16 mai 2012

Antropologie de la Grèce


 
Pellazgët ishin Skitë, dhe ky argument mund të mbrohet mes provash te ndryshme, pa kurrfare replike, megjithëse autoret grekë me çdo kushtë gjithëmon e kanë errësuar këtë qeshtjen skite nga arsyeja e mburrjes dhe kryneqsisë së tyre duke u munduar të tregohën se populli i tyre ishte vendas i dalur nga dheu ku ata jetonin. Me keqardhje që mënyren e mendimit nga filozofi Antisten nuk e ndajten edhe autor tjerë, i cili kishte shprehinë që t'ua ndante Atenasve këtê dije duke iu thënë atyre se kjo keto ndertime te se kaluares ishin nga limasonët e jo nga njerzit e vendit.
Mirëpo se çfarë provash mund te japim se Pellazgët ishin Skitë, te cilët kishin hyrë ne Greqi nga ana Veri lindore dhe se posedonin tërë këtë pjes te Gadishullit sepse gjejmi banime pellazge në Helespont si dhe Thesali, ne veri te Greqisë në këtë regjion që quhej Pellazgia në kohën e Homerit dhe shumë kohë pas tij.

Trog Pompeu, në vepren Justini, në librin VII, kapitulli X, thotë qëllimishtë se, banorët e Maqedonisë dikur quhëshinPelazgë, poashtu edhe Straboni nê librin e tij VI I, faqe 222, na siguron se Trakët në kohën e Eumolpit, banonin në Atikë, më kolonit e tyre, kurse Herodoti thotë për Trakët se dominohëshin nga Pellazgët.

« thuhet se Pellazgët, pasi që kishin bredhur gati se tërë siperfaqen e tokës, dhe i kishin nënshtruar banorët vëndas, ata zëjnë vënd në këto vise të pushtuara. Ky pêrshkrim iu kushtohêt vetëm se skitëve, ku Posanias neve na tregon në librin X, kapitulli 5, se orakuli i Delfes ishte themeluar nga Skitët Hiperborean; dhe se më vonë, poetet Grekë i dhanë emrin Pelazgian.

Disa autor që mirren më mitologji, kanë cekur se Inakusi, mbreti i parë i famshëm i Pelazgëve kishte ardhur në Greqi nga deti, mirëpo, jemi të bindur se kjo ide e ka burimin vetëm se në ngjajshëmeri të fjalëve, «mxetyfis»=deti, dhe se «utxauryç»=Pelazges, si do që ky lakim pa dyshim vjen nga «wsxyfthv»=përmbytje, nga se, Pellazgët ishin sulur dhe kishin zën vënd mbi tërë këtë siparfaqe të madhe të vêndit*; që ishte nê realitet si një epitet asirian egjiptas e fenikas, që i ipnin banorëve të vjetër që ishin në numër më të vogël, siç ishin edhe egjiptasit dhe fenikasit të cilët kishin zënë vënd në mesin e këtyre banorve të vjetër, sikur të mos ishin më saktësishtë, Skitët dhe Gotët.

Në realitet, ne nuk duhet të kemi aqë shumê kujdes vetëm tek etimologjia, dhe se gabimet e tyre që ngjasojnë në emra identikë, sepse në kronikat e vjetra dhe tradicionet që njohim, se shumë anije të këtyre njohësve të antikitetit janë përmbysur, dhe rreziku është aqë i madh sa që e mira do ishte të mos iu afrohëshim atyre.

Studiues të shumtë janë aqë të bindur se Pellazgët ishin Skitët, sa që duhet t'iu besohet se këto opinione nuk duhen edhe prova, Mbi të gjitha, duke insistuar mbi një pik të habitshme dhe shumë interesante.
Herodoti, Tucididi, Straboni, dëshmojnë se Pelazgët kanë ardhur nga Thesalia, që ishte mbrenda në Greqi dhe se dihet që Thesalia në këtë kohë konsiderohej si pjesë e Trakisë, kështu që shikohëshin edhe Pelazgët si Trakë, do thotë ishin Getë ose Gotë.

Fjala Hellas ose «grekë» merrë nga autor të ndryshëm shkallzime të tepruara, siç janë Demosteni një gjysëm Filipiku duke ndarë Maqedonin dhe Epirin, ku Helenët, ose grekët, më këtë term, ishin Pelazgët që zbritnin nga Maqedonia, që dikur quhej Pelazgia, pra sipas Trogut, në Greqinë e ashtuquajtur. Trogi është i sigurt se edhe Epiri ishte i banuar më Pelazgë; se Denisi i Halikarnasit i nxjerrë ata nga Epiri kur u dëbuan këta pellazgë për në Italië, dhe e permend oraklin e Dodonës si Pelazgjikë, që ishet në cepin e skajshëm verior të Epirit. Dihet se gjuha e Epirit dhe e Maqedonisë ishte njê dialekt Dorikë, i gjuhës greke. Kështuqë Pelazgia e vjetër e rrethonte Epirin Maqedoninë si dhe Greqinë ose Helladen. Ndoshta Trakët që kishin qytetin e Kersonës, u quajten Pelazgë prej vllëzërve të tyre të veriut, sepse lagëshin nga të gjitha anët më deti, «pelagos» perveq se nga veriu.

Mirëpo, pasi që është e njohur sot nga dijetarët se, Pelazgët e Helenët, janë i njëjti popull, më dy emra te ndryshëm; mirëpo ne do të shohim se Helenët që nê fillim u quajten Pellazgë, në realitet ata ishin Skitë.
Ata që dëshirojnë edhe më tepër të dhëna për Pelazgët le të konsultojnë autorët Geinoz, Freret dhe autor të tjerë...se Helenët ishin Skitë.
Do na mjaftonte edhe mitologjia për të dëshmuar këtë të vërtë*; sepse, e dijmi fort mirë që Heleni, që shikohët si babai i Helënëve, ishte i biri i Deukalionit: dhe se Luciani në vepren «Dea Sira» faqe. 882 e thotë qëllimishtë se Deukalioni ishte Skitë.
« Deukalioni i biri i Prometeut ishte Skitë, erdhi në kohën e «përmbytjës së madhe.»

Prometeu ishte mbret i Skitëve, ku edhe Titanët, ose familja e Perendive, sipas mitologjisë greke, ishin Skitë.
Mirëpo ta lëmë mitologjinë, që është aqë largë historisë siq janë edhe përrallat largë së vertetës, të hecim mbi baza mê të sigurta pra...
Tucididi në librin II, kpitulli 28 është një garancion i pa kontestueshëm se Helenët nê fillim ishin një fis i vogël i Thesalisë, dhe se kjo dëshmohët poashtu edhe nga Herodoti e Straboni. E sigurt pra është se Thesaliotët ishin Trakas, sepse Tucididi në librin II kap. II faqe 24, thotë se Trakasët shtrihëshin deri në Fokidë.
Si  ka  mundësi  që në  gjuhën etruske  si dhe pellazge  të gjëjmi sot  fjalë  Skite  kurse eliminohët   prania e gjuhës  greke në  këto  mbishkrime etruske?
 Për mendimin tim  kjo  është e pamundur,  pse?

Në shkrimet etruske  sot  hasim shpeshëherë në fjalë  të pa kuptueshme, përpos  fjalëve shqipe  Epirote,  apo Molope, të  fisit  të Molosëve, popullit  i lashtë vëndas  autokton  para pellazgë e para  grekë, që në shkrimet  etruske gjëjmi edhe   fjalë skite, këtë e kanë konfirmuar të  gjithë  dijetarët e sotëm   por edhe  autorët e më  hershëm:  Më këtë  dëshmohêt  pra  se  gjuha  e vjetër e  grekëve  të  lashtë  ishte  gjuha  skite ?books.google.frJohn Will Donaldson - 1852 - 476 pages - Afficher la publication en entier

How the Pelasgians came into Europe. § 3. Inferences derivable from the contrast of Pelasgian and Hellenic ... Peculiarities of the Scythian language suggested by Aristophanes. § 10. Names of the Scythian rivers derived and explained.

 Philological Society (Great Britain) - 1785 - Afficher la publication en entier
The Etruscan language seems to have been still more homologous to the Pelasgian ; that is to fay, the latter underwent less alteration in Etruria, whither, we have clearly shewn, the Scythians certainly penetrated, and who must have ...


books.google.frZĕchariă Mayani, Zĕchariă Mayani - 1962 - 474 pages - Extraits

None the less, I had to abandon my Etruscans, in the hope of escaping to them again at some future date; meanwhile I must confine myself to the concrete world and the Scythians. All that the Etruscans had given me was a powerful, ...

The Pelasgians were probably Scytho-Ariaus, as the Etruscans were Scytho-Semites ; and in this distinction between the compound character of the barbaric element which prevailed respectively in Greek and Latin, we see perhaps the reason of the predominance of Semitisms in the latter language, as compared with the former.


books.google.fr2007 - Afficher la publication en entier

THE LANGUAGES OF INDIA.Vmr it is remembered that our Indian Empire covers an area of a million square miles, .... may have belonged to the same list, especially the Iberians, Etruscans, Rhaetians, Pelasgians, and Scythians.

Pasi që  ti kemi   nxjerrur  të gjitha këto dëshmi, e  shohim të kjartë  se  vetëm  gjuha e  lashtë  greke mungon në  këtë tablo, pra  mund  të  supozohet  më plotë  bindjen se grekët e  lashtë  flisnin gjuhën skite?

Këtu po ju sjellim edhe dëshmi tjera se grekët e lashtë ishin mëorigjinë skite, perendit e tyre i kishin sjellur  nga vëndet skite, ku shumë autor te vjetër e cekin  këtë fakt; 

  Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens ... - Page 498books.google.frFrançois-Joseph Fétis - 1869 - Afficher la publication en entier

Ajoutons, pour compléter la liste des autorités anciennes sur ce sujet, un passage des Stromales de Clément d'Alexandrie, où l'on voit que Anacharsis le Scythe affirmait que les Grecs étaient originaires de son pays (5).

 Ndër të  tjera, kemi edhe këtë  dëshmi;books.google.frLouis-Philippe de Ségur (comte) - 1853 - Afficher la publication en entier

Sous d'autres noms ils adoraient la plupart des dieux de la Grèce, et beaucoup d'auteurs ont douté si ce culte était venu d'Egypte chez les Grecs et chez les Scythes, ou si la Grèce ne l'avait pas reçu des Pélasges, ...

 Daniel Droixhe - 1978 - 455 pages - Aperçu

Pères des Grecs, les Scythes sont également à la source des Perses, auxquels ils ont légué leur « sagacité, ... de l'historien Justin (cfr supra) et de Caton l'ancien (Marcus Porcius Cato, co 234 - oo 149), selon lequel le genre humain, ...

Antropologjia dëshmon se; skitët e  vjetër në shekullin XVI par krishti  pushtuan këtë regjion, populli autoktonë  që ishte i racês Dinarike u detyrua  të tërhiqet në veri, kështuqë ky popull i ardhur mësoi gjuhën shqipe nga autoktonët dhe harroi  gjuhën e skitëve   por mori emrin Hellen, e flisnin shqip, ku më vonë u quajten Grek  nga roamkët  qê do thotë të vjetrit, sepse dikur  qeverisnin gratë, dhe  vëndasit    vendin e tyre  nuk e quanin "Athe"  por   "mëmdhe".Nuk ishin sllavet e ardhur  nga  koha  bizantine  por  këto janë  gjurmët e skitëve që erdhen në gadishull  në shekullin XVI-të  para krishti dhe moren emrin Grek apo Helenë por në fakt dëshmohët  kêtu se janë i njêjti  popull, skitë, dhe largimi i shqiptarëve në  veri dëshmon se këta  popuj erdhen kah deti ku shqiptarët  mbijetuan   në malet e  larta  tê  veriut si dhe brigjeve  të Adriatikut dhe  në mbrëndësi  të gadishullit derisa  erdhi tek perforcimi i tyre në kohën ilire dhe u  versulen në  jug  për  ti  ripushtuar  këto  vende që i kishin pushtuar grkët  e lashtë  te ardhur më emrin e skitëve  nga brigjet e detit Kaspikë ?
Autoktonia shqiptare argumentohet  se është  populli më i lashtë nê gadishullin Ilirikë, dhe mund të themi se më ardhjen e grekëve apo skitëve të cilët  huazuan nga banoret  autokton shqiptar gjuhën shqipe por u quajten Helenë  apo  grekë, prandaj edhe sot në Linear B që  dokumentohet  se  është  foluar  gjuha  shqipe, hasim shënja të gjuhës së grekëve  të ardhr nga gjuha skite, pra  mund të  themi se skitët e  ardhur  në këtë  hapsirë, ishin po këta grekët e lashtë  por  qëmësuan shqipen.
Ju  lutemi krahasoni edhe  tablot  më sipër  të Anropologjisë  greke.
Përë këtë  arsyje  sot  hasim tek shkrimet  etruske edh  fjalë të vjetra   skite  që  në  fakt  janë  po  të këtyre grekve  të vjetër, poashtu  gjëjmi edhe tek stella e Lemnos fjalë  në gjuhën e lashtë  greke  që është  gjuha skite ku  deri  më  tani  hulumtuesit  kanë  menduar  se në  gjuhën etruske nuk  ka  fjalë në gjuhên greke por nê realitet, të  gjithë gabohën se  gjuha e  vjetër  greke deshifrohet    përmes    gjuhës  skite, ku  pastaj  do japim plotë argumente në  shkrimet  etruske si dhe tek stela e  Lemnos se këto shkrime  janë  të  greqishtës  së  vjetër apo të parve të tye  që ishin  skitët. 
Si  pêrfundim, shkrimet etruske sot  mund të  deshifrohën vetëm në këto trigjuhë, duke llogaritur  një pjesë tê  vogêl fjalë shqipe.

Burimi;

books.google.frPierre d' Hancarville - 1785 - 510 pages - Afficher la publication en entier

La langue Etrusque paroit avoir été encore plus voisine de celle des Pelasgues ; c'est-à-diíe, que celle-ci essuya moins de changemens dans l'Etrurie, où nous avons montré que parvinrent assurément- des peuples Scythes, ...

books.google.frConrad Malte-Brun - 1832 - Afficher la publication en entier

La plupart des nations anciennes et notamment les Étrusques, les Thraces, les Scythes, étaient composées de castes, ou d'une tribu dominante ayant sous elle des tribus vassales, souvent de race très-différente. Des langues sacerdotales ...

books.google.frTressan (Louis Elisabeth, comte de), Campenon (François Nicolas Vincent, M.), François Nicolas Vincent Campenon - 1822 - Afficher la publication en entier

... dans son origine, porta le nom de roman; et tous les quatre ensemble sont un composé des quatre langues mères , celtique , scythe , grecque et latine , et même de quelques mots étrusques. Cette nouvelle langue romance resta pendan

Nga erdhen grekët, a ishin këta skitët e lashtë ?

Historia e racave, autor Eugene Pittard, 1924
pershtati nga frengjishtja; Niki Hajdini

A nuk do t' ishte në interesin e  madh për  historianët, për  filozofët, për  artistët dhe për  të  gjithë, *më në  fund  për  ta ditur se  ciles  rac
ishin skulptorët e vjetër, të "urtit" (të letersisë antike), folësat, shefat ushtarak, politikanët e mdhenj të Greqisë antike?
Ndërsa nuk dim asgjë, mundem vetem te shprehim "supozime" (teori), por qfar vlere kan keto?
Mund ta shtrojm pyetjen, si nje qështje kaq e rëndësishme ka lën paraardhsit tonë kaq indiferent. Kur te shohim konkludim qe disa anthropo-sociologë mundohen me nxjerr nga karakteret etnike, besoj qe nuk ësht punë e vogel te mirrem me etninë e "Grekëve" te epokës t'madhe. Nuk duhet te kemi frikë ta përseritemi: pamundesia qe ta dim (etnin e tyre), esht faju i arkeologve klasik. "Nje pjes e edukatës se tyre duhet te ribëhet." (kritik e ashpër ndaj pseudoshkenctarve)
Kemi then, por kjo esht vetem teori, qe Pellazgët ishin shumica brakicefal, ndërsa "greket" primitiv ishin dolikocefal. Ne s'kemi boll dokumente për nje konkudim të till. Bile, qka jan Pellazgët? Ato disa kafka te "grekve" te vjeter, qe vin sido

Ketu veshtrime te reja rreth Linearit B të Kretes
MY Ge 602 from Kim Raymoure @ the National Archaeological Museum, Athens (full size)
vacat [ ] vacat [ ] PE-(SE)-(RO) [ ] KA-NA-KO M (2) [ ]-(RA)-TO (*155VAS) [KA-NA-KO](E)-RU-TA-RA (M) 3 KA-NA-KO RE-U-KA V 1 MA[-RA-TU-WO MI-]TA PE 1 (SA)[-PI-DE] PU2-KE / (KO)-(RI)-(JA)-(DA)-(NA) (T) (2) KU-MI-NA V 1 SA-SA[-MA] [ ] (DA) 14 [ ] KA-NA-KO E-(RU)-(TA)-[RA]-(KA)-NA-KO RE[-U-KA] (Z) 2 [ ] PE-KE-U / KO-RI-JA-DA-NA R 2 [ ] (KU)-(MI_-NO (Z) [ ] KA-NA-KO , E-RU-TA-RA M 2 P 1 KA-NA-KO RE-(U)[-KA] KA-E-SE-U / KO-RI-A2-DA-NA T 2 KU-MI-NO Z [ ] vacat KE-PO / KO-RI-A2-DA-NA (T) 2 [ ] *155VAS 1 [ ] vacat KU-MI-NO Z 2 KA-RA-[ ] SA-PI-DE 12 I-NA-O / (KA)-NA-KO RE-(U)-(KA) [ ] (SA)-SA-MA Z 2 [ ] vacat MI-TA PE 1 vacat

Tani këtu mundohemi ti lidhim tekstin permes rrokjve;
« Korijadana kumina sama da kanako erutaraka nako reuka pekeu korijadana kumino kanako erutara kanako reuka kaeseu koria dana kumino vacat kepo kori da nat kumino vacat kumino kara sapide inao kanako reuka sasama vacat mita pe vacat ».

we-we-si-jo-jo , ko-wa , me-zo-e ko-wo « wewesijo kowa mezoe »

Scribe 108 (Killen 1972)
ri-jo-ni-ja ne di ko-wa me-zo-e ko-wo di 3 ko-wo me-zo-e « rijonija ne di kova mezoe » « rijonija ta ne di kowa mezoe» pa di 2 ko-no-so pa di 2 me-wi-jo-e 7 me-wi-jo-e 6
« pa di konoso pa di »

Chadwick & Ventris:
]-to a-no-zo-jo 9 pe di 2 ko-wa me-zo-e 7 ko-wa me-wi-jo-e 10 ko-wo me-zo-e 2 ko-wo me-wi-jo-e 10

Killen & Olivier:
a-no-zo-jo TA 1 DA 1 (MUL)[ ]9 pe di 2 ko-wa / me-zo-e 7 ko-wa / (me)-wi-jo-e 10 ko-wo / me-zo-e 2 ko-wo / (me)-wi-jo-e 10 « anozojo ta da kowa mezoe kowa me wijoe kowo mezoe kpwome wijoe »

Scribe 108 (Killen 1972)
tu-ni-ja[
ne di 3 = we-ko-we-ka-te =[
]-(wo) di 1[=voda=ujë « tunija ne di wekate » ko-wo , me-u-jo-e 4 vacat « pe di kowo meujoe »
.
B (se)-(to)-i-ja / ko-wa , me-u[ ] 10 ko-wo me 5[ « setoija kowa meu kowo me »
Ishin këtu disa deshifrime nga Linearet B të Kretës


Stela e Lemnos nê gjuhën e vjeter skito greke ?

 Shkrimi i Steles së Lemnos

 A.1. hulaieš: naφuθ: Siasi A.2. Maras: mav A.3. sialχveiš: Avis A.4. evisθu: šerunaiθ A.5. šivai A.6. Aker: tavaršiu A.7. vanalasial: šerunai: murinail

côté: B.1. hulaieši: φukiasiale: šerunaiθ: evisθu: tuveruna B.2. rhum: haraliu: šivai: eptešiu: Arai: TIS: φuke B.3. šivai: Avis: sialχviš: marašm: Avis:


Nuk e hasim  vetëm se në Lemnos gjuhën e lashtë greke apo skite,  tek kjo stela më këtë shkrim dy gjuhësh  apo edhe  më shumë,  si  shqip dhe greqishte  të vjetër, mirëpo kemi si dëshmi edhe toponimet e ishullit të Lemnos që jane në gjuhën skite/greke përpos Mirina, qyteti perendimor që është pa dyshim  në gjuhën shqipe që do thotë Mirina= "mirë jena"  apo të mirët,  njerëzit e  urtë ?  ndërsa  në lindje të ishullit kemi popullsinë tjetër  që ishin ndryshe nga këta të perendimit, ku sipas toponimeve shohim  se ishin më shumë skito/ grekë, si psh. qyteti i njohur Mudros="Mudri" nga skite/greke do thotë= "të vështirët, të egër, pastaj kemi edhe një qytet tjetër Poliokni= "Poli okni"= "gjysëm syri, një  qytet i ndërtuar në gjirin lindor të ishullit në mes të dy harqeve si vetullave të dy syve ose gjysëm syve ?  
Kemi edhe toponime tjera si Repani, nga ="rep= "bishti" qërrjedh  nga skitët apo greqishte e  vjetër..etj..
Përpos kësaj, edhe  tek Etruskët në Italë e hasim mbi pasqyren e gravuar emrin "Zemla" që është perendesha e tokës tek skitët apo Demeter tek grekët e lashtë, pra  këtu dëshmohët se, grekët ishin më origjinë skite dhe se kêto fjalë deshfrohën sot  përmes gjuhës së vjetër greke, nga e kishin origjinen e tyre mes detit Kaspik dhe Azov të cilët u vendosën në gadishull qysh herët, në shekullin e XVI-të  para krishti dhe një  pjes  e tyre emigroi në Toskanë. Këtë  ngjajshmëri  gjuhësore e  ka  vrejur  edhe studiuesi i njohur Zakaria Mayani, i cili e  thotë  se në gjuhên etruske  gjëjmi sot edhe elemente  të  gjuhës  skite, që pa dyshim  janë fjalë  të  mbetura të  gjuhës  së vjetër  greke.

Burime tjera  që dëshmojnë  se Skitët  flisnin gjuhën  Etruske e pellazge Encyclopédie théologique: ou, Serie de dictionnaires sur toutes ...

books.google.frJacques-Paul Migne - 1838 - Afficher la publication en entier

Nations et langues modernes qui descendent des branches pelasgo-hélléno-étrusques. 1 Grecs modernes ou Romei, descendants des anciens, ... Scythes royaux, caste dominante, parlant ta zendou, un autre idiome de la haute Asie.
books.google.frJohn Pinkerton, Jean-François Mielle - 1804 - 404 pages - Afficher la publication en entier
Ainsi, d'après le témoignage d'Hérodote, les Étrusques étoient Lydiens ou Scythes ; d'après leurs monumens , ils étoient Pélasges ... et leur pays presque entièrement repeuplé par les Romains , nation Grecque , ou Pélasge , ou Scythe


books.google.frDanielle Jouanna - 2009 - 329 pages - Aperçu
Hérodote renverrait donc là à un personnage beaucoup plus proche de lui, et commerçant, lui, avec les Étrusques. voir ... Arimaspeia étaient un poème chamanique de forme grecque, utilisant du matériel scythe et une coloration grecque.Civita castellana était, dit-il, Phescennium, du mot scythe as parasch ... Homère nomme toujours les Lydiens, Mœones, et les Etrusques ont été souvent appelés ainsi : or le mot grec Malwv vient de p.oisuos8a'. qui signifie obstetricari, ...
books.google.frOuvrage Collectif - Aperçu

Les Scythes étaient, en général, moins grécophiles que les Étrusques, les Thraces du Sud et les Perses, mais l'esthétique scythe surpassait, pour la compréhension de la vivacité de la structure anatomique naturelle des figures grecques, ...

11 établit son opinion sur différens témoignages de Caton , de Solin , & même d'un célèbre historien Grec , Timogène , dont Suidas nous a conservé des fragmens. Les Egyptiens & les Scythes se croyoient le * premier peuple du monde , & assuroient qu'ils étoient Aborigènes , ou nés ... ceux que l'on peut également donner aux Aborigènes d'Italie , avant les Etrusques , 8c aux Pélasges, se ressentent ...

Rishikime rreth Linearit B  dhe tabletave të shkruara në gjuhën  shqipe para 3300 vitesh

=ko-wa / [ ](u)-(jo)-e 14 ko-(wo)ujo=ujë ?
= ujitur, kova, vaze për ujë=kova ëshë fjalë etruske= knata për ujë
Kuptimi këtu është për knata apo amfora për bartjen e ujit=
=ko-wo=kova, knata, vaza...?
1) di-pa me-zo-e e ti-ri-o-we-e.
=çipa me tri vegë= ?
2) di-pa me-zoe qe-to-ro-we.
=çipa me kater vegë=qetoro= (fjalë skite) =katër..?
3) di-pa me-wi-jo qe-to-ro-we.
=çypa me vija kater vegësh= ?
4) di-pa me-wi-jo ti-ri-jo-we.
=çypa me vija trivegësh= ?
5) di-pa me-wi-jo a-no-we
=çypa me vija anave= ?
Burimi; L' image du monde dans l'antiquité: Par Pierre Gordon

Tabletat e argjiles në gjuhën shqipe ?
Ne mud të themi se, derisa kemi gjetur shkirime në gjuhen shqipe në këto tableta të argjiles, të shkruara 3300 vite më parë, mund të  themi se, janë  fjalë në gjuhën shqipe dhe nuk na intereson fare se si quhej apo kush ishte ai popull që fliste këtë gjuhë, pasiqë këto vertetohën sot  se flasin përmes gjuhës së sotme shqipe.  Pra lirishtë të themi, jemi populli më i lashtë i gadishullit dhe i Europës që dëshmon se ka folur po këtë gjuhë që edhe ne sot e flasim.

Mirëpo sikur  të  mos na  dilte një problem  i pa  pritur e i pa imagjinuar, se  në kêto tableta  janë   identifikuar edhe disa  fjalë  të pakta  të greqishtës  së  vjetër, dhe ne sot,  si t'ia bëjmi, se këto  fjalë tjera të këtyre tabletave që dyshohet se janë të gjuhës skite apo  të grekëve të lashtë, duhët të mos  mirremi më këto shkrime fare  ?

Mund të themi edhe ndryshe; se në këtë hapsirë jetonte dikur edhe një popull tjetër që fliste këtë gjuhën  e vjetër skite,  që dyshohet të ishte  greqishtja e vjetër, ku shumica  e studiuesve nuk e perjashtojnë  këtë argument.
Si perfunndim, mund të nxjerrim këtë  mendim,  se edhe në këtë periudh grekët e lashtë paskan jetuar afër nesh, që dihet se sipas shumicës së  këtyre teksteve që janë gjetur në këto tableta, ato janë të shkruara në gjuhën shqipe apo më mirë të themi, kuptohën përmes gjuhës shqipe, nga  kjo vërtetohët  se banorët e hershëm të Egjeut  më shumicë  ishin shiptarë, të  themi kêshtu  sepse  tabletat dêshmojnë,  sido ti quajmi këta popuj, më  origjinë dinarike apo pellazge ose Molopët e vjetër,  apo ndonjë popullësi e  mbetur e qytetrimit  të  Vinçës, a  mund të themi se këta  popuj ishin të  parët e  popullit shqipëtar  ?

Nëse  pellazget vërtetë  ishin një  popull endacak, siç e  pershkruajnë disa  dijetar,  apo një  diaspor detare  e cila  endej nëpër Mesdhe dhe kjo diaspor pasi çendroi për 350 vite në Epirë tek Molopët apo Mollosët  e lashtë  e autoktonë, dhe  ku aty ndoshta kjo diaspor e mësoi gjuhën shqipe ku pastaj  e mori si gjuhë amëtare të tyrën këtë  gjuhën e  Mollosëve, pra shqipen,  atëherë teza e origjinës shqiptare  nga pellazgët rrëxohët dhe se këto shkrime në tableta i kanë shkruar pellazgët,  pra  kjo diaspora  judeo-skite  ose pellazge, e jo nga  banorët autoktonë  të cilët banonin në mbrëndësi të tokave të Gadishullit, të cilët ishin të një race tjatër,  të asaj  Dinarike, siç e ka  vertetuar më 1924 edhe antropologu  Eugen Pitard, se, shqiptarët  janë  një popull autokton e Dinarikë, të një origjinës  më të shëndrritshme ndër popujt e  Europës !


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire