21 avril 2014

Prejardhja e gjuheve te Europes

Cili ëshë dallimi në mes studiuesit Anatole Bailly e Çlirim Xhunga në këtë studim gjuhësor ?

Dallimi është i madh, sepse Bailly studimine tij e fillon që nga RRËNJA=origjina e gjuhëve te Europes e jo nga bishti si na shfaqet këtu me këtë trillim të tij Çlirim Xhunga në gjuhën shqipe për lexuesin shqiptar, dhe kjo është më e keqja se Xunga e inerpreton krejtë ndryshe studimin nga Anatole Bailly, dhe shtrojmi pyetjen, për çfarë arsyje mashtron lexuesin shqiptar ?

Manuel pour l'étude des racines grecques et latines
Par Anatole Bailly, Emile Egger viti botimit 1868

Bailley.Faqe 22

"Disa dijetarë si M. Pictet dhe Max Miiller ndër të tjerë e thojnë se, kjo familje e gjuhëve te perbashkëta të popujve do te janë themeluar në kohën nga origjina historike e tyre që nga lugina e lumit Oksus mbi pllajat e Himalajes e deri në zemër të Azisë Qendrore."

"Te Shtyrë nga ky rajon prej një pushtimi të Tatarëve ata(këta popuj) kanë emigruar në dy grupe:

1.Grupi parë merrë drejtimin kah jugu në drejtim të Persisë dhe Hindustanit,

2. Grupi i dytë; merrë drejtimin kahë Europa veri perëndimore ku ata do themelojnë në rajonet e njohura më vonë nën emrat:
1.Galia,
2.Germania,
3.Scythia, (Danubi, Rumania) dhe rajonet jugore të Europës të quajtura më vonë;
4. Greqia ose Hellada dhe
5.Italia."

"Që ne ta pranojmë apo nuk dojmi ta pranojmë këtë hipotezë mirëpo kjo është të paktën e sigurt se, kjo është origjina e gjuhës latine dhe greke që janë si dy motrat gjuhë të një trungu te perbashkët që është e njëjtë si Sanskrishtja, Zend sllavë dhe gotik."

"Bailley.Faqe 22
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire