΕΙΡΩ", fare mire mund te qendronte ne faqen e monedhes apo monedhave, sikurse do jepte me teper idene e toponimit "Epir" apo "Apeiros" (Ἄπειρος), fjale kjo qe mendohet se do te thote "stere" , "toke" apo "kontinent".
Por, cila mundesi tjeter do ishte ne kete rast, pra, ne se do merrnim si te mireqene qe kjo fjale me teper se nje fjale e vetme te ishte nje togfjalesh, ose me mire; ne se do kishim te benim me dy fjale dhe jo me nje?
Qe ti pergjigjemi kesaj pyetje duhet te vezhgojme edhe nje element tjeter interesant ne keto monedha (shih imazhin e bashkangjitur), ku, shfaqet shume here nje shpend interesant i cili identifikohet me shqiponjen.
Atehere perse mos te hedhim tezen ne kete rast qe kemi te bejme me nje fjale apo etnonim te kuptueshem dhe racional "Fisi i Ipeve", pra "Fisi i Shqipeve=Shqiponjave", ku : "Apei=IPE=SHQIPE" dhe "ΡΩΤΑΝ/Rotan=ROD (fis.)?

Prej Fjalorit te Gjuhes Shqipe:
ROD m. krahin.
1. Gjini; fis. Rod i mirë (i keq). Vajzë rodi. Derë rodi. E ka për rod. Rod pas rodi. Rodi i shqiptarit. etj...

Ku; ΑΠΕΙ-ΡΩΤΑΝ= IPE-ROTAN=IPE-ROD-AN ("an" =prapashtese), sikurse "IPE-ROT=IPE-ROD ("T" <---> "D" te shkembyeshme)
IPE-ROD/T=FIS i IPEVE/Shqipeve
Ndoshta do ishte perehere kjo fjale, pra "IPE", e cila me vone do pervetesohej, apo do identifikonte njerin prej fiseve te rendesishem Epirote , pra, ate te Kaoneve, te cilet me vone do quheshin "IPET=IAPET=LABET". Deri me sot jane gjetur monedha Molose, sikurse, supozohet edhe ato Thesprote (tre fiset me te rendesishem te Epirit do ishin pikerisht Thesprotet, Kaonet dhe Moloset), por asnje Kaone. Si ka mundesi qe nje fis kaq i rendesishem, sikurse ai i Kaoneve mos te kish monedhen e vet? Por, kjo eshte nje pyetje qe do kerkojme ti pergjigjemi ne nje vend tjeter.
------
=====================================
Ju lutemi, kujdes nga Albanologët e Internetit: Etnor Canaj dhe Elidon Ahmeti, tragjike ! shifeni se si e hutojne lexuesin shqiptar me mashtrime !

06 septembre 2014

Marashi, heroji i Lemnos ?

New York Times; Gjuha shqipe në mesin e tri gjuhëve më të vjetra të botës ?!

Si ka mundësi që lexuesi yni t'iu besoj këtyre mashtruesve që shperndajnë lajme te rrejshme ?

Pse dhe nga kush perhapen pretendime te pa baza nga këta persona dhecili është misioni i tyre ?

Si te mashtrohet populli shqiptar me pretendime fanteziste ?

Cili është interesi i këtyre propagandave mashtruese?
"Një studim i ri sugjeron se, familja indo-evropiane e gjuhëve ka origjinën në Anadoll, apo Turqinë e sotme.

Hulumtuesit kanë studiuar evoluimin e fjalëve në të gjitha gjuhët moderne (130) dhe të zhdukura nga familja e gjuhëve indo-evropiane dhe krijuan një pemë si pik informimi që tregon marrëdhëniet midis gjuhëve të ndryshme.

Një hartë e bashkangjitur kêtij studimi tregon secilen degë që ndoshta u ngrit nga ky vendë para se të përhapet dhe të ndryshoje në rajone të tjera.

Një hipotezë konkuruese e vendos pikën e origjinës së gjuhëve indo-europiane në stepat e Ukrainës së sotshme dhe Rusisë, në veri të Detit të Zi. "
================================
"A new study suggests that the sprawling Indo-European family of languages originated in Anatolia, or modern-day Turkey.

Researchers studied the evolution of words across 103 modern and extinct languages from the Indo-European language family, and created an information tree showing the relationships among the different languages. An accompanying map shows where each major branch probably arose, before spreading and diversifying to other regions.

A competing hypothesis places the point of origin in the steppes of modern-day Ukraine and Russia, north of the Black Sea.
=======================
Te gjitha gjuhët europiane kanë lidhjet me gjuhët indo-skite e anatoliane dhe vetëm se pas shkrirjes së akullnajave te fundit fillojnë te vijnë migracionet e para nga te dy anet; perendimi e veri-lindja:
1.Së pari migracionet nga perendimi (Spanja)
2.Së dyti nga Iberia e Kaukazit, (baskët, iberët, etruskët)
3.Së treti nga migracionet pertej Danubit(Ukraina e sotme) që paten lidhje me Indo-Skitët të rrethit detit Kaspik, dhe;
4. Së fundit migracionet nga Anatolia (hititët, luvitët) !

Mos të pretendojmi as të lavdrohemi koti me këto mburrje se gjoja "e tërë Europa ka rrënjët nga shqipja) por është e kundërta; Te gjitha gjuhët rrjedhin nga këto degët që i pershkruam....
Pra, edhe gjuha shqipe është e formuar përmes huazimeve të shumta në mivjeçarët e kaluar, Ballkani është një vend i Europës që pati te njëjtin fat si Zvicrra e Austria që nuk u ndeshën me kohën e gurit pershkak të akullnajave që e mbulonin tërë këtë pjes te Europës nga Grenlanda e deri në cepin e Peloponezeve !
Prandaj, te dashtun miq, këtu është problematika e gjuhës shqip; tek klima !

Dhe për këtë arsyeje sot shqipja ka ngjajshmëri me te gjitha gjuhët europiane, ju lutemi pra që ta vejmi gishtin në kokë e të mendojmi se, nuk ka popull te lashtë me rrenjë nga Ballkani as nuk ka patur kurrë, (perpos asaj kohës së Nehandertalit para se te vinte njeriu modern nga Afrika, dhe këta u zduken..)

Te jemi te bindur se, shkënca sot nuk na lejon te genjehemi e te mashtrohemi nga njëri tjetri pa e ditur se si ishte fillii, se si dhe pse kushtet klimatike luajten rolin kryesor në formimin e gjuhëve europiane, pra te dashtun miq, mos te kcejmi shkallet fluturimthi pa prekur me këmbë sepse; dini se rrrena i ka këmbët e shkurta ?!
===========================
Para 100 vitesh në Lemnos u zulua guri me mbishkrimin pellazgë:
=MARAZ MAV=MARASHI MADH= ?

Desha te japi një perfundim në lidhje me deshifrimin e Steles së Lemnos.

Stela u zulua në anën Lindore te ishullit në fund te shekullit XIX-të , ne vendin e quajtur Polo-oki-ni (tani iu eshte ndrrua emri dhe quhet Kaminia, por, ne realitet asgjë nuk ndryshoi sepse;

Kaminia do thote vendë gurishte: =Gamur në shqipen apo pellazgjishten e vjeter.
Mirepo Polo-okini në kuptimin e gjuhës skitike do thotë: Gjysëm syri=në gjuhën pellazge te vjetër nga rrenja balte, duke u nisur nga baza e saj e gjuhëve Skitishte.

Gjuha e shkruar mbi këtë gurë varri ( aty shofim një ushtarë me mburoje e heshtë në dorë) deshmone se ky personazh nuk ishte prift siç janë munduar disa dijetarë ta deshifrojne, ishin krejte gabim...!

E kamë lexuar edhe Angjelin e para tij edhe Majanin e shumë jerë por, e pa besueshme kjo se, që te gjithë këtyre studiusve iu mungojnte baza e gjuhësisë Balte-Hindo-skite.

Më parë, para se te vinin te vendosëshin këtu Pellazgët, kjo ujëdhes ishte e banuar me një popullësi vendase autoktone para-pellazge, me siguri te rrënjes Dinarike që i perkasim edhe ne shqiptarët e jo asaj pellazge siç mashtrohen te gjithë studiuesit duke percjellur vargë njëri tjetrin duke shpie lexuesin në gabime te reja por për mua këto gabime janë te falshme.!

Si e thamë më lartë, Lemnosi ishte një kryqezim i shtigjeve tregtare (lundruesve) mallerash që vinin për mes Detit te Zi e lidheshin me Egjeun, patjetër duhej te kalonin permes Lemnos ku te gjitha metalet që kerkohëshin për nevojat e qytetrimit Egjeanë duhej te kalonin përmes kësaj pike strategjike tregtare.

E permendem se, ishulli Lemnos ishte i ndarë në dysh me dy popullësi krejtë te ndryshme.

Në perendim jetonin Mirini, ose banorët e urtë, Mirni ?
Në pjesën Lindje te Lemnos jetonin populli më i zgjuar se sa "Mirini" =te qetët, në pjesën Perendimore, pra, më të vjetrit apo vendasët thirreshin Mudri=të zgjuarit,te pjekurit, me një fjalë do thoshim se ky populli ishte i zgjuar= Mudri-osi ?

A ishin barbar banorët e Lemnos apo të qytetruar ?

Kopjen e ishullit apo modelin e bashkëjetesës në Lemnos sot mund ta gjejmi edhe në Qipër. Saktësishtë edhe para 3300 vitësh edhe në Lemnos u gjetën dy popuj te ndyshëm, njësoj si i gjejmi sot edhe në Qipër, por, cili ishte vendas e cili ishte i ardhur cili ishte barbar e cili ishte i qytetruar, ata qe ishin ne Lindje apo Perendim të Lemnosit ?

Pasi ti kemi studiuar mirë këta popuj do kemi mundësin edhe të nxjerrim perfundimin se;

Mirinji e Mudri (te mirët dhe të pjekurit, te zgjuarit) luftonin pa ndërpre mes tyre për sundim të ishullit, dhe kur sot hapen horizonte te reja studimesh mbi këta dy popuj te ndryshëm krejtësishtë si nga gjuha, kultura si dhe origjina e tyre.

Ti kthehemi Steles Lemnos

Te marrim një toponim cilin do sot në perimetrin gjeografik të Ballkanit, që pra ta marrim emrin gjeografik, Mavrova, liqe dhe lumë në Maqedoni.

=MAVROVA=(lumi Mavrova dhe hidrocentrali ndertuar sot në një Humnerë, gremin)
Ndoshta do thoshit se, toponimi emri "mavrova" vjen nga gjuha sllavishte apo bullgare apo e sllave te jugut ?

Do mashtrohemi;

Deshifrimin sipas mendimit tim;

=Mav= e gjëjmi edhe tek dy studiues shqiptar, Falaski dhe Ilir Mati me pak dallime por tek Mati eshte me i drejti por që te dy i afrohen por pa bërë asnjë analiz krahasimore se nga vjen fjala "mav" ;

Cila është rrenja e fjalës =MAV= ?

=Mavrova= që gjëndet sot në Maqedoni përbëhet nga formimi i dy gjuhëve me dy rrokje;
=MAV+ROV=MAVROV=
=MADH+GERMINA(humnera=rovina emadhe )
dhe kemi:
=Rovina e Madhe= ose Ravina(populloere) tê njëjtin rast kemi për Rovinj, Ragus=Dubrovnik=Rovina e Thellë=Dub+Rov-nik)ragusa lat.(kur erdhen pushtuesit sllavë iken banorët dhe u strehuan në një rovin të thellë, aty ndertuan Dubrovnikun e sotëm në Rovin t'Madhe.

=MADH+GERMIN=Humnera e Madhe= shqip !

Pra ti kthehemi edhe Steles Lemnos:
Për mendimin tim rreshti ne krye te steles duhet te ishte i pari kurse te tjeret vertikaljan te me vonshem ndoshta nga pasardhesit e Trimit ?

Në rreshtin e parë tek mbishkrimi mbi guri aty lartë Horizantal si në ilustrim kemi:
=MARAZ: MAV= jo Maraz siç pretendon Angjeli e të tjere:
=MARASH=është emri i herojit, Trimit, por ndoshta personazhi i gdhendur në guri emrin e ka patur Marash, ishte pra luftëtari i pjesës Lindore të ishullit të Lemnos, pra ishte Mudros:
Pa vështirsi do ta lexonim në gjuhën shqipe kështu:
=MARAZ;MAV=
=MARSH:MADH= ose (me reezerva)
=TRIM;MADH=
=MARASH i MAV= e cituam më siper, për te thënë
=i madh= në disa dialekte tona thuhët edhe sot:
=MAV=i MADH !
==============================
Të njohtohëmi pakëz edhe me etruskolog tjerë që tani janë bërë shumë..

Traduction de la stèle de Lemnos:

La seule façon de le faire est par le biais d'une analyse équilibrée des moindres détails sans perdre de vue le contexte plus large en même temps.
Disons défaire certains mythes qui continuent à élever leur tête hideuse.

Non, <mav> n'est pas un chiffre!
L'un de ces mots trop débattues est <mav>?

Le mot est vu en A.2 et pris en charge par certains comme partie d'une phrase <mav sialχveiš> identification de l'âge d'une personne décédée par comparaison supplémentaire à étrusque.
==============================
E cekem edhe rastin e toponimit:
=DUBROVNIK=ROVINATHELL= si dhe:
=MAVROV=Rovina e Madhe, njashtu edhe tek Stela Lemnos kemi te bëjmi me fjalën pellazgjike =Mav= dhe heroin qe quhej =Marash= ose trim që e gjejmi ende edhe sot tek emrat shqiptar në Kosoë; =Marash, por kemi edhe toponimin me te njejtin emë, fshatin afër Prizrenit, Marash.

Nuk perqendrohemi për momentin në detajet tjera për te deshifrua Stelen e Lemnos apo shkrimin e banorve te izoluar pellazgë qe quhëshin =Mudri= se çka do thotë kjo se, ky emër dëshmon se nga vijne këta banorët e Lemnos që quhëshin Mudri dhe Mirini apo Mirni=te mirët, populli i qetë dhe Mudri të égrit ?

Pse vendi ku është gjetur ky shkrim quhej =Polo-oki-ni= i njohur qysh në kohën e Argonautve, disa dekada para luftës së Troje ? =(me vonë i vehet Kaminia)
Këtë do ta spjegojmi herave tjera...

Spjegimet rreth fjales: MAV qe vijne pas fjales MARAS: pa dyshim se behet fjale per emrin e heroit, Trimit te quajtur Marshi Madh !
=========================
A.2: Mund te lexohet dhe kuptohet ne gjuhen e sotme shqipe ! MARASHI MADH !
A.2. maraš:mav=MARSH I MADH ose =Trim =në gjuhën shqipe !
=========================
Kuptimi në shqip i mbishkrimit të Lemnos nga studiues te ndryshëm:
=========================
Stela e Lemnos sipas Majanit:

a.) "Holaiez naphoth ziazi,
MARAZ Mav
sial yveiz aviz
Evis zeronaith
zivai
aker tavarzio
vanalisal zeronai morinail"

Perkthim në shqip:
"Holaiez, nipi i Ziazi (?)
ka qenë maru
gjatë 39 vjetëve
gjatë tërë jetës së tij pranë
Zerona të këtij lokaliteti
ka qenë Krye prift i
tempullit të Zeronas të Marianës"
=========================
Stela e Lemnos sipas Nermina Vlora Falaski:

1.) "Ziazi" Maraz:Mav
2.) Zi ape fvis afis e fizoo zepon ai
3.)Zi fai aker taf apzi-th fama la zial:
4;)Zep o nai mapinail:Holaiezi.math Zivai"

perkthimi shqip:
" Zi a zi Maraz Maf zi ape fiseve a fis efis th h zer oh ne th si faj ?
Acer taft ar zi th. Fama pa zi u ap zer o nai mori na ip hopthi zi math h th si faj ?"

Si ka mundësi kjo që disa studiues pa patur asnjë njohuri rreth historisë së popujve të lashtë, pa ditur se kush ishin Skithët e lashtë, të gjuhës balte sllave(nuk kanë lidhje me sllavet e jugut fare perpos gjuhessi te themi; algjerianët flasin frengjishten por nuk mund ti quajmi francez ) pra si ka mundêsi kjo që pa e ditur lidhjen indo-skite-balte, dhe rrënjët e fjalve nga sanskrishtja guxojnë te kyçen dhe te botojnë libra rreth mbishkrimit të Lemnos ?...unë nuk i kuptoj këta dijetar mendjemdhenjë...?

Nga vjen rrënja e fjalës "jet-a" ?

Prej fjalës sanskrishte hinduse:"giv" vjen deri tek fjala "jeta" "jeto" jet" e nëse ju e deshifroni
ndryshe, anasjelltas, gjoja se nga Ballkani fjala "jet" kaloi deri atje në Hindi për tu ndryshuar
në "giva" atëhere unë po e marrë litarin ..!

...E njejta gjë vlen edhe per gjuhën etruske e cila eshte gjuhe skite e jo sllavishte se,
tjetër gjë është se: këta Skitët e huazuan prej Hindve, gjë normale sepse këta ishin
në kufi me Hindet ku pastaj edhe këta Skitet (sot të quajtur pellazgë) erdhen tek né
në Ballkan dhe më tej, ua shperndajten tërë Europës fjalën hinde =Giv=â= !
="giva"= hinde;
="zivai"=skite;(A.5. šivai)
=viata= dakët;
=zivaj=sllavët;
=zivjet=sll.(jet)
=zivjeti=sll.
="zivjeta"=(jeta) nga sllave kaloi në shqip u bë:
=jet=alb.
=jeta=alb.
=jeto=alb.
Nga baltikët kaloi tek italianët;
="vita" =këta ua dhan spanjolve si;
="vivedi" = kurse galet francezë e kthyen në ="vie" =anglét në;
="liv" = e skandinavët në;
="lif" etj...edhe né me siguri që e huazuam prej skito-baltve (pellazgeve=te bardhve=bellashkve që për mua janë këta Skithët e lashtë, jo iranian por kaspiane)...
Pra, që ta mbaji në mend këtë: kurrë nuk ka patur pellazgë autoktone në Ballkan, migracion te races së bardh nga Kaspiku po që historia i njef me emrin "skit" !
Per mua nuk ka popull pellazg, rac e bardh=bellashk po !
... ta fshijmi nga truri !
DESHMI ME ARGUMENTE RRETH RRENJES SE FJALES "JET":
Nxjerrur nga një websit slloven:

Websites zivjet.com*
=zivjet.net= zivjet.mobi=zivjeta= zivjeta.com=zivjeta.net ·
=zivjeta.mobi="jel to ima smisla da mi ne mozemo "zivjeta" kako zelimo i u kakvim kucama zelimo."
=========================
interpretimi sipas D'Angjeli:

"o llaj, që njef zit e tua, MARAS MAJ
si alli kuqë avis, viset e tu,
sheron aith siva la mala siell,
sheron ai Morenasit ahere o tavarzi"

"o llajez (kur) si phokja soli u sol)
shpetente aith vishthin e ti
dhe të nderonte, rrone, o harali,
sivaj (rro)
epte zi, u arratis phokja, sivaj:
Avis, u sul ky që, Marazi im, Avis: ah, umbi au "
=====================================
Perfundimi:
Mendoj se ky shkrim ka këtë kuptim:

*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:

=MARAZ MAV i DIALYVEI=
=MARASh i MADHI=
=DIAL, (zial=DIAL) ?...=
=:Z: (à=est) vi= ?=
=:(Sevidto):+ S'ro ma it:
=(s'rrô-mâ-ai):
=ho-ô lâi ém=(vllau- ém):
=nà-fat- ziasi:=né te mjerët.
=là-(mirôm)=(trashegim)-là i dalàn :
=(là një dial)= à vàkér:
=(à i vogél):
=tà var-zi-
="te varri zi-ô- jéton.âi !
=========================
Lexojmi aty edhe fjalen "mirôm" mos te mendojmi se eshte fjalë turke por është skite që do thotë;
=MIROM=Mirësi, lën trashëgim pasardhësit të tij me anë te deshirës së tij, pa ngatrresa, në mënyrë paqësore.
= "la trashëgim" la porosi me gojë "amanet", ndoshta para se te vdiste ky trimi MARSHI I MADH I la djalit tij te vogël, si trashëgim sundimin apo mos është fjala për paqën marrveshjen me armiqët që i kishin luftuar ?
=Mirom=Miran, Miram, vendi gjeti rehatin, paqën pasi u vra Marashi  heroi  Lemnos ?
Pra shifët që ishte i ri ky luftetari i Mudreve prandaj duhet besohet se çuni i tij duhej te ishte i vogël dhe permendet aty në mbishkrim fjala "vaker" =â-ker=keran, i njom, i that, i vetmuar, i vogël,i gjori, i n'hallshëm...i ligu ?
=VAKER="vakerr"=vâkér=vokerr=(kemi mbiemra te né ende "Vokrri"=Vakrri=i vogli,
=VACERR=i ligu, i mjeri..?
=VOCERR=i vogël...
psh, futbollisti kosovar: Skender Vokrri ? pra;
="VOCERR"=çun i vogël...dhe me siguri ky e shkruan vargun e tret apo te katertin (vertikal) mbi stel disa vite me vonë, pas axhës së tij, pra gjithesejt kemi katër autor (trashëgimtar të Marashit te Madh) te ndryshem që shkruajten mbi stelen e Lemnos:
1. kur varroset Marashi Madh (shkrimi horizantal ne krye te steles)nga i vellai i Marashit...
2.Vite më vonë vdes vëllau i Marashit, stela shkruhet nga djali i Marashit, dhe keshtu me rradh..deri në tri apo katër gjenerata..
Te lexojmi mendimin tjetër rreth fjalës =MARAS= nga disa studiues apo "tentime" tjera:
Hetojmi se, te gjitha ato fjalët e perseritura si "zivai" e disa tjera, janë dëshmi se stela ka tre apo katër autorë, trashegimtar të heroit "Marashi Madh" për mendimin tim s'ka dyshim;(disa studiues ketu marrin rrugë te gabueshme pa baza...)
Fjala tjetër skite që ka mbetur sot ende te Sllovenët:
B.2. :haraliu:
=HARALI-û=
=HARALI=sulmuesit, pushtus te huaj, shkatrruan vendin=HARALI=shëmbën gjithqka dhe iken...

==============================
Toutefois, ce n'est certainement fausse parce que l'âge est répété deux fois dans le texte, une fois A.3 ligne et un autre sur B.3 où <mav> est nulle part pour être vu.

Incapable d'accepter ce fait, certains imaginent encore que <Marasm> doit être une erreur de scribe pour * mavašm.

Encore une fois, mais cela est peu probable, car l'erreur dite est répété deux fois (<maras> sur la ligne A2). Il est plus probable que le traducteur aurait-être est en proie à sa propre imagination sans prêter attention appropriée à ces modèles de texte importants. Quelle que soit la valeur de <mav> est vraiment, ce n'est certainement pas un nombre.
=========================
Referanca rreth rrënjës =MARSHI e MAV-ri-a, nga gjuha shqipe:

*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:
*Marashi doli jashtë duke vështruar rreth e rreth"
*Valdete Marashi*: "Nese je nje burre qe di te te kuptoje"
*Komandanti i kësaj kryengritjeje ishte Lekë Marashi* nga Zagora*
* Po largohet mjegulla sterrë e Mav-ri*
*Shko tutje, moj hije =Mav-ria=*
* Po pse cuditesh more kuqezi =Mav-ria*
*E ô Mav-ri me boje*
*Po ç'i kujton Nishan Mav-risë*...etj.
*Mavi-ht=ngjyra Mavi= ngjyra e verdha duhet te ishte e gjelberta më e madhja ngjyrë qe njeriu e preferon më sê shumti ?
=========================
Fragmenti i perfolur i vjershes se Naim Frashërit pershtatur nga BledarB. Sojeva (fb) 2011

Ishte një ditë -..( mijera e me mijera vjet me pare na ishte nje here),,
Që pellasgjitë =(pellazget) ..
Posi një dritë - ..(sipas ligjit te Zotit vendosnin rregull)..
Mbuluan dhenë =(Kudo neper toke ku ata shkonin)..
Duall ng' Azia femijet e pasardhesve te Noes,)..
Si mizëria=(te shumte ne numer, si mizat) ?
Dhe me ania=(dhe detare me anije)
E hodhë denë.=..(Kapercenin detet)

Pas pakë herë - ..(Kohe me vone)
Duke përzjerë - ..(ata mblodhen popuj te ndryshem ne nje vend te caktuar)
Ca me të tjerë- (dhe këta popujt e ndryshem i martuan me njeri tjetrin)
Bënë elinët,- (dhe nga këto martesa ata krijuan Helenet)
Dhe duke ndarë- (ata gjihashtu ndan )
Syresh një farë,- (nje familje, kalamaj e nje njeriu)
Si ka të ngjarë,- (e nuk e dinte kush se pse ata i ndane ata kalamj e ate familje)
Bëri llatinët. - ..(por me vone u morre vesh se ata e ndane ate familje dhe kalamajt e asaj familje per te krijuar latinet popullsine latine)
=========================
The Lemnos stela:

The stela was found built into a church wall in Kaminia and is now at the National Museum, Athens. The 6th-century date is based on the fact that in 510 BC the Athenian Miltiades invaded Lemnos and Hellenized it. The stele bears a low-relief bust of a helmeted man and is inscribed in an alphabet similar to the western ("Chalcidian") Greek alphabet. The inscription is in Boustrophedon style, and has been transliterated but had not been successfully translated until serious linguistic analysis based on comparisons with Etruscan, combined with breakthroughs in Etruscan's own translation started to yield fruit.

The inscription consists of 198 characters forming 33 to 40 words, word separation sometimes indicated with one to three dots. The text consists of three parts, two written vertically and one horizontally. Comprehensible is the phrase avis sialchvis ("aged sixty", B.3), reminiscent of Etruscan avils maχs śealχisc ("and aged sixty-five").

Transcription:
front:
A.1. hulaieš:naφuθ:šiaši
A.2. maraš:mav
A.3. sialχveiš:aviš
A.4. evisθu:šerunaiθ
A.5. šivai
A.6. aker:tavaršiu
A.7. vanalasial:šerunai:murinaic

side:
B.1. hulaieši:φukiasiale:šerunaiθ:evisθu:tuveruna
B.2. rum:haraliu:šivai:eptešiu:arai:tiš:φuke
B.3. šivai:aviš:sialχviš:marašm:aviš:aumai
Translation of the Lemnos Stele:

The only way to do this is through a balanced analysis of the smallest details while keeping sight of the larger context at the same time.

Let's undo some of the myths that continue to rear their ugly head.
No, <mav> is not a numeral ?!
One of these overly debated words is <mav> ?

The word is seen in A.2 and assumed by some to be part of a phrase <mav sialχveiš> identifying the age of a deceased person with further comparison to Etruscan .

Shife njëherë se çfarë mendojnë etruskologët, një gjë që është e thjeshtë, fjala =MAV="është i madh" pa dyshim, e spjeguam më lartë permes krahasimit me toponimin Mavrova dhe Dubrovnik.

Thus <mav> is often translated as "five" with slight resemblance to Etruscan <maχ> 'five' and <muvalχ> 'fifty'.
=================================
për Rilindjen=ilire=shqiptare= Dardan Leka 2013
=================================

Photo : New York Times: Gjuha shqipe në mesin e tri gjuhëve më të vjetra të botës !

Si ka mundësi që lexuesi yni t'iu besoj këtyre mashtruesve që shperndajnë lajme te rrejshme ?

Pse dhe nga kush perhapen pretendime te pa baza nga këta persona dhe cili është misioni i tyre ?

Si te mashtrohet populli shqiptar me pretendime fanteziste ?

Cili është interesi i këtyre propagandave mashtruese?
"Një studim i ri sugjeron se, familja indo-evropiane e gjuhëve ka origjinën në Anadoll, apo Turqinë e sotme.

Hulumtuesit kanë studiuar evoluimin e fjalëve në të gjitha gjuhët moderne (130) dhe të zhdukura nga familja e gjuhëve indo-evropiane dhe krijuan një pemë si pik informimi që tregon marrëdhëniet midis gjuhëve të ndryshme.

Një hartë e bashkangjitur kêtij studimi tregon secilen degë që ndoshta u ngrit nga ky vendë para se të përhapet dhe të ndryshoje në rajone të tjera.

Një hipotezë konkuruese e vendos pikën e origjinës së gjuhëve indo-europiane në stepat e Ukrainës së sotshme dhe Rusisë, në veri të Detit të Zi. "
================================
"A new study suggests that the sprawling Indo-European family of languages originated in Anatolia, or modern-day Turkey.

Researchers studied the evolution of words across 103 modern and extinct languages from the Indo-European language family, and created an information tree showing the relationships among the different languages. An accompanying map shows where each major branch probably arose, before spreading and diversifying to other regions.

A competing hypothesis places the point of origin in the steppes of modern-day Ukraine and Russia, north of the Black Sea.
=======================

Te gjitha gjuhët europiane kanë lidhjet me gjuhët indo-skite e anatoliane dhe vetëm se pas shkrirjes së akullnajave te fundit fillojnë te vijnë migracionet e para nga te dy anet; perendimi e veri-lindja:
1.Së pari migracionet nga perendimi (Spanja)
2.Së dyti nga Iberia e Kaukazit, (baskët, iberët, etruskët)
3.Së treti nga migracionet pertej Danubit(Ukraina e sotme) që paten lidhje me Indo-Skitët të rrethit detit Kaspik, dhe:
4. Së fundit migracionet nga Anatolia (hititët, luvitët) !

Mos të pretendojmi as të lavdrohemi koti me këto mburrje se gjoja "e tËrë europa ka rrënjët nga shqipja) por është e kundërta; Te gjitha gjuhët rrjedhin nga këto degët që i pershkruam....
Pra, edhe gjuha shqipe është e formuar përmes huazimeve të shumta në mivjeçarët e kaluar, Ballkani është një vend i Europës që pati te njëjtin fat si Zvicrra e Austria që nuk u ndeshën me kohën e gurit pershkak të akullnajave që e mbulonin tërë këtë pjes te Europës nga Grenlanda e deri në cepin e Peloponezeve !
Prandaj,te dashtun miq, këtu është prolematika e gjuhës shqipe; tek klima !

Dhe për këtë arsyeje sot shqipja ka ngjajshmëri me te gjitha gjuhët europiane, ju lutemi pra që ta vejmi gishtin në kokë e të mendojmi se, nuk ka popull te lashtë me rrenjë nga Ballkani as nuk ka patur kurrë, (perpos asaj kohës së Nehandertalit para se te vinte njeriu modern nga Afrika, dhe këta u zduken..)

Te jemi te bindur se, shkënca sot nuk na lejon te genjehemi e te mashtrohemi nga njëri tjetri pa e ditur se si ishte fillii, se si dhe pse kushtet klimatike luajten rolin kryesor në formimin e gjuhëve europiane, pra te dashtun miq, mos te kcejmi shkallet fluturimthi pa prekur me këmbë sepse; dini se rrrena i ka këmbët e shkurta ?!
===========================
Para 100 vitesh në Lemnos u zulua guri me mbishkrimin pellazgë:                            
=MARAZ MAV=MARASHI MADH= ?

Desha te japi një perfundim në lidhje me deshifrimin e Steles së Lemnos.

Stela u zulua në anën Lindore te ishullit në fund te shekullit XIX-të , ne vendin e quajtur Polo-oki-ni (tani iu eshte ndrrua emri dhe quhet Kaminia, por, ne realitet asgjë nuk ndryshoi sepse;

Kaminia do thote vendë gurishte: =Gamur në shqipen apo pellazgjishten e vjeter.
Mirepo Polo-okini në kuptimin e gjuhës skitike do thotë: Gjysëm syri=në gjuhën pellazge te vjetër nga rrenja balte, duke u nisur nga baza e saj e gjuhëve Skitishte.

Gjuha e shkruar mbi këtë gurë varri ( aty shofim një ushtarë me mburoje e heshtë në dorë) deshmone se ky personazh nuk ishte prift siç janë munduar disa dijetarë ta deshifrojne, ishin krejte gabim...!

E kamë lexuar edhe Angjelin e para tij edhe Majanin e shumë jerë por, e pa besueshme kjo se, që te gjithë këtyre studiusve iu mungojnte baza e gjuhësisë Balte-Hindo-skite.

Më parë, para se te vinin te vendosëshin këtu Pellazgët, kjo ujëdhes ishte e banuar me një popullësi vendase autoktone para-pellazge, me siguri te rrënjes Dinarike që i perkasim edhe ne shqiptarët e jo asaj pellazge siç mashtrohen te gjithë studiuesit duke percjellur vargë njëri tjetrin duke shpie lexuesin në gabime te reja por për mua këto gabime janë te falshme.!

Si e thamë më lartë, Lemnosi ishte një kryqezim i shtigjeve tregtare (lundruesve) mallerash që vinin për mes Detit te Zi e lidheshin me Egjeun, patjetër duhej te kalonin permes Lemnos ku te gjitha metalet që kerkohëshin për nevojat e qytetrimit Egjeanë duhej te kalonin përmes kësaj pike strategjike tregtare.

E permendem se, ishulli Lemnos ishte i ndarë në dysh me dy popullësi krejtë te ndryshme.

Në perendim jetonin Mirini, ose banorët e urtë, Mirni ?
Në pjesën Lindje te Lemnos jetonin populli më i zgjuar se sa "Mirini" =te qetët, nê pjesën Perendimore, pra, më të vjetrit apo vendasët thirreshin Mudri=të zgjuarit,te pjekurit, me një fjalë do thoshim se ky populli ishte i zgjuar= Mudri-osi ?

A ishin barbarë ?

Kopjen e ishullit apo modelin e bashkëjetesës në Lemnos sot mund ta gjejmi edhe në Qipër. Saktësishtë edhe para 3300 vitësh edhe në Lemnos u gjetën dy popuj te ndyshëm, njësoj si i gjejmi sot edhe në Qipër, por, cili ishte vendas e cili ishte i ardhur cili ishte barbar e cili ishte i qytetruar, ata qe ishin ne Lindje apo Perendim të Lemnosit ?

Pasi ti kemi studiuar mirë këta popuj do kemi mundësin edhe të nxjerrim perfundimin se;

Mirinji e Mudri (te mirët dhe të pjekurit, te zgjuar) luftonin pa ndërpre mes tyre për sundim të ishullit, dhe kur sot hapen horizonte te reja studimesh mbi këta dy popuj te ndryshëm krejtësishtë si nga gjuha, kultura si dhe origjina e tyre.

Ti kthehemi Steles Lemnos

Te marrim një toponim cilin do sot në perimetrin gjeografik të Ballkanit, që pra ta marrim emrin gjeografik, Mavrova, liqe dhe lumë në Maqedoni.

=MAVROVA=(lumi Mavrova dhe hidrocentrali ndertuar sot në një Humnerë, gremin)
Ndoshta do thoshit se, toponimi emri "mavrova" vjen nga gjuha sllavishte apo bullgare apo e sllaveve te jugut ?

Do mashtrohemi:

Deshifrimin sipas mendimit tim:

=Mav= e gjëjmi edhe tek dy studiues shqiptar, Falaski dhe Ilir Mati me pak dallime por tek Mati eshte me i drejti por që te dy i afrohen por pa bërë asnjë analiz krahasimore se nga vjen fjala "mav" ;

Cila është rrenja e fjalës =MAV= ?

=Mavrova= që gjëndet sot në Maqedoni përbëhet nga formimi i dy gjuhëve me dy rrokje:
=MAV+ROV=MAVROV=
=MADH+GERMINA(humnera=rovina emadhe )
dhe kemi:
=Rovina e Madhe= ose Ravina(populloere) tê njëjtin rast kemi për Rovinj, Ragus=Dubrovnik=Rovina e Thellë=Dub+Rov-nik)ragusa lat.(kur erdhen pushtuesit sllavë iken banorët dhe u strehuan në një rovin të thellë, aty ndertuan Dubrovnikun e sotëm në Rovin t'Madhe.

=MADH+GERMIN=Humnera e Madhe= shqip !

Pra ti kthehemi edhe Steles Lemnos:
Për mendimin tim rreshti ne krye te steles duhet te ishte i pari kurse te tjeret vertikaljan te me vonshem ndoshta nga pasardhesit e Trimit ?

Në rreshtin e parë tek mbishkrimi mbi guri aty lartë Horizantal si në ilustrim kemi:
=MARAZ: MAV= jo Maraz siç pretendon Angjeli e të tjere:
=MARASH=është emri i herojit, Trimit, por ndoshta personazhi i gdhendur në guri emrin e ka patur Marash, ishte pra luftëtari i pjesës Lindore të ishullit të Lemnos, pra ishte Mudros:
Pa vështirsi do ta lexonim në gjuhën shqipe kështu:
=MARAZ:MAV=
=MARSH:MADH= ose (me reezerva)
=TRIM:MADH=
=MARASH i MAV= e cituam më siper, për te thënë
=i madh= në disa dialekte tona thuhët edhe sot:
=MAV=i MADH !
==============================
Të njohtohëmi pakëz edhe me etruskolog tjerë që tani janë bërë shumë..

Traduction de la stèle de Lemnos:

La seule façon de le faire est par le biais d'une analyse équilibrée des moindres détails sans perdre de vue le contexte plus large en même temps.
Disons défaire certains mythes qui continuent à élever leur tête hideuse.

Non, <mav> n'est pas un chiffre!
L'un de ces mots trop débattues est <mav>?

Le mot est vu en A.2 et pris en charge par certains comme partie d'une phrase <mav sialχveiš> identification de l'âge d'une personne décédée par comparaison supplémentaire à étrusque.
==============================
E cekem edhe rastin e toponimit:
=DUBROVNIK=ROVINATHELL= si dhe:
=MAVROV=Rovina e Madhe, njashtu edhe tek Stela Lemnos kemi te bëjmi me fjalën pellazgjike =Mav= dhe heroin qe quhej =Marash= ose trim që e gjejmi ende edhe sot tek emrat shqiptar në Kosoë; =Marash, por kemi edhe toponimin me te njejtin emë, fshatin afër Prizrenit, Marash.

Nuk perqendrohemi për momentin në detajet tjera për te deshifrua Stelen e Lemnos apo shkrimin e banorve te izoluar pellazgë qe quhëshin =Mudri= se çka do thotë kjo se, ky emër dëshmon se nga vijne këta banorët e Lemnos që quhëshin Mudri dhe Mirini apo Mirni=te mirët, populli i qetë dhe Mudri të égrit ?

Pse vendi ku është gjetur ky shkrim quhej =Polo-oki-ni= i njohur qysh në kohën e Argonautve, disa dekada para luftës së Troje ? =(me vonë i vehet Kaminia)
Këtë do ta spjegojmi herave tjera...

Spjegimet rreth fjales: MAV qe vijne pas fjales MARAS: pa dyshim se behet fjale per emrin e heroit, Trimit te quajtur Marshi Madh !
=========================
A.2: Mund te lexohet dhe kuptohet ne gjuhen e sotme shqipe ! MARASHI MADH !
A.2. maraš:mav=MARSH I MADH ose =Trim =në gjuhën shqipe !
=========================
Kuptimi në shqip i mbishkrimit të Lemnos nga studiues te ndryshëm:
=========================
Stela e Lemnos sipas Majanit:

a.) "Holaiez naphoth ziazi,
MARAZ Mav
sial yveiz aviz
Evis zeronaith
zivai
aker tavarzio
vanalisal zeronai morinail"

Perkthim në shqip:
"Holaiez, nipi i Ziazi (?)
ka qenë maru
gjatë 39 vjetëve
gjatë tërë jetës së tij pranë
Zerona të këtij lokaliteti
ka qenë Krye prift i
tempullit të Zeronas të Marianës"
=========================
Stela e Lemnos sipas Nermina Vlora Falaski:

1.) "Ziazi" Maraz:Mav
2.) Zi ape fvis afis e fizoo zepon ai
3.)Zi fai aker taf apzi-th fama la zial:
4;)Zep o nai mapinail:Holaiezi.math Zivai"

perkthimi shqip:
" Zi a zi Maraz Maf zi ape fiseve a fis efis th h zer oh ne th si faj ?
Acer taft ar zi th. Fama pa zi u ap zer o nai mori na ip hopthi zi math h th si faj ?"

Si ka mundësi kjo që disa studiues pa patur asnjë njohuri rreth historisë së popujve të lashtë, pa ditur se kush ishin Skithët e lashtë, të gjuhës balte sllave(nuk kanë lidhje me sllavet e jugut fare perpos gjuhessi te themi; algjerianët flasin frengjishten por nuk mund ti quajmi francez ) pra si ka mundêsi kjo që pa e ditur lidhjen indo-skite-balte, dhe rrënjët e fjalve nga sanskrishtja guxojnë te kyçen dhe te botojnë libra rreth mbishkrimit të Lemnos ?...unë nuk i kuptoj këta dijetar mendjemdhenjë...?

Nga vjen rrënja e fjalës "jet-a" ?

Prej fjalës sanskrishte hinduse:"giv" vjen deri tek fjala "jeta" "jeto" jet" e nëse ju e deshifroni 
ndryshe, anasjelltas, gjoja se nga Ballkani fjala "jet" kaloi deri atje në Hindi për tu ndryshuar 
në "giva" atëhere unë po e marrë litarin ..!

 ...E njejta gjë vlen edhe per gjuhën etruske e cila eshte gjuhe skite e jo sllavishte se, 
 tjetër gjë është se: këta Skitët e huazuan prej Hindve, gjë normale sepse këta ishin 
në kufi me Hindet ku pastaj edhe këta Skitet (sot të quajtur pellazgë) erdhen tek né 
në Ballkan dhe më tej, ua shperndajten tërë Europës fjalën hinde =Giv=â= !
="giva"= hinde;
="zivai"=skite;(A.5. šivai)
=viata= dakët;
=zivaj=sllavët;
=zivjet=sll.(jet)
=zivjeti=sll.
="zivjeta"=(jeta) nga sllave kaloi në shqip u bë:
=jet=alb.
=jeta=alb.
=jeto=alb. 
Nga baltikët kaloi tek italianët;
="vita" =këta ua dhan spanjolve si; 
="vivedi" = kurse galet francezë e kthyen në ="vie" =anglét në;
="liv" = e skandinavët në;
="lif" etj...edhe né me siguri që e huazuam prej skito-baltve (pellazgeve=te bardhve=bellashkve që për mua janë këta Skithët e lashtë, jo iranian por kaspiane)...
Pra, që ta mbaji në mend këtë: kurrë nuk ka patur pellazgë autoktone në Ballkan, migracion te races së bardh nga Kaspiku po që historia i njef me emrin "skit" !
Per mua nuk ka popull pellazg, rac e bardh=bellashk po !
... ta fshijmi nga truri ! 
DESHMI ME ARGUMENTE RRETH RRENJES SE FJALES "JET":
Nxjerrur nga një websit slloven:

Websites zivjet.com* 
=zivjet.net= zivjet.mobi=zivjeta= zivjeta.com=zivjeta.net · 
=zivjeta.mobi="jel to ima smisla da mi ne mozemo "zivjeta" kako zelimo i u kakvim kucama zelimo." 
=========================
interpretimi sipas D'Angjeli:

"o llaj, që njef zit e tua, MARAS MAJ
si alli kuqë avis, viset e tu,
sheron aith siva la mala siell,
sheron ai Morenasit ahere o tavarzi"

"o llajez (kur) si phokja soli u sol)
shpetente aith vishthin e ti
dhe të nderonte, rrone, o harali,
sivaj (rro)
epte zi, u arratis phokja, sivaj:
Avis, u sul ky që, Marazi im, Avis: ah, umbi au "
=====================================
Stela e Lemnos sipas Ilir Mati:

a.)="Hop(lit)ai e zë na thotë:a zi ma zi, MARAZ të MADH s'iap kha fisi në fis.
E fisi thotë se rron ai ZIVAI.
Fanepsee s'iap se rron ai, po rrin ai pakëz tu varri"

b.) "Hop(lit) ai e si thokia: s'iap f(flapsje) se rron aith. E fis thotë se rron ai.
Rron harapio zivai, e piu i ziu, i rënë ai qysh thoke zivai.
Në fis s'iap fis Maraz të madh
Në fis rron ai"
=========================
Perfundimi:
Mendoj se ky shkrim ka këtë kuptim:

*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:

=MARAZ MAV i DIALYVEI=
=MARASh i MADHI=
=DIAL, (zial=DIAL) ?...=
=:Z: (à=est) vi= ?=
=:(Sevidto):+ S'ro ma it:
=(s'rrô-mâ-ai):
=ho-ô lâi ém=(vllau- ém):
=nà-fat- ziasi:=né te mjerët.
=là-(mirôm)=(trashegim)-là i dalàn :
=(là një dial)= à vàkér:
=(à i vogél):
=tà var-zi-
="te varri zi-ô- jéton.âi !
=========================
Lexojmi aty edhe fjalen "mirôm" mos te mendojmi se eshte fjale turke por shqipe e vjeter qe do thote;
=MIROM=Mirësi, lën trashëgim pasardhësit të tij ?
= "la trashëgim" la porosi me gojë "amanet", ndoshta para se te vdiste ky trimi MARSHI I MADH I la djalit tij te vogël, si sh trashëgim sundimin ? 
Pra shifët që ishte i ri ky luftetari i Mudreve prandaj duhet besohet se çuni i tij duhej te ishte i vogël dhe permendet aty në mbishkrim fjala "vaker" 
=VAKER="vakerr"=vâkér=vokerr=(kemi mbiemra te né ende "Vokrri"=Vakrri=i vogli, 
=VACERR=
=VOCERR=i vogël...
psh, futbollisti kosovar: Skender Vokrri ? pra; 
="VOCERR"=çun i vogël...dhe me siguri ky e shkruan vargun e tret apo te katertin (vertikal) mbi stel disa vite me vonë, pas axhës së tij, pra gjithesejt kemi katër autor (trashëgimtar të Marashit te Madh) te ndryshem që shkruajten mbi stelen e Lemnos:
1. kur varroset Marashi Madh (shkrimi horizantal ne krye te steles)nga i vellai i Marashit...
2.Vite më vonë vdes vëllau i Marashit, stela shkruhet nga djali i Marashit, dhe keshtu me rradh..deri në tri apo katër gjenerata..
Te lexojmi mendimin tjetër rreth fjalës =MARAS= nga disa studiues apo "tentime" tjera:
Hetojmi se, te gjitha ato fjalët e perseritura si "zivai" e disa tjera, janë dëshmi se stela ka tre apo katër autorë, trashegimtar të heroit "Marashi Madh" për mendimin tim s'ka dyshim;(disa studiues ketu marrin rrugë te gabueshme pa baza...)
Fjala tjetër skite që ka mbetur sot ende te Sllovenët:
B.2. :haraliu:
=HARALI-û=
=HARALI=sulmuesit, pushtus te huaj, shkatrruan vendin=HARALI=shëmbën gjithqka dhe iken...

==============================
Toutefois, ce n'est certainement fausse parce que l'âge est répété deux fois dans le texte, une fois A.3 ligne et un autre sur B.3 où <mav> est nulle part pour être vu.

Incapable d'accepter ce fait, certains imaginent encore que <Marasm> doit être une erreur de scribe pour * mavašm.

Encore une fois, mais cela est peu probable, car l'erreur dite est répété deux fois (<maras> sur la ligne A2). Il est plus probable que le traducteur aurait-être est en proie à sa propre imagination sans prêter attention appropriée à ces modèles de texte importants. Quelle que soit la valeur de <mav> est vraiment, ce n'est certainement pas un nombre.
=========================
Referanca rreth rrënjës =MARSHI e MAV-ri-a:nga gjuha shqipe:

*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:
*Marashi doli jashtë duke vështruar rreth e rreth"
*Valdete Marashi*: "Nese je nje burre qe di te te kuptoje"
*Komandanti i kësaj kryengritjeje ishte Lekë Marashi* nga Zagora*
* Po largohet mjegulla sterrë e Mav-ri*
*Shko tutje, moj hije =Mav-ria=*
* Po pse cuditesh more kuqezi =Mav-ria*
*E ô Mav-ri me boje*
*Po ç'i kujton Nishan Mav-risë*...etj.
*Mavi-ht=ngjyra Mavi= ngjyra e verdha duhet te ishte e gjelberta më e madhja ngjyrë qe njeriu e preferon më sê shumti ?
=========================
Fragmenti i perfolur i vjershes se Naim Frashërit pershtatur nga BledarB. Sojeva (fb) 2011

Ishte një ditë -..( mijera e me mijera vjet me pare na ishte nje here),,
Që pellasgjitë =(pellazget) ..
Posi një dritë - ..(sipas ligjit te Zotit vendosnin rregull)..
Mbuluan dhenë =(Kudo neper toke ku ata shkonin)..
Duall ng' Azia femijet e pasardhesve te Noes,)..
Si mizëria=(te shumte ne numer, si mizat) ?
Dhe me ania=(dhe detare me anije)
E hodhë denë.=..(Kapercenin detet)

Pas pakë herë - ..(Kohe me vone)
Duke përzjerë - ..(ata mblodhen popuj te ndryshem ne nje vend te caktuar)
Ca me të tjerë- (dhe këta popujt e ndryshem i martuan me njeri tjetrin)
Bënë elinët,- (dhe nga këto martesa ata krijuan Helenet)
Dhe duke ndarë- (ata gjihashtu ndan )
Syresh një farë,- (nje familje, kalamaj e nje njeriu)
Si ka të ngjarë,- (e nuk e dinte kush se pse ata i ndane ata kalamj e ate familje)
Bëri llatinët. - ..(por me vone u morre vesh se ata e ndane ate familje dhe kalamajt e asaj familje per te krijuar latinet popullsine latine)
=========================
The Lemnos stela:

The stela was found built into a church wall in Kaminia and is now at the National Museum, Athens. The 6th-century date is based on the fact that in 510 BC the Athenian Miltiades invaded Lemnos and Hellenized it. The stele bears a low-relief bust of a helmeted man and is inscribed in an alphabet similar to the western ("Chalcidian") Greek alphabet. The inscription is in Boustrophedon style, and has been transliterated but had not been successfully translated until serious linguistic analysis based on comparisons with Etruscan, combined with breakthroughs in Etruscan's own translation started to yield fruit.

The inscription consists of 198 characters forming 33 to 40 words, word separation sometimes indicated with one to three dots. The text consists of three parts, two written vertically and one horizontally. Comprehensible is the phrase avis sialchvis ("aged sixty", B.3), reminiscent of Etruscan avils maχs śealχisc ("and aged sixty-five").

Transcription:
front:
A.1. hulaieš:naφuθ:šiaši
A.2. maraš:mav
A.3. sialχveiš:aviš
A.4. evisθu:šerunaiθ
A.5. šivai
A.6. aker:tavaršiu
A.7. vanalasial:šerunai:murinaic

side:
B.1. hulaieši:φukiasiale:šerunaiθ:evisθu:tuveruna
B.2. rum:haraliu:šivai:eptešiu:arai:tiš:φuke
B.3. šivai:aviš:sialχviš:marašm:aviš:aumai
Translation of the Lemnos Stele:

The only way to do this is through a balanced analysis of the smallest details while keeping sight of the larger context at the same time. 

Let's undo some of the myths that continue to rear their ugly head.
No, <mav> is not a numeral ?!
One of these overly debated words is <mav> ? 

The word is seen in A.2 and assumed by some to be part of a phrase <mav sialχveiš> identifying the age of a deceased person with further comparison to Etruscan . 

Shife njëherë se çfarë mendojnë etruskologët, një gjë që është e thjeshtë, fjala =MAV="është i madh" pa dyshim, e spjeguam më lartë permes krahasimit me toponimin Mavrova dhe Dubrovnik.

Thus <mav> is often translated as "five" with slight resemblance to Etruscan <maχ> 'five' and <muvalχ> 'fifty'. 
=================================
për Rilindjen=ilire=shqiptare= Dardan Leka 2013
=================================

28 juillet 2014

=Pellazgjishtja e Lutfulla Pezes, Matiy Arefit, Altin Kocaqit, Besir Bajramit, Bajram Dojit etj..=

=Pellazgjishtja e Lutfulla Pezes, Matiy Arefit, Altin Kocaqit, Besir Bajramit, Bajram Dojit etj..=

Publié par Dardan Leka · 23 juillet 2014, 21:19
 =Pellazgjishtja e Lutfulla Pezes, Matiy Arefit, Altin Kocaqit, Besir Bajramit, Bajram Dojit, Fahri Xharres etj..=

Parathenje nga Dardan Leka,

Një gojdhanë e vjetër tregohët tek ne,
Dikur moti na ishte njëherë një mbret, kishte mobilizuar një ushtri për luftë dhe para se të bëhëshin gati të shkonin në fushëbetej, mbreti iu thotë ushtarve të rinjë;
 - A i keni ende gjallë baballarët tuaj, gjyshin apo babain ?
E ngriten doren shumica dhe mbreti i dau anash e iu tha;
 - Keni një javë pushim, nëse e doni nga një dhurt te madhe prej meje, vrani gjyshin apo babain tuaj, do shperblehni posa te kthehëni...
Dhe këta te rinjët e shkret bëjnë si iu tha mbreti, i mbysin të gjithë pleqët dhe kthehen, perpos njërit prej tyre...

Ai ishte qelluar i mençur, posa u kthye në shtab, e gënjeu mbretin, i thotë; "..E  vrava gjyshin tim, te vetmin që kujdesj për mua qysh kur isha i vogël.." -dhe mbreti gëzohët, mirë ua keni bërë iu thotë, por, tani keni edhe një detyr tjetër ta kryeni, ai që nuk ia arrinë do ti pritet koka me këtë shpat  mu këtu para të gjithë ushtarve, iu thotë mbreti dhe perulet në tokë, e merrë një grusht zallë(rërë) para këmbëve dhe iu thotë të rinjve;
-E shihni, në dorë kam një grusht zallë, por,  nga ju dua që, kur të kthehëni nga shtëpia juaj të më bëni nga një qafore rruzash prej këtij zalli...

Ushtarët e rinjë mbeten te habitur,  e shikonin njëri tjetrin,  i mbushen gjepat me zallë e shkuan në shtëpi të tyre.

Mirëpo ky djali i zgjuar, më i mençuri, i cili e kishte gënjyër mbretin  gjoja  se e kishte mbytur edhe ai gjyshin e tij, posa kthehët në shtëpi, shkon e gjënë gjyshin e tij që e kishte fshehur diku në një ahur,  dhe i tregon se ai kishte një hall te madh, koka do i shkonte nëse nuk ia sjellte mbretit rruzat e punuara nga zalli...!

Posa e dëgjoi djaloshin mirë, plaku i tha; "Mos u shqetëso fare boro, kthehu tek mbreti më këtë  grusht zallë  dhe  pyete mbretin;
"Lartëmadhêri, ju lutemi, a keni mundësi te ma jepni modelin  e çqafores se ç'farë rruzash i doni dhe unë do t'ua sjelli punën që kerkoni nga unë"

Pa frikë fare siç e kishte kështillua gjyshi i tij, djaloshi  pas dy javësh kthehet para oborrit të mbretit ku ishin rradhitur të gjithë ushtarët  gatitu para tij, duke i pyetur secil prej tyre me rradh;
"A e keni kreyer detyren tuaj, nxirrni ti shohim rruzat  prej zallit " ?
Por për fatin e keq te tyre, të gjithë një nga një  me grushtin plotë zallë  iu pergjigjeshin mbretit se, "Lartmadhëria juaj,  e pamundur të bëhën  nga zalli rruza"... dhe me urdhër të mbretit menjëherë atyre që thoshte "ishte e mamundur" i'u prehej  koka para syve te gjithëve...!

Tani i erdhi rradha edhe këtij djaloshit  i cili nuk e kishte kryer urdhërin e mbretit por e kishte fshehur gjyshin e tij, dhe menjëherë ky  nxjerrë zallin e i thotê mbretit; "Lartëmâdhni, ju lutemi, kërkoj nga Ju të më jepni një model nga këto rruzat e zallit dhe do ta sjelli punën javën tjetër"...
Mbreti e hetoi menjëherë se,  ky djaloshi kishte gënjyër, nuk e ka vrarë   gjyshin e tij  me urdhër të mbretit si te tjerët, iu afrua mbreti e i tha;
"Ti je i falun, shko në shtëpi dhe perqafoje gjyshin që ta shpëtoi jeten"....

Djaloshi  u khye në shtëpi dhe  e perqafoi gjyshin e tij te dashur, që te dyve iu mbushen sytë me lotë...!

Pra, edhe ne sot ashtu kemi mbetur, me urdhëra te te huajve se gjoja  do na dekorojn me dhurata  nëse i mbysim te gjthë Akademiket tanë te vjetër sepse ata sepse janë plakur dhe kujt i duhen këta pleq, askujt ?  POR qe ky është rezultati, shkojmi drejtë humneres pa Akademikët tanë te vjetër do e perfundojmi edhe më keq..!


Mirëpo për fatin tonë te mirë kan mbetur ende gjallë edhe disa si, Korkuti, Mensaku dhe ky profesori yni i urti Emil Lafe, Zoti  iu dhasht jetë te gjatë, gëzohemi që shpetuan prej nipave, nuk i mbyten me urdher te sultanit ...

=DISA MENDIME RRETH SHQETËSIMEVE PËR RRËNJËT E GJUHËS SHQIPE DHE PËR SHQIPEN E SOTME=

Nga: Profesor Emil Lafe

E vërteta për rrënjët e gjuhës shqipe dhe të tjera...
Nga: Profesor Emil Lafe

E vërteta për rrënjët e gjuhës shqipe dhe të tjera...Në “Tirana Observer” të datës 7 qershor është botuar artikulli “Shqetësuese janë rrënjët e gjuhës shqipe” nga prof. dr. Luftulla Peza, kryetar i Shoqatës “Qendra e Studimeve Pellazgjike” Tiranë – Prishtinë.

Para dy vjetësh kjo Qendër organizoi Simpoziumin II Ndërkombëtar “Pellazgët, gjuha dhe pasardhësit e tyre”. Artikulli merr shkas nga letra që një grup intelektualësh (ndër ta edhe unë) i kanë drejtuar kryeministrit E. Rama për t’i kërkuar përkujdesjen e shtetit ndaj gjuhës standarde shqipe, siç quhet gjuha shqipe e përdorimit publik me rregullat e saj që mësohen në shkollë. Mendoj se kryeministri Rama e dha përgjigjen e vet në fjalën e mbajtur me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Arsimit të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit të Kosovës për njësimin e kurrikulave të arsimit parauniversitar.

Ne, nënshkruesit e letrës, kemi detyrë të japim ndihmesën tonë për të sendërtuar programin e dy qeverive, që synon, mund ta themi kështu, ndërtimin dhe konsolidimin e një shteti unik arsimor-kulturor shqiptar.

Lidhur me artikullin e prof. dr. Luftulla Pezës e quaj të nevojshme të shpreh disa mendime e të jap dhe disa sqarime, sidomos për ata që e kanë lexuar ose mund të lexojnë shkrime të ngjashme. Por më parë po përpiqem të përmbledh në disa pika idetë e autorit sipas radhës së shtjellimit në artikull:

1) standardi i sotëm i shqipes i vendosur në kohën e regjimit totalitar është i vjetruar, i plakur dhe duhet të ecë përpara me shoqërinë;
2) ruajtja e këtij standardi mbyll shtigjet e hulumtimit drejt lashtësisë pellazge;
3) kur u vendos standardi u shkelën mjaft rregulla të gjuhës shqipe, sepse vendosi politika;
4) gjuhëtarët dhe historianët shqiptarë, duke shkelur të gjitha rregullat shkencore, i kanë prerë rrugën gjuhës shqipe drejt gjuhës pellazge dhe ilire me të cilat ajo lidhet dhe ka vazhdimësi të plotë; veprat që e lidhin gjuhën e lashtë pellazge me gjuhën shqipe as analizohen, as kundërshtohen dhe as pranohen;
5) Homeri dhe Hesiodi, që kanë jetuar para shek. VIII para erës së re, i përkasin racës pellazge, që e përshkruajnë me dashuri dhe madhështi (d.m.th. nuk janë grekë);
6) gjuhëtarët shqiptarë njohin vetëm standardin të bazuar në toskërishten dhe e kanë shpërfillur gegërishten, prandaj nuk e përmendin lidhjen e fjalës së parë të “Iliadës” menin, me fjalën e gegërishtes mëni (toskërisht mëri), që ka po atë kuptim, por është jashtë standardit;
7) duke mohuar pellazgët si stërgjyshërit tanë, historianët dhe gjuhëtarët shqiptarë nuk mund të vërtetojnë autoktoninë tonë;
8) qindra mbishkrime me shkrimin ilir dhe në gjuhën ilire janë në muzetë e Durrësit dhe të Apolonisë, por padrejtësisht gjuhëtarët shqiptarë nuk i pranojnë si të gjuhës shqipe;
9) shqipja e njësuar është arritje e madhe e kulturës sonë, duhet mbështetur, por edhe do pasuruar dita-ditës.

Disa nga këto nëntë pika kanë të bëjnë me gjuhën e sotme, me shqipen standarde, ndërsa të tjerat me lidhjet shqiptaro-pellazge.

Të shohim në fillim çështjet lidhur me shqipen e sotme. Pohohet se standardi i sotëm i vendosur në kohën e regjimit totalitar është i vjetruar. Pyetja e parë që del këtu është: ç’do të thotë “i vjetruar” në këtë rast?

Një aparat fotografik, një makinë, një kompjuter mund të jenë të vjetruar, se kanë dalë të tjerë më modernë, më të përkryer. Po në rastin e standardit të shqipes çfarë ka dalë? P.sh. çfarë gramatike (se gramatika është thelbi i gjuhës) ia ka zënë vendin realisht këtij standardi (p.sh. në gjuhën që përdoret në veprimtarinë e shtetit e të shkollës, në shtyp, në letërsinë shqipe e të përkthyer? Më tej, si matet vjetrimi i një standardi?

Sistemi fonetik i shqipes standarde (7 zanore dhe 29 bashkëtingëllore) u caktua më 1879 nga Shoqëria e të Shtypurit Shkronja Shqip në Stamboll, alfabeti i sotëm (36 shkronja) u caktua më 1908 në Manastir, drejtshkrimi u sanksionua (në thelb ishte caktuar që më 1954-56) më 1972 në Kongresin e Drejtshkrimit, në të njëjtën kohë doli edhe “Gramatika” e Akademisë së Shkencave, më 1980 u botua “Fjalori” normativ. Po popujt e tjerë kur i kanë bërë ato punë që ne nisëm t’i kryejmë nga viti 1879 e këtej? Ç’kanë bërë ata me gjuhët e tyre letrare “të vjetruara”?

A mund të quhet që është vjetruar shqipja standarde, sepse disave u është mbushur mendja që në vend të: Shqipëria, Durrësi, mjekësia, këngëtar, grurë, ujë, burrë, arinj, ullinj, gjunjëzohem, male të larta, ujëra të turbullta – siç i përdorim tani – të shkruajnë: Shqipria, Durrsi, mjeksia, këngtar, grur, uj, burr, arij, ullij, gjujzohem, male të lartë, ujëra të turbullt etj., d.m.th. ta shndërrojmë shkollën në një lloj kursi kundër analfabetizmit! (në këto ujëra të turbullta a të turbullt – si të doni! – kanë shkarë mjerisht disa kolegë të mi “ndërakademikë”, për të peshkuar lavdinë e tyre të munguar drejtshkrimore!).

Apo që në vend të: gjykatë, ngarkoj, (rrugë) këmbësore, mbresë, pjesëmarrje, sigurim, shkarkoj, shtylla kurrizore, zhvendosem, të themi tribunal, karikoj, (rrugë) pedonale, impresion, participim, siguracion, daunlodoj, kolona vertebrale, spostohem?

Ky është vjetrimi i standardit për të cilin bën fjalë prof. dr. L. Peza?

Kjo mbetet për të sqaruar prej tij. Apo është fjala për të “shartuar” në standard paskajoren, siç ka bërë ndër të tjerë edhe Enver Hoxha në shkrimet e viteve të luftës, kur shkruante p.sh.: ... përpiqet me mish e me shpirt me e shpërnda frontin e gjerë të popullit tonë; ... po shkelin vatrat tona për me gjuejtë patriotët; ... ta gënjejë popullin, t’i hedhë hi syve për me muejtë më mirë me ja mbërritë qëllimeve të tija; ... u përpoqën ta mobilizojnë popullin për me e çue të vritet në Libi; Fashizmi e ruante këtë spiun të vjetër (Mustafa Merlikën) për me e qitë kur ta shihte pisk ... etj. Ky lloj shartimi, që pasqyron në gjuhën e shkrimit përzierje dialektore të rastit, nuk pati (e nuk mund të kishte) sukses dhe u la mënjanë. Më kujtohet mësuesi im i gjuhës dhe i letërsisë në gjimnazin e Durrësit (1951-52), shkrimtari Bedri Rama, që më qortonte: Mos ngatërro dialektet! – kur unë, që vija nga 7-vjeçarja e Lushnjës, përpiqesha t’i shkruaja hartimet pak “durrsakçe”, si shokët.

Që të cilësohet diçka si e vjetruar, duhet treguar edhe çfarë është vjetruar dhe cila është e reja që ka dalë dhe e ka zëvendësuar. Sigurisht edhe në gjuhë ka trajta gramatikore, fjalë e shprehje që vjetrohen dhe dalin nga përdorimi. Dikur gramatikat përmbanin, p.sh., trajta si: majat e malevet, martoi djalën, fletoret e tija, iu muarën këmbët, por sot këto trajta kanë dalë nga norma gramatikore (dëgjohen në gjuhën e folur) dhe në vend të tyre përdorim: majat e maleve, martoi djalin, fletoret e tij, iu morën këmbët etj. Këto ndryshime në gjuhë janë shumë të ngadalshme, gati-gati nuk vihen re.

Gjuhëtarët që merren me hartimin e gramatikave kanë metodikat dhe parimet e tyre për të nxjerrë nga norma e për të ngritur në normë këtë ose atë trajtë.

Kjo nuk bëhet se “ashtu më do qejfi mua”, por është rezultat vëzhgimesh e studimesh. Kthesat politike e shoqërore pasqyrohen në fjalorin e një gjuhe, p.sh. sot fjalë e shprehje të tilla si aksion me goditje të përqendruar, emulacion socialist, fushatizëm, këndi i kuq, libër shtëpie, norma kolektive, organizatë-bazë, triskë fronti, tabelë nderi etj., kanë dalë nga përdorimi; nga ana tjetër kanë hyrë në përdorim fjalë e shprehje si aplikoj (për punë), arsim publik, asistencë sociale, celular, dialogoj, digjital, digjitalizoj, divë, dizajn, evazion fiskal, harddisk, homofobi, kompjuter, legalizim, master, online, pengmarrje, privatësi, tender, tenderim etj. etj. Por kthesat politike nuk kanë të bëjnë me drejtshkrimin e me gramatikën.

Prapa kërkesave këmbëngulëse për të ndryshuar normën drejtshkrimore e gramatikore (se kaluan 40 vjet! u mërzitëm me këtë drejtshkrim!) qëndron synimi i disave për të filluar kthesën gjuhësore, d.m.th. për të ringjallur urtë e butë ndonjë kinse standard të vjetër ose për të krijuar njëfarë standardi të ri, mjaft që të shpëtojmë prej këtij standardi komunist (!?). Këtë duhet ta kenë parasysh të gjithë ata që i tërheq ideja e standardit të vjetruar që duhet ndryshuar! Jemi mburrur dikur me guximin për të ecur “në rrugë të pashkelura”!
Mjaft më me mburrje të tilla! Le të shohim dhe ç’bën bota, me sa kujdes e përgjegjësi vepron në raste të tilla. Një fjalë e urtë në anglishte thotë: “Mos u rrek të ndreqësh diçka që nuk është e prishur!” Gjuha jonë standarde nuk është një mekanizëm i prishur, është një mekanizëm shumë i mirë, por si çdo mekanizëm duhet mësuar me durim për ta përdorur, dhe duhet mirëmbajtur!

Kjo ka qenë dhe mbetet rruga e vetme e ngulitjes së gjuhëve standarde.

Në vitin e bashkimit të Italisë në një shtet (1861) vetëm 3 për qind e italianëve e përdornin italishten letrare! Të tjerët flisnin në dialektet e krahinave e të qyteteve të tyre (Piemont, Lombardi, Liguri, Kalabri, Pulje, Sicili, Torino, Milano, Gjenovë, Venecie, Romë, Napoli etj.) ose në gjysmëdialekt. Por me kohë italishtja nga gjuha e një pakice, u bë gjuhë e të gjithëve (La lingua italiana da lingua di pocchi è diventata lingua di tutti – kështu e përcaktojnë gjuhëtarët italianë), pa i bërë dhunë drejtshkrimit dhe gramatikës, pa e shqepur këmishën e normës letrare, me qëllim që në një këmishë të gjerë të gjerë “gjithëpërfshirëse” gjithkush “ta ndiente veten komod”, siç po kërkojnë sot disa. Ndërkaq edhe atje dialektet bënin dhe bëjnë jetën e tyre paralelisht me gjuhën letrare. Ajo që ka ndryshuar, është se, ndërsa më parë dialekti funksiononte si gjuhë e parë për shumicën, sot për shumicën ai është gjuha e dytë, ndërsa gjuhë e parë është bërë italishtja standarde me disa ngjyrime rajonale.

Shkolla dhe jeta shtetërore e përbashkët kanë bërë dhe bëjnë punën e tyre brez pas brezi. Edhe ne jemi duke ecur asaj rruge. Në këtë kapërcyell të shekullit, kur po ndërtohet ajo që mund ta quajmë “shteti i përbashkët arsimor-kulturor shqiptar”, gjendja për ne paraqitet mjaft më e favorshme. Por duhet të kemi mendjen, të shikojmë përpara, të mos e mbajmë vështrimin prapa. Përpjekjet t’i drejtojmë për përvetësimin e standardit, jo për ndryshimin me arsyen e paqenë se qenka “i vjetruar”.

Më tej në artikullin e prof. dr. L. Pezës thuhet se “kur u vendos standardi u shkelën mjaft rregulla të gjuhës shqipe, sepse vendosi politika.” Më takon të jap këtu nja dy sqarime të shkurtra, edhe si dëshmitar i punëve. Pas botimit të librit të Stalinit “Marksizmi dhe çështje të gjuhësisë” gjuhëtarët nuk u rrezikuan nga ndërhyrja e politikës.

Pse?

Sepse Stalini sqaroi në atë libër se gjuha është një fenomen shoqëror i një tipi të veçantë, nuk është as pjesë e bazës, as pjesë e superstrukturës së shoqërisë, se gjuha nuk ka karakter klasor, nuk është ideologji, ajo u shërben njësoj si klasave shfrytëzuese, ashtu edhe klasave të shfrytëzuara. Në atë libër Stalini kërkon që çështjet e gjuhës të zgjidhen nëpërmjet diskutimesh shkencore dhe ka formuluar atë thënien e njohur: “Gjithë bota e di se asnjë shkencë nuk mund të zhvillohet dhe të vejë mbarë pa luftë mendimesh, pa liri kritike.” Ky citat, i shkruar me shkronja të mëdha dhe me emrin e Stalinit poshtë, ka qenë një lloj embleme në veprimtari të ndryshme shkencore të asaj kohe.

Po të shikoni revistën shkencore të Institutit të Gjuhësisë, do të gjeni plot kronika diskutimesh e kritikash të tilla shkencore. Unë e siguroj prof. dr. L. Pezën se në Institutin e Gjuhësisë nuk kemi shkelur ndonjë rregull të gjuhës shqipe me ndërhyrjen e politikës.
Në fund të artikullit prof. dr. L. Peza i kthehet edhe një herë gjuhës standarde duke u shprehur se shqipja e njësuar është arritje e madhe e kulturës sonë, duhet mbështetur, por dhe do pasuruar dita-ditës. Ky është një mendim shumë i arsyeshëm, shumë i drejtë dhe e përkrah plotësisht.

Me këtë autori duket se korrigjon disa pohime të pasakta që ka hedhur në fillim të shkrimit të tij. Për fat të keq institucionet kërkimore të fushës nuk po arrijnë të bëjnë atë që duhet, dhe në këtë kuptim shqetësimi dhe kërkesa e prof. dr. L. Pezës janë gjithashtu shprehje e një shqetësimi dhe kërkese më të gjerë intelektuale e shoqërore. Një Këshill Ndërakademik që është bërë tashmë botërisht i njohur për shterpësinë dhe kotësinë e tij, është ngulitur te ideja sa absurde aq dhe e dëmshme për të rrëzuar de jure e de facto Kongresin e Drejtshkrimit (komunisto-punist!).

Në të vërtetë çështja e drejtshkrimit pas Konsultës së Prishtinës të vitit 1968 ishte, në parim dhe në thelb, e zgjidhur. Kongresi i vitit 1972 e sanksionoi atë zgjidhje, i vuri një vulë të pashlyeshme mbarëkombëtare. Për herë të parë pas nëntorit 1912, në nëntor 1972 delegatë shqiptarë nga të gjitha trojet etnike, nënshkruan së bashku një dokument kombëtar (Rezolutën e Kongresit), duke pohuar me këtë njësinë kombëtare e kulturore të hapësirës së tyre etnike dhe duke u mbledhur rreth flamurit të gjuhës së njësuare e të përbashkët letrare. Ky veprim i mbarë i Kongresit të Drejtshkrimit për ecurinë e mëtejshme të zhvillimeve frytdhënëse e konvergjente të jetës mendore, të kulturës e të shoqërisë shqiptare në tërësi është dhe arsyeja e vërtetë e mërisë, me frymëzime jugosllaviste, ndaj tij. Është për të ardhur keq për ata që ia kanë hyrë “të ripeshojnë me gjysmëhijet e tyre shkencore dhe gjysmëhijet e tyre politike, dy pjesët e trupit, kaherë të bashkuar njëherë e mirë të gjuhës sonë.”

Dhe të kthehemi te çështjet e pellazgjishtes.

Këtu nuk do të flas si kompetent, sepse nuk jam, por do të jap disa të dhëna, mendoj të dobishme për lexuesin. Më 1854 u botua vepra “Studime shqiptare” e J. G. von Hahnit, themeluesit të albanologjisë në kuptimin e vërtetë shkencor të fjalës (E. Çabej). Hahn-i i shihte shqiptarët jo vetëm si pasardhës të Ilirëve, po edhe të epirotëve e të maqedonëve dhe të gjithë këta popuj i mbante si të ardhur nga Pellazgët. Pellazgët për të ishin një popullsi paleoballkanike, që qëndronte më vete përballë grekëve të vjetër.

 Shkrimtarët dhe veprimtarët e Rilindjes Kombëtare Shqiptare e rrokën me entuziazëm këtë tezë të Hahn-it dhe i dhanë përhapje në shkrimet e tyre. Kjo tezë u shërbeu si mbështetje për kërkesën e tyre themelore, që ishte: njohja e Shqiptarëve si një popull më vete, me të drejtat e tyre dhe me rrugë historike të veçantë.

Naim Frashëri, për t’i mbrujtur shqiptarët me idenë kombëtare, për t’i bërë krenarë për lashtësinë e fisit shqiptar, e përdori këtë tezë të origjinës pellazgjike dhe shkroi ndër të tjera edhe vjershën e njohur “Shqipëria”, që nis me vargjet:
Bota që kur është zënë,
Shqipëria gjallë ka qenë,
Pellazg’ u thoshin më parë,
Më së fundi shqiptarë.

Atëherë kombi ynë ishte, si të thuash, në moshën foshnjore, e tërhiqnin mitet e tregimet legjendare. Kështu pak nga pak teoria pellazgjike u kthye në një lloj manie, u bë si një postulat i shqiptarëve.

Që më 1902 Faik Konica ndër shtatë aforizmat e “shqiptarit të ditur”, vë të parën: “Shqipëtarët zbresin prej Pellazgëve. Kush mendon ndryshe, - në qoftë i huaj, është gomar; në qoftë Shqipëtar, është tradhëtar.” Kjo lloj manie ka vijuar dhe vijon edhe sot. Në vitet ’50-’60 me interesimin e vetë Enver Hoxhës iu dha trajtim i posaçëm ekonomik Spiro Kondës, ish-profesor i Liceut të Korçës, i cili po shkruante një libër që u botua më vonë me titullin “Shqiptarët dhe problemi pellazgjik” (1962 greqisht, 1964 përkthimi shqip). Spiro Konda bashkë me Aleksandër Xhuvanin ishin dy dijetarët e parë që morën titullin “profesor” me vendim të posaçëm të KQ të PPSH dhe të Këshillit të Ministrave në shtator 1956.

Pas bujës që bëri botimi i veprës së studiuesit franko-izraelit Zaharia Majanit (Zacharia Mayani) “Etruskët fillojnë të flasin” (1961) dhe vizitës së tij në Shqipëri, përsëri me interesim “nga lart” u dërguan në Francë studiuesit e rinj Faik Drini (arkeolog) dhe Seit Mansaku (gjuhëtar) për t’u specializuar përkatësisht për epigrafi greke e gjeografi historike të botës helenike dhe për gjuhësi historike të krahasuar e gjuhësi të përgjithshme (1972-1974). Por ndryshe nga udhëheqja e lartë e partisë dhe e shtetit, gjuhëtarët dhe historianët e Institutit të Historisë e të Gjuhësisë nuk patën ndonjë joshje nga teoria pellazgjike. Një ditë të vitit 1960 prof. A. Xhuvani, që vinte në zyrë zakonisht rreth dy orë në ditë (ishte 80 vjeç atëherë), na tha me atë elbasanishten e tij të këndshme:
“Ime (tani) e mora vesh unë pse e përkrahin Kondën këta!”. - E. Çabej e M. Domi lanë stilografët, u panë ndër sy dhe pritën vijimin.
“Qi thoni ju, mbramë ishin ke unë Ramizi (Alia) ene Bilbili (Klosi) – vijoi të tregonte A. Xhuvani bisedën me dy dhëndurët e tij. – Ene unë i pyeta: Ç’keni ju qi e përkrahni kaqi shumë ate Kondën?
- Po ai thotë se vijmë prej pellazgëve! – i ishin përgjigjur ata.
- A, a! Bana çudi! Nuk u mjafton këtyne që të vijmë prej iliro-trakasve, siç thotë Jokli dhe albanologët e tjerë, po dashkan që të vijmë prej pellazgëve! A, a! Ime e mora vesh! – vijoi A. Xhuvani me një qesëndi të lehtë.

Ishte parashikuar atëherë të zhvillohej një diskutim në Korçë i dorëshkrimit të librit të S. Kondës. A. Xhuvani nguli këmbë: po të dojë qeveria, le ta sjellë Kondën me aeroplan këtu. Ne nuk shkojmë në Korçë! Dhe nuk vajtën. Nuk mund të rri pa shtuar: kam qenë me fat që kam punuar atëherë në një zyrë me burra të tillë, siç thuhet sot, “me integritet”.

Pse ky qëndrim ndaj teorisë pellazgjike?

Sepse shkenca kërkon disa pika mbështetëse të sigurta për të ndërtuar një hipotezë punë.

Studiuesit pas Hahn-it i kanë vështruar ilirishten dhe pellazgjishten si gjuhë të ndryshme. Vetë Hahn-i nuk e shtroi fare çështjen e përkatësisë së pellazgjishtes në familjen indoeuropiane. Ilirishtja vështrohet si gjuhë indoeuropiane, por kjo gjë nuk mund të thuhet me siguri për pellazgjishten, për arsye se ka fare pak dëshmi prej saj. Me fjalë të tjera, na mungon ADN-ja e pellazgjishtes që ta krahasojmë me ADN-në e shqipes dhe të nxjerrim përfundime! Mbetjet e pellazgjishtes janë aq të pakta, sa nuk të nxjerrin dot në ndonjë shteg të sigurt.

Thuhet se dëgjuan spanjollët për herë të parë emrin Potomak, – kështu quhet lumi që rrjedh atje ku u ndërtua më pas qyteti Uashington, – u shtangën nga habia. Nga ngjasimi me fjalën greke potamos, që do të thotë “lumë”, kujtuan se grekët e lashtë kishin shkuar në atë kontinent para K. Kolombit. Emri i përbashkët Albania për një trevë të Kaukazit nga ana e detit Kaspik dhe Albania jonë e Ballkanit i kanë shtyrë një numër studiuesish të besojnë se ne shqiptarët paskëshim ardhur prej andej, por sot këtë nuk e besojnë më as amatorët. Kurthe të tilla ngre e ashtuquajtura “metodë etimologjike”, d.m.th. krahasimi i fjalëve të shkëputura me tingëllim të ngjashëm, të dy gjuhëve të ndryshme dhe vendosja e lidhjeve gjenetike ndërmjet tyre. Duke zbatuar këtë metodë janë bërë përpjekje për të zbërthyer etruskishten me anë të hungarishtes, madje të japonishtes!

Por, meqë përmenda Uashingtonin, mund të shtoj se diskutimet e sotme - jemi a nuk jemi pasardhës të pellazgëve, kjo është çështja! - të kujtojnë në njëfarë kuptimi diskutimet që u ndezën rreth vitit 1992 (500-vjetori i udhëtimit të Kolombit) se kush e kishte zbuluar i pari Amerikën, Kolombi apo vikingët disa shekuj para tij. Një profesor që u thirr të jepte mendim për këtë, qenka përgjigjur: “As vikingët, as Kolombi! Amerikën a kanë zbuluar amerikanët, d.m.th. ata njerëz që erdhën këtu dhe që e bënë këtë vend atë që është sot!” Pra, vijmë nga pellazgët apo jo, kjo mbetet një çështje shkencore shumë tërheqëse.

Detyrat që kemi sot si trashëgimtarë historikë të kësaj hapësire nuk kanë lidhje kushtëzimi me prejardhjen tonë pellazgjike, ashtu siç nuk kanë lidhje punët e sotme të Amerikës me diskutimin se kush e zbuloi, vikingët apo Kolombi. Për zgjidhjen e enigmave të gjenezës së popujve ka kohë që në vend të metodës së pafrytshme etimologjike zbatohet metoda kombinatore, d.m.th. kombinimi i arritjeve të disa disiplinave shkencore të ndryshme. Një veprimtari e shënuar në këtë drejtim ka qenë konferenca për formimin e popullit shqiptar, të gjuhës dhe të kulturës së tij (2-5 korrik 1982) e organizuar nga Akademia e Shkencave, me pjesëmarrje të gjerë edhe të studiuesve të huaj. Formimi i etnosit shqiptar ose gjeneza e shqiptarëve mbetet një nga enigmat më joshëse të historisë së lashtë të Ballkanit. Në këtë mes vështirë se mund të dalim nga fusha e hipotezave.

Çështja është që të ndërtohen hipoteza sa më të mbështetura, sa më të argumentuara.

Ndërkaq interesimi për zbërthimin e enigmës së pellazgëve nuk është ndërprerë në rrethet shkencore . Enigmat e lashtësisë nuk kanë dalë jashtë fushës së kërkimeve të studiuesve të mirënjohur shqiptarë. Kështu akademiku Shaban Demiraj ka botuar librin Epiri, Pellazgët, Etruskët dhe Shqiptarët. (Tiranë, 2008, 244 f.), ndërsa akademiku Kristo Frashëri librin Etnogjeneza e Shqiptarëve (Vështrim historik). (Tiranë, 2013, 272 f.), ky trajton edhe çështjen e lidhjeve shqiptaro-pellazge. Në “Fjalorin enciklopedik shqiptar” të Akademisë së Shkencave (vëll. 3, 2009) ka nga një zë të posaçëm “Pellazgët” (autor Muzafer Korkuti) dhe “pellazgjishtja” (autor Seit Mansaku). Prof. dr. L. Peza ka të drejtë kur shkruan se veprat që e lidhin gjuhën e lashtë pellazge me gjuhën shqipe (dhe nuk janë pak) as analizohen, as kundërshtohen dhe as pranohen.

Meqë Akademia e Shkencave e Shqipërisë, si akademi honorifike që është bërë, nuk ka vullnet të organizojë promovime e diskutime të librave të akademikëve të vet, do të ishte mirë ta merrte përsipër promovimin e këtyre dy librave Qendra e Studimeve Pellazgjike Tiranë - Prishtinë. Jam i bindur se do të ketë mjaft të interesuar, ndër ta edhe unë.

Së fundi, një sqarim si duhet kuptuar autoktonia.

Studiuesit shqiptarë, po edhe të huaj, kur flasin për autoktoni, kanë parasysh epokën historike antike, d.m.th. atë që quhet koha e qytetërimit greko-romak. Janë sjellë shumë dëshmi gjuhësore, arkeologjike e historike në të mirë të tezës se elementi shqiptar (d.m.th. popullsia që ka folur një fazë të shumë të hershme të gjuhës shqipe) ka qenë i pranishëm pa ndërprerje në viset e sotme të shqiptarëve që nga koha antike.

Por koncepti i autoktonisë nuk mund të shtrihet në epokën e Mezolitit (periudha kalimtare nga Paleoliti në Neolit, 7 – 10 mijë vjet para erës së re).

Nuk mund të thuhet asgjë e sigurt për karakterin etnik të popullsisë së vendbanimeve të Mezolitit që janë zbuluar në vendin tonë, si në Konispol, në Kryegjatë të Fierit a në Vlushë të Skraparit. Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II).

Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur shqiptarët janë vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këtë vise, që nga koha kur u larguan akullnajat.
=Akullnajat arrijten deri në Peloponeze...=

Emili Lafe:"Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur shqiptarët janë vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këtë vise, që nga koha kur u larguan akullnajat." 
=Akullnajat arrijten deri në Peloponeze...= Emili Lafe:"Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur shqiptarët janë vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këtë vise, që nga koha kur u larguan akullnajat."
Dihet se në ato kohëra të stërlashta popullsitë nuk ishin të ngulura në një territor të caktuar, po lëviznin duke ndjekur burimet ushqimore, kryesisht gjahun. Ishte koha e ekonomisë së egër.

Njeriu parak rrëmbente nga natyra, nuk kultivonte. Bujqësia, që i nguli njerëzit në territore të caktuara, u shfaq më vonë.
Në territoret tona dëshmohet nga koha e Eneolitit (mijëvjeçari III – II).

Në përmbyllje dua të shtoj një vëzhgim.

Në mjaft shkrime me tema të ndryshme autorët e gjejnë të nevojshme të numërojnë vend e pa vend mangësitë dhe padrejtësitë e regjimit të përmbysur totalitar në këtë a atë fushë të jetës. Duket sikur pa këtë artikulli nuk botohet! Kjo më kujton shqetësimet e historianit të njohur prof. Petraq Pepo (1903-1989), kur dorëzonte për botim artikujt e tij. Ai nuk ishte familjarizuar dot me trajtimet marksiste-leniniste të luftës së fshatarësisë kundër çifligarëve, nuk dinte të gjente e të përdorte citate nga klasikët, siç quheshin atëherë Marksi, Engelsi, Lenini e Stalini. Por pa ato nuk bëhej!

Dhe u drejtohej studiuesve të rinj, sidomos atyre që sapo kishin ardhur nga Bashkimi Sovjetik: “Na more çunak, spërkate një çikë me marksizmë këtë artikullin tim!” Nuk ia merrnin për keq! Tani po lexojmë artikuj të spërkatur me antitotalitarizëm në mënyrë të tillë, që të bëjnë të dyshosh për aftësitë dhe qëllimet e atyre që i shkruajnë.

Kështu në një artikull shkruhej se në diktaturë në Shqipëri nuk kishte internet. Sigurisht nuk kishte, sepse World Wide Web ose www (rrjeti mbarëbotëror) u shpik më 1989. Sigurisht në diktaturë interneti do të ishte i ndaluar e i kufizuar, ashtu siç u ndalua marrja e stacioneve të huaja TV, por çështja është se atëherë interneti nuk ishte shpikur, prandaj as që mund të shtrohet çështja për qëndrimin e diktaturës ndaj internetit në Shqipëri. Në vend të spërkatjeve të sipërfaqshme me antitotalitarizëm, na duhen analiza të pasojave e të mbrapshtive të totalitarizmit, na duhen punë dhe veprimtari të dendura për t’i kapërcyer ato, për të ndjekur ritmin e zhvillimeve të sotme.

(Milosao/BalkanWeb)


=Akullnajat arrijten deri në Peloponeze...=

Emili Lafe:"Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur shqiptarët janë vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këtë vise, që nga koha kur u larguan akullnajat." 
=Akullnajat arrijten deri në Peloponeze...= Emili Lafe:"Sipas studiuesve shqiptarë ngjizja e etnosit ilir mund të ketë ndodhur në Kohën e Bronzit (mijëvjeçari III – II). Pra, autoktonia e shqiptarëve nuk duhet kuptuar si një koncept absolut, sikur shqiptarët janë vijuesit e njerëzve më të stërlashtë që janë shfaqur dikur në këtë vise, që nga koha kur u larguan akullnajat."

Ballkani ishte i mbuluar me akullnaja te trasha qe shkonin dri 3000 metra trashesi dhe nën nje temperatur -50 ° celsius...!njesoj si sot në Antartik... 
Ballkani ishte i mbuluar me akullnaja te trasha qe shkonin dri 3000 metra trashesi dhe nën nje temperatur -50 ° celsius...!njesoj si sot në Antartik...

Para Akullnajave, rreth 25 000 deri 15 000 parakrishti... 
Para Akullnajave, rreth 25 000 deri 15 000 parakrishti...