23 février 2014

Si te deshifrohet mbishkrimi i Steles së Lemnos ?


=MARAZ MAV=MARASHI MADH !=
Si te deshifrohet mbishkrimi i Steles së Lemnos ?

Desha tani te japi edhe unë një perfundim në lidhje me deshifrimin e Steles së Lemnos, që ne realitet, duke e studiuar mirë prej vitësh, më tepër se Dy dekada qe mirrem me kete shkrim, se:
Stela zulua në anën Lindore te ishullit, ne vendin e quajtur Polo-oki-ni (tani iu eshte ndrrua emri dhe quhet Kaminia, por, ne realitet asgjë nuk ndryshoi sepse;

Kaminia do thote vendë gurishte: =Gamur në shqipen apo pellazgjishten e vjeter.
Mirepo Polo-okini në kuptimin e gjuhës skitike do thotë: Gjysëm syri=në gjuhën pellazge te vjetër duke u nisur nga baza e saj e gjuhëve Skitishte.

Gjuha e shkruar mbi këtë gurë varri ( aty shofim një ushtarë me mburoje e heshtë në dorë) deshmone se ky personazh nuk ishte prift siç janë munduar disa dijetarë ta deshifrojne, ishin krejte gabim...!

E kamë lexuar edhe Angjelin e para tij edhe Majanin e shumë jerë por, e pa besueshme kjo seqë te gjithë këtyre studiusve iu mungojnte baza e gjuhësisë Balte-Hindo-skite.

Pra se te hyjmi në detaje; duhet së paku rreth 200 faqe që ta pershkruaja këtu historinë e ishullit Lemnos !

Më parë, para se te vinin te vendosëshin këtu Pellazgët, kjo ujëdhes ishte e banuar me një popullësi vendase autoktone para-pellazge, me siguri te rrënjes Dinarike që i perkasim edhe ne shqiptarët e jo asaj pellazge siç mashtrohen te gjithë studiuesit duke percjellur vargë njëri tjetrin duke shpie lexuesin në gabime te reja por për mua këto gabime janë te falshme.!

Si e thamë më lartë, Lemnosi ishte një pllatformë tregtare (kryqëzim) mallerash që vinin për mes Detit te Zi e lidheshin me Egjeun, patjetër duhej te kalonin permes Lemnos ku te gjitha metalet që kerkohëshin për nevojat e qytetrimit Egjeanë duhej te kalonin përmes kësaj pike strategjike tregtare.


E permenndem se, ishulli Lemnos ishte i ndarë në dysh me dy popullësi krejtë te ndryshme.

Në perendim jetonin Mirini, ose te urtit, Mirni ?
...kurse në Lindje te Lemnos jetonin populli më i égër ose autoktonët vendas që thirreshin Mudri=te guximshëm apo te egërsuarit, me një fjalë do thoshim se ky populli, te égrit Mudri-osi. A ishin barbarë ?

Kopjen e ishullit apo modelin e bashkëjeteses Lemnos sot mund ta gjejmi edhe sot në Qipër. Saktësishtë edhe para 3300 vitësh edhe në Lemnos u gjetën dy popuj te ndyshëm, njësoj si i gjejmi sot edhe në Qipër, por, cili ishte vendas e cili ishte i ardhur ?

Cili prej ketyre dy popujve ishte barbarë e cili ishte i qytetruar, ata qe ishin ne Lindje apo Perendim ?

Pasi ti kemi studiuar mirë këta popuj prej dekadash kemi mundësin edhe te nxjerrim perfundimin se;

Mirinji e Mudri (te mirët dhe te kqinjët) qe luftonin pa ndërpre mes tyre për qeverisje të ishullit, na hapen horizonte te reja studimesh mbi këta dy popuj te ndryshëm ku me keqardhje gjuhëtarët te pa pergatitur kanë marrur kosen dhe kanë shkuar drejetë mjedis ishullit Lemnos për te prere barin pa patur kurrëfare njohurish rreth ekzistencës së këtyre dy popujve te ndryshëm krejtësishtë si nga gjuha, kultura si dhe origjina e tyre.

Ti kthehemi tani Steles së Lemnos pra, nuk e dinin se çfare gjuhe flisnin banorët e kësaj pjeses Lindore te ishullit te Lemnos dhe nuk e dinin nga erdhi ky popull...

Për ta lexuar se çka shkruhet në Gurin e Lemnos, thjeshtë duhet lexuar edhe tekste te autorëve shqiptar, pse jo edhe Andon Zako Çajupin ?

Do me thoshit se, ç'lidhje ka gjuha e Çajupit me gjuhën që është shkruar ne Stelen e Lemnos para 2500 vitësh ?

Mirëpo pritni pak:

Te marim një toponim cilin do sot nga Gadishulli, qe pra ta marrim emrin gjeografik:

=MAVROVA=(lumi Mavrova dhe hidrocentrali ndertuar sot në Humnerë)
Ju do thoshit se, kjo eshte gjuha sllavishte bullgare apo e sllav te jugut ?
Jo kurrësesi !
Cila është rrenja e fjalës =MAV= ?

Emri apo toponimi =Mavroa= që gjëndet sot në Makedoni përbehet nga formimi i dy gjuhëve në dy rrokje:
=MAV+ROV=MAVROV
=MADH+GERMINA(humnera=rovina)
dhe kemi:
=Rovina e Madhe= ose Ravina(popullore)
=MADH+GERMIN=Humnera e Madhe= shqip !

Ti kthehemi edhe Steles Lemnos:

Në rreshtin e parë tek mbishkrimi mbi guri aty lartë si në ilustrim kemi:
=MARAZ: MAV= jo Maraz siç pretendon Angjeli e te tjere:
=MARASH=është emri i herojit, Trimit, por ndoshta personazhi i gdhendur në guri emrin e ka patur Marash, ishte pra luftëtari i pjesës Lindore të ishullit të Lemnos, pra ishte Mudros:
Pa vështirsi do ta lexonim në gjuhën shqipe kështu:
=MARAZ:MAV=
=MARSH:MADH= ose (me reezerva)
=TRIM:MADH=
=MARASH i MAV= e cituam më siper, për te thënë
=i madh= në disa dialekte tona thuhËt edhe sot:
=MAV=i MADH !
E permendem edhe rastin e toponimit
=MAVROV=Rovina e Madhe, njashtu edhe tek Stela Lemnos kemi te bëjmi me fjalën pellazgjike =Mav= dhe heroin qe quhej =Marash= ose trim që e gjejmi ende edhe sot tek emrat shqiptar në Kosoë; =Marash, por kemi edhe toponimin me te njejtin emë, fshatin afër Prizrenit, Marash.

Nuk perqendrohemi për momentin në detajet tjera për te deshifrua Stelen e Lemnos apo shkrimin e banorve te izoluar pellazgë qe quhëshin =Mudri= se çka do thotë kjo se, ky emër dëshmon se nga vijne këta banorët e Lemnos që quhëshin Mudri dhe Mirini apo Mirni=te mirët, populli i qetë dhe Mudri të égrit ?

Pse vendi ku është gjetur ky shkrim quhej =Polo-oki-ni= i njohur qysh në kohën e Argonautve, disa dekada para luftës së Troje ? =(me vonë i vehet Kaminia)
Këtë do ta spjegojmi herave tjera...

Referanca rreth rrënjës =MARSHI e MAV-ri-a:*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:

*Marashi doli jashtë duke vështruar rreth e rreth"
*Valdete =Marashi*: "Nese je nje burre qe di te te kuptoje"
*Komandanti i kësaj kryengritjeje ishte Lekë =Marashi* nga Zagora*
* Po largohet mjegulla sterrrë e Mav-ri*
*Shko tutje, moj hije =Mav-ria=*
* Po pse cuditesh more kuqezi =Mav-ria*
*E ô Mav-ri me boje*
*Po ç'i kujton Nishan Mav-risë*...etj.

Në Lemnos u zulua guri me mbishkrimin pellazgë:


=MARAZ MAV=MARASHI MADH= ?
Desha te japi një perfundim në lidhje me deshifrimin e Steles së Lemnos.
Stela zulua në anën Lindore te ishullit në fund te shekullit XIX-të , ne vendin e quajtur Polo-oki-ni (tani iu eshte ndrrua emri dhe quhet Kaminia, por, ne realitet asgjë nuk ndryshoi sepse;
Kaminia do thote vendë gurishte: =Gamur në shqipen apo pellazgjishten e vjeter.


Mirepo Polo-okini në kuptimin e gjuhës skitike do thotë: Gjysëm syri=në gjuhën pellazge te vjetër nga rrenja balte, duke u nisur nga baza e saj e gjuhëve Skitishte.
Gjuha e shkruar mbi këtë gurë varri ( aty shofim një ushtarë me mburoje e heshtë në dorë) deshmone se ky personazh nuk ishte prift siç janë munduar disa dijetarë ta deshifrojne, ishin krejte gabim...!
E kamë lexuar edhe Angjelin e para tij edhe Majanin e shumë jerë por, e pa besueshme kjo se, që te gjithë këtyre studiusve iu mungojnte baza e gjuhësisë Balte-Hindo-skite.
Më parë, para se te vinin te vendosëshin këtu Pellazgët, kjo ujëdhes ishte e banuar me një popullësi vendase autoktone para-pellazge, me siguri te rrënjes Dinarike që i perkasim edhe ne shqiptarët e jo asaj pellazge siç mashtrohen te gjithë studiuesit duke percjellur vargë njëri tjetrin duke shpie lexuesin në gabime te reja por për mua këto gabime janë te falshme.!
Si e thamë më lartë, Lemnosi ishte një kryqezim i shtigjeve tregtare (lundruesve) mallerash që vinin për mes Detit te Zi e lidheshin me Egjeun, patjetër duhej te kalonin permes Lemnos ku te gjitha metalet që kerkohëshin për nevojat e qytetrimit Egjeanë duhej te kalonin përmes kësaj pike strategjike tregtare.
E permendem se, ishulli Lemnos ishte i ndarë në dysh me dy popullësi krejtë te ndryshme.
Në perendim jetonin Mirini, ose banorët e urtë, Mirni ?


...kurse në Lindje te Lemnos jetonin populli më i égër ose autoktonët vendas që thirreshin Mudri=te guximshëm apo te egërsuarit, me një fjalë do thoshim se ky populli, te égrit Mudri-osi.


A ishin barbarë ?
Kopjen e ishullit apo modelin e bashkëjeteses Lemnos sot mund ta gjejmi edhe në Qipër. Saktësishtë edhe para 3300 vitësh edhe në Lemnos u gjetën dy popuj te ndyshëm, njësoj si i gjejmi sot edhe në Qipër, por, cili ishte vendas e cili ishte i ardhur cili ishte barbarë e cili ishte i qytetruar, ata qe ishin ne Lindje apo Perendim ?
Pasi ti kemi studiuar mirë këta popuj prej dekadash kemi mundësin edhe te nxjerrim perfundimin se;
Mirinji e Mudri (te mirët dhe te égrit) qe luftonin pa ndërpre mes tyre për sundim të ishullit, sot hapen horizonte te reja studimesh mbi këta dy popuj te ndryshëm e rreth ekzistencës së këtyre dy popujve te ndryshëm krejtësishtë si nga gjuha, kultura si dhe origjina e tyre.
Ti kthehemi tani Steles së Lemnos
Te marim një toponim cilin do sot qe pra ta marrim emrin gjeografik:
=MAVROVA=(lumi Mavrova dhe hidrocentrali ndertuar sot në Humnerë)


Ju do thoshit se, kjo eshte gjuha sllavishte bullgare apo e sllaveve te jugut ?


Jo kurrësesi !


Deshifrimin =Mav= e gjejmi edhe tek dy studiues shqiptar, Falaski dhe Ilir Mati me pak dallime por tek Mati eshte me i drejti;


Cila është rrenja e fjalës =MAV= ?
Ta analizojmi toponimin =Mavrova= që gjëndet sot në Makedoni përbehet nga formimi i dy gjuhëve në dy rrokje:


=MAV+ROV=MAVROV


=MADH+GERMINA(humnera=rovina)


dhe kemi:


=Rovina e Madhe= ose Ravina(popullore)


=MADH+GERMIN=Humnera e Madhe= shqip !
Pra i kthehemi edhe Steles Lemnos:


Për mendimin tim rreshti ne krye te steles duhet te ishte i pari kurse te tjeret vertikaljan te me vonshem ndoshta nga pasardhesit e Trimit ?
Në rreshtin e parë tek mbishkrimi mbi guri aty lartë Horizantal si në ilustrim kemi:


=MARAZ: MAV= jo Maraz siç pretendon Angjeli e te tjere:


=MARASH=është emri i herojit, Trimit, por ndoshta personazhi i gdhendur në guri emrin e ka patur Marash, ishte pra luftëtari i pjesës Lindore të ishullit të Lemnos, pra ishte Mudros:


Pa vështirsi do ta lexonim në gjuhën shqipe kështu:


=MARAZ:MAV=


=MARSH:MADH= ose (me reezerva)


=TRIM:MADH=


=MARASH i MAV= e cituam më siper, për te thënë


=i madh= në disa dialekte tona thuhËt edhe sot:


=MAV=i MADH !


E permendem edhe rastin e toponimit


=MAVROV=Rovina e Madhe, njashtu edhe tek Stela Lemnos kemi te bëjmi me fjalën pellazgjike =Mav= dhe heroin qe quhej =Marash= ose trim që e gjejmi ende edhe sot tek emrat shqiptar në Kosoë; =Marash, por kemi edhe toponimin me te njejtin emë, fshatin afër Prizrenit, Marash.
Nuk perqendrohemi për momentin në detajet tjera për te deshifrua Stelen e Lemnos apo shkrimin e banorve te izoluar pellazgë qe quhëshin =Mudri= se çka do thotë kjo se, ky emër dëshmon se nga vijne këta banorët e Lemnos që quhëshin Mudri dhe Mirini apo Mirni=te mirët, populli i qetë dhe Mudri të égrit ?
Pse vendi ku është gjetur ky shkrim quhej =Polo-oki-ni= i njohur qysh në kohën e Argonautve, disa dekada para luftës së Troje ? =(me vonë i vehet Kaminia)


Këtë do ta spjegojmi herave tjera...
Spjegimet rreth fjales: MAV qe vijne pas fjales MARAS: pa dyshim se behet fjale per emrin e heroit, Trimit te quajtur Marshi Madh !


=========================


A.2: Mund te lexohet dhe kuptohet ne gjuhen e sotme shqipe ! MARASHI MADH !
A.2. maraš:mav=MARSH I MADH ose =Trim =në gjuhën shqipe !


=========================


Kuptimi në shqip i mbishkrimit të Lemnos nga studiues te ndryshëm:


=========================


Stela e Lemnos sipas Majanit:
a.) "Holaiez naphoth ziazi,


MARAZ Mav


sial yveiz aviz


Evis zeronaith


zivai


aker tavarzio


vanalisal zeronai morinail"
Perkthim nê shqip:


"Holaiez, nipi i Ziazi (?)


ka qenë maru


gjatë 39 vjetëve


gjatë tërë jetës së tij pranë


Zerona të këtij lokaliteti


ka qenë Krye prift i


tempullit të Zeronas të Marianës"


=========================


Stela e Lemnos sipas Nermina Vlora Falaski:
1.) "Ziazi Maraz:Mav


2.) Zi ape fvis afis e fizoo zepon ai


3.)Zi fai aker taf apzi-th fama la zial:


4;)Zep o nai mapinail:Holaiezi.math Zivai"
perkthimi shqip:


" Zi a zi Maraz Maf zi ape fiseve a fis efis th h zer oh ne th si faj ?


Acer taft ar zi th. Fama pa zi u ap zer o nai mori na ip hopthi zi math h th si faj ?"


=========================


interpretimi sipas D'Angjeli:
"o llaj, që njef zit e tua, MARAS MAJ


si alli kuqë avis, viset e tu,


sheron aith siva la mala siell,


sheron ai Morenasit ahere o tavarzi"
"o llajez (kur) si phokja soli u sol)


shpetente aith vishthin e ti


dhe të nderonte, rrone, o harali,


sivaj (rro)


epte zi, u arratis phokja, sivaj:


Avis, u sul ky që, Marazi im, Avis: ah, umbi au "


=====================================


Stela e Lemnos sipas Ilir Mati:
a.)="Hop(lit)ai e zë na thotë:a zi ma zi, MARAZ të MADH s'iap kha fisi në fis.


E fisi thotë se rron ai ZIVAI.


Fanepsee s'iap se rron ai, po rrin ai pakëz tu varri"
b.) "Hop(lit) ai e si thokia: s'iap f(flapsje) se rron aith. E fis thotë se rron ai.


Rron harapio zivai, e piu i ziu, i rënë ai qysh thoke zivai.


Në fis s'iap fis Maraz të madh


Në fis rron ai"


=========================


Perfundimi:Mendoj se ky shkrim ka këtë kuptim:
Referanca rreth rrënjës =MARSHI e MAV-ri-a:
*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:
=MARAZ MAV i DIALYVEI=


=MARASh i MADHI=


=DIAL, (zial=DIAL) ?...=


=:Z: (à=est) vi= ?=


=:(Sevidto):+ S'ro ma it:


=(s'rrô-mâ-ai):


=ho-ô lâi ém=(vllau- ém):


=nà-fat- ziasi:=né te mjerët.


=là-(mirôm)=(trashegim)-là i dalàn :


=(là një dial)= à vàkér:


=(à i vogél):


=tà var-zi-


=:te varri zi-ô- jéton.âi !
Lexojmi aty edhe fjalen "mirôm" mos te mendojmi se eshte fjale turke por shqipe e vjeter qe do thote;


= "la trashegim" la porosi me gojë "amanet", ndoshta para se te vdiste ky trimi la djalin e tij te vogël, si shifet ishte i ri ky luftetari i Mudreve prandaj duhet besohet se çuni i tij duhej te ishte i vogël... ?


=========================


Referanca rreth rrënjës =MARSHI e MAV-ri-a:


*TRIM-MADH* përmes fjalorit të sotëm në gjuhën shqipe:
*Marashi doli jashtë duke vështruar rreth e rreth"


*Valdete Marashi*: "Nese je nje burre qe di te te kuptoje"


*Komandanti i kësaj kryengritjeje ishte Lekë Marashi* nga Zagora*


* Po largohet mjegulla sterrë e Mav-ri*


*Shko tutje, moj hije =Mav-ria=*


* Po pse cuditesh more kuqezi =Mav-ria*


*E ô Mav-ri me boje*


*Po ç'i kujton Nishan Mav-risë*...etj.


*Mavi-ht=ngjyra Mavi= ngjyra e verdha duhet te ishte gjelberta me e madhja ngjyrë qe njeriu e shef ?


=========================


Frassari Adamidi Bey,
Kush ishte autori i ketij teksti:Adamidi "Les Pelasges et leur descendants les Albanais" =Pellazgët dhe pasardhesit e tyre shqiptarët= botuar ne vitin 1900 ?
Sipas mendimit tim, i vetmi autorë qe ka patur aftësit qe ta vlersoje shkrimin e Steles Lemnos ne gjuhen shqipe nuk ka tjeter perpos Naim Frasherit me pseudonimin; Adamidi Frasseri !


Mirëpo ka një problem rreth dates se publikimit si dhe kronologjisë së veprimtarisë së rilindashsëve.
E kemi postua edh një POEZI nga Naim Frashëri që ua kushtonte pellazgeve, shifet kjarte se poeti yni ishte i pasionuar pas pellazgeve dhe duhet ta kuptojmi se per kohen, edhe ne shqiptaret duhej te kishim nje stergjysh te sterlashte prandaj Naim Frashëri permes ketij shkrimi me pseudonimin Frassari Adamidi Bey tenton që permes ketij shkrimi te njihet boterishte origjina shqiptare nga pellazget ?
Por kemi problem me kronologjin si e thamë, Naim Frashëri vdes në vitn 1900 po atë vit kur botohet artikuli në një Revist egjiptiane por në gjuhën frenge me titullin; "Les Pelasges et leur descendants les Albanais" autorë Adamidi Frasseri, ndërsa Samiu vdes 4 vite më vonë në vitin 1904, për ne ka rendesi te njohim me teper ne lidhje me kete shkrim dhe na intereson ky pseudonim se, cili prej dy vellëzerve është autori i këtij shkrimi ?
Fragmenti i perfolur i vjershes se Naim Frashërit pershtatur nga BledarB. Sojeva (fb) 2011
Ishte një ditë -..( mijera e me mijera vjet me pare na ishte nje here),,


Që pellasgjitë =(pellazget) ..


Posi një dritë - ..(sipas ligjit te Zotit vendosnin rregull)..


Mbuluan dhenë =.(Kudo neper toke ku ata shkonin)..


Duall ng' Azia femijet e pasardhesve te Noes,)..


Si mizëria=(te shumte ne numer, si mizat) ?


Dhe me ania=(dhe detare me anije)


E hodhë denë.=..(Kapercenin detet)
Pas pakë herë - ..(Kohe me vone)


Duke përzjerë - ..(ata mblodhen popuj te ndryshem ne nje vend te caktuar)


Ca me të tjerë- (dhe këta popujt e ndryshem i martuan me njeri tjetrin)


Bënë elinët,- (dhe nga këto martesa ata krijuan Helenet)


Dhe duke ndarë- (ata gjihashtu ndan )


Syresh një farë,- (nje familje, kalamaj e nje njeriu)


Si ka të ngjarë,- (e nuk e dinte kush se pse ata i ndane ata kalamj e ate familje)


Bëri llatinët. - ..(por me vone u morre vesh se ata e ndane ate familje dhe kalamajt e asaj familje per te krijuar latinet popullsine latine)

 


=========================


pergatiti për Rilindjen=ilire=shqiptare Dardan Leka 2013


=========================Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire