11 mai 2012

Fundi i enigmes pellazge etruske

  Fundi  apo fillimi i enigmes pellazge etruske...?

  Robert D'Angely  "Enigma"  1998  Tiranë

  "Ilirët janë i njëjti popull me trakët, që të dy janë të racës pellazge; pra të bardhë. 

"Origjina e tyre e parë, duke përfshirëskitët, bie në Azi në Turkestanin e sotëm; atje u shfaqën stërgjyshët e tyre të parë."?

"Me kalimine kohës, nën shtytjen e mongolëve që vinin nga Lindja, trakët, ilirët dhe skitët u detyruan, pak nga pak, që të shkonin më në perëndim; e po kështu skitët u përqendruan rreth lumenjve nëveri të Detit Kaspik dhe të Detit Azov, kurse trakët në perëndim të skitëve, duke pasur siqendër Ukrainën e sotme, dhe së fundi, edhe më në perëndim ilirët zinin gjithë shpatin veriortë Karpateve." 

"Pikërisht në këto drejtime ne i gjejmë të shtrirë këta tre popuj, ku ata u shtynë nga loja e dyndjeve të njëpasnjëshme drejt perëndimit, të cilat kanë ndodhur gjatë dhjetëra e qindra mijëra vjetëve" ? që vijnë para fillimit të mijëvjeçarit të tretë para Krishtit, epoka e Ekspeditës së parë të argëve drejt Indisë". 

Lëvizjet e ndryshme të popujve që shkaktoi kjo Ekspeditë ushtarake, duke i detyruar të arratisurit të gjenin strehë në drejtimin everiperëndimit, sollën që ilirët të shtyheshin drejt jugut, gjë që e bëri krahun e majtë të grupittë zinte shpatin jugor të Karpateve me territoret e sotme të Hungarisë, që kufizohen nga po ato Karpate, malet e Transilvanisë dhe bregun e majtë të Danubit, kurse krahu i djathtë, dukekapërcyer Danubin në një vend tjetër, u gjendet sot qyteti i Vjenës në Austri, duke qenë më imadh në numër, vajti dhe u shtri deri në pikën më të largët, aty ku është qyteti i sotëm i Venecies, "dhe në jug deri në Shqipëri, duke zënë gjithë territoret ndërmjet Danubit, Moravësdhe bregut lindor të Adriatikut."

Perkthimi i sakët nga Enigma faqe 322 --- 323 Botim viti 1991 nga origjinali, mirëpo në versionin e botuar shqip nuk e kamë hasur këtë permbajtje; Pse iu fshihen lexuesit shqiptar keto faqe ?
"Për të dëshmuar se shqiptarët Toskë te sotëm e kanë marrur emrin nga Etruskët të cilët erdhen nga Italia për tu vëndosur në këto vise të quajtur Toskënia dallohet nga gjysma e shqipëtarëve tjarë.

"Dhe për t'iu bërë ballë këtyre toskëve që imigruan në Shqipëri, pjessa tjetër e shqiptarëve ishin indigjenë, vëndas, në viset që quhët Gheghënia...."!
"Edhe një dëshmi tjetër se shqipêtarët Toskë janë pasardhësit e Etruskëve të vjetër, të ardhur nga Italia...dhe vëndosën në Shqipërinë e mesme, në ato vise ku Pol Emili i kishte shkatërrrua rreth 168 164 para krishti, dhe nga kjo kohë, edhe sot dialekti i tyre, mëgjithëse të vëndosur më afër Greqisë dhe nê kontakt më ta, ngjanë më shumë si tek latinët se sa tê grekëve të vjetër."
Pra, gjuha shqipe që gjuhëtarët dhe etnologet e kanë anashkaluar apo harruar, gjuhë e cila ka aftëisnë të na japi provat e egzistencës dhe mbijetesës së Pelazgëve dhe se ende edhe sot kjo gjuhë neve na mundëson ta deshifrojmi gjuhën Etruske ose të quajtur gjuha shqipe e dialektit Toskë që fllitet sot në Gadishullin Ballkanik dhe më gjerë ...."

Pra lexues të dashur lexojeni më vëmendje këtë faqe, nuk ka nevoj të lexohët i tërê libri 1000 faqe.. se nga rrjedh pellazgjizmi tek ne dhe si ka mundesi sot që shumica janë të bindur se ne jemi pelalzgë, dhe si ka mundesi të jemi aqê të bindur e të shkojmi ne forume te huaja ku atje mê kêmbngulje iuthemi te huajve se "Etrusket janë pellazgë dhe se janë nga Shqipëria  por te ardhur? 
A është kjo dëshmi e mjaftueshme se diku është problemi ? Kësaj enigmes i thuhët "thikë prapa shppine"...dhe pasojat do i shohim mê vonë kur ti hapim sytë...! 
Libra si kjo më permbajtje ...po botohën edhe në gjuhë te huaja..."gjoja se për të treguar vjetërsinë e lashtê të popullit shqiptar, një lloj Bumerangu...modernë...Këtu solla fakte te verteta pa asnjë shtrëmbrim..
Stela e Lemnos,  në gjuhën e vjetër skito greke ?
A.1. hulaieš: naφuθ: Siasi A.2. Maras: mav A.3. sialχveiš: Avis A.4. evisθu: šerunaiθ A.5. šivai A.6. Aker: tavaršiu A.7. vanalasial: šerunai: murinail
B.1. hulaieši: φukiasiale: šerunaiθ: evisθu: tuveruna B.2. rhum: haraliu: šivai: eptešiu: Arai: TIS: φuke B.3. šivai: Avis: sialχviš: marašm: Avis: aumai.

Në disa raste perseriten fjalët skite apo ti quajmi tani skito-greke që i kuptojmi si; "zivaj"= do thote "jeto"; "marash" poashtu është fjalë skito- greke= marish,  trimrohësh, apo marash= "trim",  trimëri, ndërsa fjala pas  saj është shqipe,  Mav="madh" " i madh"  dhe  kuptojmi  rreshtin; 
=Maraz:Mav = "trim i madh =   Pra më siguri se ky shkrim  i kushtohët  ndonjë  heroji lokal të ishullit  të Lemnos, dhe autori  i shkrimit  i drejtohët  më këto fjalë; " Trimit  të Madh".... pra  siç  e dëshmojnë edhe tabletat  e Linear B që janë në dy gjuhë poashtu edhe këtu tek stela e Lemnos i kushtohët   këtij herojit,  apo një "trimit të madh"...nuk i kushtohët  ndonjë  prifti siç  mendohej, sepse  vetë gravura  e gdhendur mbi guri tregon se  i kushtohët kjo perkujtimore  një luftëtari  që mbanë armet  nëdor.

 Pollioçni  (Polliochni)  Lemnos

Nuk e  gjëjmi vetëm  në Lemnos  një shkrim të perziër në  dy gjuhë, shqipe e skite apo greke të vjetër, kemi si dëshmi edhe toponimet e ishullit të Lemnos që janë në gjuhën skite/greke, ku 
përpos Mirina, qyteti perendimor që është ne gjuhën shqipe e që do të thotë "Mir+ina"= të mirët, ata  të urtit, ose "mirë jena këtu".. ? Poashtu në lindje kemi popullsinë tjetër të ishullit që ishin ndryshe nga këta te perendimit, si  e vrejmi  në  toponime, se ishin më origjinë  skito/ grekë, si psh. qyteti i njohur =Mudros= "mudri", nga gjuha skite do thotë = "të vështirët"= "të egrit" të ashpërit. Poashtu  kemi edhe një qytet tjetër Poli +okni= = "pollo+ okni= " gjysëm syri", një qytet i ndërtuar në gjirin lindor të ishullit në mes të dy harqeve, në form  të vetullave të syve, ose gjysëm syrit ? 
Kemi edhe toponime tjera si, Repani, nga ="rep"= 'bishti" nga skitët apo grekët e vjetër etj..
Përpos kësaj  dëshmie nga Lemnosi, kemi poashtu edhe tek Etruskët në Italë fjalë  tjera të gjuhës së vjetër greke, simboli  mbi pasqyren  e gravuar ku  e  vrejmi emrin =Zémla= "Demeter"  në greqishte  të vjetër  që është perendesha e tokës apo e dheut  tek skitët,  i perkthyer  në "démeter"   pra  edhe këtu  dëshmohet se grekët  e vjetër ishin më origjië skite, që kishin migruar nga deti Kaspik dhe Azov  dhe  u vendosën në gadishull  si dhe  tërë Mesdheun rreth shekullit XVI para  krishti.

Rishikime rreth Linearit B

 

=ko-wa / [ ](u)-(jo)-e 14 ko-(wo)=ujë ?

= ujitur, kova, vaze per ujë=kova ëshë fjalë etruske= knata për ujë ?

Kuptimi këtu është për knataapo amfora për bartjen e ujit=

=ko-wo=kova, knata, vaza...?

1) di-pa me-zo-e e ti-ri-o-we-e.

=çipa me tri vegë=?

2) di-pa me-zoe qe-to-ro-we.

=çipa me kater vegë=qetoro= (fjalë skite) 4=katër.. ?

3) di-pa me-wi-jo qe-to-ro-we.

=çypa me vija kater vegësh=?

4) di-pa me-wi-jo ti-ri-jo-we.

=çypa me vija trivegësh=?

5) di-pa me-wi-jo a-no-we

=çypa me vija anave=?

Të ju rikujtojmi se për  vajzë; thuhët  edhe ndryshe; =qupa= apo çupa=që i  afrohet =qyp-it, njashtu si edhe  =vace= më =vajzë=n ?

L' image du monde dans l'antiquité: Par Pierre Gordon

Simbolet e Linear B Pylos


AB01
da
AB02
ro
AB03
pa
AB04
te
AB05
to
AB06
na
AB07
di
AB08
a
AB09
se
AB10
u
AB11
po
B12
so
AB13
me
B14
do
B15
mo
AB16
qa
AB17
za
B18

B19

AB20
zo
AB21
qi
AB22

AB23
mu
AB24
ne
B25
a2
AB26
ru
AB27
re
AB28
i
AB29
pu2
AB30
ni
AB31
sa
B32
qo
B33
ra3
AB34

B36
jo
AB37
ti
AB38
e
AB39
pi
AB40
wi
AB41
si
B42
wo
B43
a3
AB44
ke
AB45
de

AB46
je
AB47

AB48
nwa
AB49

AB50
pu
AB51
du
B52
no
AB53
ri
AB54
wa
AB55
nu
AB56

AB57
ja
AB58
su
AB59
ta
AB60
ra
AB61
o
B62
pte
B63

B64

AB65

AB66
ta2
AB67
ki

B68
ro2
AB69
tu
AB70
ko
B71
dwe
B72
pe
AB73
mi
AB74
ze
B75
we
AB76
ra2
AB77
ka
AB78
qe
AB79

AB80
ma
AB81
ku
AB82

B83

B85
au
AB86

AB87
twe
B90
dwo
B91
TABLETA E PILOS 1952 Blegen
Archeologye 1954

trepied:

=po-me=o :ose oi=oj ?
ose:ol, om, on, or, os, o-ja e gjate ose e shkurtër...

*************************************
1°=di-pa me-zo-e qe-to-ro-we=
=kup me kater goj=

2°=di-pa me-zo-e ti-ri-o-we-e=
=kup me tri goj=

3°=di-pa me-wi-jo qe-to-ro-we=
=kup me kater goj=

4°=di-pa me-wi-jo, ti-ri-jo-we=
=kup me tri goj=

5°=di-pa me-wi-jo a-no-we=
=kup pas goj=

=një kup me te madhe, me kater goj=
=dy kupa me te mdhaja me tri goj=
=një kup me te vogel me kater goj=
=një kup me te vogel me tri goj=
=një kup ma te vogel pa goj=

**********************************
Tabletat e argjiles të quajtura  Linear B, a janë në gjuhën shqipe ?

Nga këto  burime, derisa kemi gjetur shkirime në gjuhën shqipe në këto tableta të argjiles, të shkruara 3300 vite më parë, mud të thëmi se  nuk na intereson fare se si quhej apo kush ishte ai popull që fliste këtë gjuhë, pasiqë këto  tableta  kuptohën sot pêrmes  gjuhës shqipe  vërtetohet  se  gjuha shqipe  flitej në Mesdhe  atëherë  lirishtë e thëmi se  jemi populli më i lashtë i  Europës ku deshmon se ka folur po këtë gjuhën  shqipe që edhe ne sot e flasim qysh  para    gati 3500 viteve,  dhe ky është  një  trashigimësi dhe një thesar i çmuar  për  historinë e gjuhës shqipe dhe  dëshmohët  lashtësia  e popullit tonë.

Mirëpo, edhepse këmi hasur në disa  fjalë   tjera  që nuk janë shqipe në  këto tableta,  dhe shtrohët pytja; si t'ia bëjmi  këtyre  shkrimeve, që dyshohët se në to ka edhe fjalë që janë të një gjuhës  tjetër,  skite apo  të themi   të grekëve të lashtë ?

Duhët të  njihemi së pari  se në këtë hapsirën  e Mesdheut   në këtë periudh jetonte edhe një popull tjetër që fliste këtë gjuhën që dyshohet të ishte greqishtja e vjetër, por specialistët  ende mbajnë rezerva.
Mirëpo ne  mund të nxjerrim këtu një  mendim tonin  se, edhe në këtë periudh  të vjetër grekët e lashtë  jetuan apo bashkëjetuan më  popuj tjerë,  pa marrur parasysh se cili ishte aty i pari në këto troje, edhepse  dihet se sipas shumicës së teksteve që janë të shkruara në gjuhën shqipe apo më mirë te themi, kuptohen sot përmes  gjuhës shqipe,  dëshmohët pa dyshim se banorët e hershëm më shumicë pra ishin  ata që flisnin gjuhën shqipe, pa  marrur  parasysh emri i  popullit  që  fliste  këtë gjuhë, sepse nuk kemi  të dhêna  tjera  ende  deri  mê sot  vetem mund te  japim mendime.
Si dëshmi, për  të  gjetur  emrin e këtij  populli që  jetonte  në Medhe, që  nga Kreta e deri në Qipro, patjetër  se  na duhet  ti referohëmi hieroglifeve  Egjiptiane,  prova   të  vetme,   ku  mund të mësonim ndoshta  emrin e këtyre popujve mesdhetar, se  dihet, përmes  komunikimit tregtar, në  shekullin e XVI  para  krishti, Egjiptasit kanë lënë  dëshmi të sakta,  ku ata bënin tregti më një popull që egjiptianët e vjetër e quanin =Hajunibu.
Mirëpo, pas dy shekujve  vrehet  se ndryshoj  gjithçka  në Mesdhe, më pariqitjen e  një populli tjetër, ndoshta  rival apo pushtues i ardhur nga lindja, që egjiptasit e  quajten  Kefti dhe  vëndin e tyre  e  quanin Kaftorr..?

Dëshmi tjera të  gjuhës  së  këtij  populli që quhej "kefti" kemi të mjaftueshme tek  hieroglifet egjiptase, mirëpo mbetet  të  hulumtohët edhe  më  tej, se si humbi populli i  përparshëm që e  quanin Hajunibu dhe se  çfarë  gjuhe  flisnin ata ?
Sepse këto  tabletat e  Linear  B, perputhen më deshmit  egjiptase  të  shekullit XIV-të deri XV... se  iu  pergjigjet  epokës kur dominonte ky populli i ardhur  që e  quajtën   Kefti.
Si e shohim  edhe sot në  këto  tableta argjile  gjëjmi një shkrim por  që shkruhej në dy  gjuhë, ndoshta e  para ajo që  hasim më shumë fjalë  të gjuhës  shqipe ishte e  popullit  te  quajtur Hajunibu, e  kurse tjerat  fjalë, shumë pakë, si "qetero" janë fjalë  nga ky populli i ardhur Kefti ?
Pra, për  ti ndar  këto dy  gjuhë është shumë  lehtë, duhet krahasur  edhe  disa  fjalë tjera tek hieroglifet egjiptase si dhe vetë  dêshmit tjera  na qojnë  në gjurmët  e duhura  se ky  populli i dytë  që erdhi  pas  shekullit XVI-të, ishin këta  skitët apo grekët  e vjetër ?

Teoria tjetër, që është edhe kjo e  diskutueshme; se, nëse  pellazgët vertetë  ishin një  popull endacak e  tregtar, apo një  diaspor detare e  cila  endej nëpër Mesdhe dhe kjo diaspor  siç e  kemi dëshmuar  në dosjen pellazge se pasi që banuan  për 350 vite në  Thesali e njê kohê  tê  shkurtêr  nê  Epir tek Molopët apo Mollosët, popull autokton,  pa dyshim  shqipëtar,  dhe  aty  pellazgët mësuan  gjuhën shqipe, dihet se  pastaj,  e moren  si gjuhë amëtare të tyren gjuhën e  Molopëve (mollosëve), atëherë teza e origjinës shqiptare nga pellazgët rrëxohet  mënjëherë, dhe se  mund  të argumentohet se  këto shkrime në tableta  në gjuhën shqipe i kanë shkruar pellazgët apo  kjo diaspora pellazge,  që egjiptianët e vjetër  i quanin populli Kefti, pra nuk janë të shkruara nga  vetë  shqipëtarët te cilët  siç e dijmi banonin në mberendësi të tokave të Gadishullit  por nga diaspora pellazgjike  qê u shpernda nepër  Mesdhe  si dhe Toskanë, ku edhe atje  vijua   të flisnn gjuhen shqipe por  të perzier më Umbrisët   vëndas  që më  vonë i njohim më emrin Etruskë.

Mirepo  edhe shkrimet  etruske na nxjerrin probleme, sespe perpos  gjuhês  shqipe, njësoj si edhe ne keto tabletat e argjiles si dhe tek stela e Lemnos hasim në elemente tjer   gjuhësore të  ngjajshme si  tek  kêto në kretê e  Pilos,   një gjuhe që  dyshohet  se  êshtê  kjo  gjuha  e vjeter  greke apo skite, me  çka  gjithqka ndryshon se mendohej deri sot  se  tek shkrimet  etruske nuk ka elemente  gjuhësore te  greqishtës, mirepo  kur  i krahasojmi  keto dy raste  si edhe tek stela e  Lemnos mund te themi  më në fund  se gjuha  e vjeter  greke ishte kjo gjuha   skite, e  thotê edeh Zakaria Majani  se  gjuha  etruske  ishet e  perzier  me  gjuhën skite dhe Umbriane  vëndase, mirepo  pêr  çudi të gjithê  e  perjashtojnë  gjhen  greke  tek etrusket, gjë  që  është  gabim i madh, sepse kjo gjuha  skite  që e hasim tek   etrusket, qê e thote  edhe Majani  dhe  studiues  tjere,  ishte kjo gjua qëe  qaunin skite.
Si  deshmi, ne tabletat e Linear B këto  fjalët qê janë  me siguri skite,  disa  studiues  i  marrin  si te  shin greke  kurse  per ato  fjalet  ne  shkrimet etruske thojnë  se janë skite, shihet  këtu  pra diplomacia  dhe fshehhja  e së vertetës.

LINEAR B MICHAEL VENTRIS
-a -e -i -o -u a e i o u d- da de di do du j-
ja je jo ju k- ka ke ki ko ku m-
ma me mi mo mu n-
na ne ni no nu p-
pa pe pi po pu q-
qa qe qi qo r-
ra re ri ro ru s-
sa se si so su t-
ta te ti to tu w-
wa we wi wo z-
za ze zo
ko-wo et ko-wa=skite ?
koros ose kore ? da ro pa te to na....
di a se u po so me do mo qa za zo qi mu ne a2 ru mu
je nwa pu du no ri wa nu ja su ta ra o pte ta2 ki
ro2 tu ko dwe pe mi ze we ra2 ka qe
ma ku au twe dwo two

Sa i perketë =qetero= që mund te jetë =4=katër  nga gjuha skite apo greke e lashtë, sipas te gjitha gjasave grekët e lashte ishin po këta skitet, si e tham  më  lartë, rezultatet antropologjike të  gadishullit dëshmojnë se popullesia e madhe greke është e perzier më popullësi sllave dhe pa kurrëfarë dyshimi mud të nxjerrim këtë   mendim se,  grekët e lashtë flisin gjuhën skite, dëshmojnë sot edhe këto fjalë në këto tabelat  e Linearit B dhe  se kuptojmi që ishin grekët e lashtë të cilët  fshiheshin më  emrin e Skiteve.
Kjo nderlidhje  dygjuhësore patjeter  se  duhet  të këtë lidhje  më dy  popujt   egjiptasit  i cekin ne  hieroglife, për  Hajnibu, dhe pas  tyre  vinin Kefti,   dyshohet pra  se  këto  shkrime të  vjetra të Linearit B janë shkruar  në dy gjuhë  të  këtyre  dy popujve.

Më një fjalë,  nëse origjina shqiptare rrjedh nga  pellazgët e vjetër dhe ne jemi pasardhesit e tyre,  nese pellazgët  ishin autokton, por të   gjithe e thojnë se  ishin para  grekëve,   e nuk ka asnjë  dêshmi  se  ishin vendas,  e tëra  kjo  teori ndryshon sepse këtu autorët të gjithë na dalin të pa sakët,  por  vetem nêse marrim  versionin tjetër, pasi që vertëtsia e tyre nuk po del e sakêt ose mungon argumenti i duhur.  

Cilët  ishin  më të vjetër këtu,  pellazgët apo grekët ?

Në këtë  rast shohim  dëshmi të kundërta;  pellazgët nëse janë autoktonë atëherë skitët na  dalin  grekët e lashtë. Mbështetja  tjetër është në anên tonë, sido që  ti marrim  këto dy raste, se edhe pa  mbështetjen apo edhe pa argumentin pellazgë ne shqiptarët  jemi më  të hershëm dhe autokton në këto  troje,   sepse kemi edhe banorët e  vjetër Molopët apo Mollosët, para pellazgë e para  helenë  si dëshmi që  jetonin në Epirë paraardhjes  së  pelalzgeve e grekeve, ndosha ishin të racës Dinarike, pra popull  autokton dhe  raca më  e  njohur  në  Europë. 
A ka mundësi që këta dinarikët të  ishin pellazgë autoktonë dhe se ato avantura që autoret ua mveshin  pellazgëve  ku ndoshta këto rrugëtime  ishin vetëm se humbje gjurmësh të autorve antik për të fshehur origjinën  greke që ata vetë vinin nga Skitët ?

Mirëpo, a   është kjo e arsyeshme që ne  të hjekim dor nga këto   hulumtimet e më tejshme për të dëshmuar se 100 vite para luftës së Trojës ose rreth 600 vite para Iliades së Homerit në ishujt e Medheut si dhe në Gadishullin tonë është folur gjuha shqipe ?

Mendoj se  nuk  duhet   ti injorojmi këto  shkrime  të  Linearit B, edhepse kur i hyjmi një hulumtimi të tillë aqë të lashtë nuk duhët perjashtuar edhe të papriturat që do ti hasim në këto shkrime të cilat dëshmojnë se 1300 vite para krishti është folur gjuhä shqipe, aqë e paster dhe e ngjajshme që është më gjuhën e sotme shqipe edhe pse i ndajnë 3300 vite kuptohen   rrokjet  e  gjuhes  shqipe.

A duhet të na interesoje  se nga kush dhe cili popull janë shkruar këto tableta argjile,  nga Hajunibu  apo nga Kefti  apo  nga Skitët ,  Edhepse më shkronja të një alfabeti grekë të lashtë, por që ndoshta nuk është alfabet i grekëve por i ashtquajtur pellazgëve edhepse  dihet  se  erdhi  nag egjipti permes  feniksve,  dhe ç'rëndësi ka  këtu  cili i ka shkruar, si e tham; për  ne  dhe hsitorinë  e gjuhës  shqipe  kjo është një pasuri, një trashgim më vlera të mëdhaja, se gjuha  shqipe është  folur  që nga  antikiteti dhe brez  pas  brezi flitet  deri më sot  nga  populli shqiptar  autokton në  trojet   tona si  një  shkëmb i  fortë  i  rrënjosur  në dheun e reliefit të gadishullit  Ilirikë prej  mija e  mija  vitesh.

A duhët të na interesoje se cili është populli që e fliste këtë gjuhë apo duhet të na interesoje se a ishin ky popull pellazgë që fliste këtë gjuhën tonë shqipe apo ishin ndonjê popull autokton para pellazgë ?

Kush ishin pellzagët dhe nga Vinin  ata ?

Po grekët që erdhen në këto vise pas pellazgëve kush ishin ky popull, çfarê gjuhe fliste apo mos ishin  grekët populli i lashtë skit i cili erdhi mênjêherê pas pellazgëve por qê i dêboi pellazgêt nga Thesalia si dhe Epiri e mê vonë këtë popullësi apo diaspor e  gjëjmi në Kretë si dhe Arkadi  e në Pilos, More të sotme  aty  ku u  gjeten këto tableta ?

A ishin grekët e lashtë Skitët ?
Mendoj se duhet dyshuar patjetër se sipas tê dhenave antropologjike nga Eugen Pittard,  në raportin e tij ai e thotë se Shqipatrët janë popull autokton, vëndas i gadishullit dhe se janë të races Dinarike ku 90% të kafkave kanë nxjerrur rezultate në vitin 1921 !
 Pa dyshim që populli shqiptar ështê poull Europianë dhe i racës Dinarike në këto troje prej së paku  10 000 vite.
 

Grekët, kush ishin dhe nga vinin ?


Sipas studiuesit Eugene Pittard, grekët në këto kërkime kanë shkaktuar probleme të mëdha dhe rezultate të papritura, ku sipas këtyre tê dhênave antropologjike, grekêt kanê treguar afërsi tepër të mëdhaja më popujt sllavë, mirëpo tani shtrohet pyetja:
Kur, dhe nga cila periudh erdhen këta skitët në Greqi  sepse hasim  rezultate aqë të konsiderushme ku popullsia dërmuese greke ka origjinë sllave dhe aziatike ?

Mirëpo si e tham, na shtrohet një problem i pa imagjinueshëm në këto tableta të shkruara 1300 vite para krishti se ato  na dalin në siperfaqe edhe pse shumë të pakta, fjalë skite apo të gjuhës së vjetër greke?

E pa besueshme kjo do thoshim, por realiteti pranohet dhe nuk vjene tani ne pytje se ne nuk duhet te mirremi fare me keto shkrime qê lexohen permes gjuhës shqipe nga frika se ne keto tableta gjejmi edhe fjalê të huaja  por   nëse e ndjekim rrugêtimin pellazgë qê bêri nga deti Kaspik e deri ne Palestinë Egjipt dhe më në fund erdhen dhe u vendosën në gadishullin tonë, atehere pa dyshim duhet besuar se ky popull ishte më origjinë Skite  dhe se kur erdhen në Gadishull  gradualishtë humben gjuhën skite dhe u shëndrruan  në  një  popullësi tjetër më emrin grekë,  kurse  diaspora  pellazge  që kishte ardhraty më parë, iken në Italië e tërë Mesdheun  por si u bë që vetëm gjuha shqipe mbijetoi  në këto 3300 vite ?
Këtu  pra është çelsi i gjuhës shqipe për studies në të ardhmen dhe te  analizohen e krahasohen se a   ishin    dinariket  pjes e  qytetrimit  te  Vinçes apo një  popull tjetër ?

Mendoj se  Dinariket  dhe kultura e  Vinçës  ishin rival por më ardhjen e skitëve që  të dy shuhen  apo shëndrrohën në dinarikët  e  Adriatikut  që lidhte Atikun deri në Istri.


Grekët e lashtë, më origjinë skite balto -sllave ?

A nuk do t' ishte në interesin e madh për historianët, për filozofët, për artistët dhe për të gjithë, më në fund për ta ditur se cilës rac ishin skulptorët e vjetër, të "urtit" (të letersisë antike), folësat, shefat ushtarak, politikanët e mdhenj të Greqisë antike?

Ndërsa nuk dim asgjë, mundem vetem te shprehim "supozime" (teori), por qfar vlere kan keto ?
Mund ta shtrojm pyetjen, si nje qështje kaq e rëndësishme ka lën paraardhsit tonë kaq indiferent ?

Kur e shohim qe disa anthropo-sociologë mundohen të nxjerrin  nga karakteret etnike, besoj qe nuk ësht punë e vogel te mirrem me etninë e "Grekëve" te epokës t'madhe. Nuk duhet te kemi frikë ta përseritemi: pamundesia qe ta dim (etnin e tyre), esht faju i arkeologve klasik. "Nje pjes e edukatës se tyre duhet te ribëhet." (kritik e ashpër ndaj pseudoshkenctarve)
Kemi thenë, por kjo është vetëm teori, që Pellazgët ishin shumica brakicefal, ndërsa "greket" primitiv ishin dolikocefal. Ne s'kemi boll dokumente për një konkludim të till, qka janë Pellazgët?
Ato disa kafka te "grekve" te vjeter, qe vin sidomos nga Atika, tregojnë që shumica ishin kafka te zgjatura; mirëpo ka gjithashtu, nër ta, dhe jo në menyr te jashtë zakont (dmth ka shumë jo vetem aty ktu), tipe brakicefale.
 
Plus asaj, seria "kafkore" e përdorur për këtë afirmim ka shumë pak interes: elementet qe e komponjn nuk kan qen te klasifikum ne mënyrë statografike (shtresat një mbi një qe lejojn datimin). Ajo qe do vlente, është te dihet, epok pas epokës, cilat kan qënë fizionomitë antropologjike të Greqisë.
Nëse vërtet Greqia e lashtë ishte dolikocefale, ajo ka ndrrua shumë sot.
Kur studiojm popullata ballkanase, e shofim qe Grekët jan pjes e atyre më te pak njoftun. Ja ç'ka shkruante Denikeri për ta, në 1913, në një komunikatë Institutit franqeze t'antropologjisë: "Sa i përket Grekve, kemi shumë pak dokumente për antropologjinë e tyre.

Mundemi vetem të thëmi se, Gadishulli ballkanik, Ballkanik- perendimor, ballkanik- verior duhet te jet edhe një i tret, i vogel, dolikocefal dhe shum i zi, afruar me racën gadishullo-iberike (Spanjë, Portugal te sotem), e qkepune ne gadishullin iberik ne jugun e Italisë dhe në ishujt e detit Mesdhe". Qe nga kjo datë kam sjell nje sasi t'madhe dokumentesh te reja por do ta shohim më vonë se qka duhet me mendu per afirmacionin më nalt (egzistenca 3 racave ballkanike).
Kur ekzaminojm: në nje anë, vogëlsia teritoriale e Greqisë dhe, në tjetrën anë, gjërsia e konsiderueshme e domenev ku kan qen, me sasi te madhe, "Grekët", mund te shtrojm pyetjen: në cilat vendet jan marr te gjith ata "Grek" extra-muros (jasht Greqisë).

Asnjë grup, perpos "Sllavët", nuk prezenton nje qkepje te tillë. Faktikisht, dhe ne menyre te thjesht duhet te kuptohet qe jan "Grekët" dhe "Grekët", sikur jan "Sllavët" dhe "Sllavët"! Shum popullsi rreth detit të zi dhe detit aegean, shum popullsi ne Azi të vogel ouse ne Mesdhe te mesme jan "greqizua", pa pas kurrë shum "grek" në mesin e tyre, pa pas ne venat e tyre gjak grek.
Ka pas "Grek", kolonizues t'mdhenj, sikur Fenician ose Romakë."
Grekët duken se kan nje gjatesi mesatare, ndoshta pak më e madhe sesa mesatarja europeane. Indeksi cefalik është nën-brakicefalik.

Mirëpo popullata greke tregon te gjitha format e kafkave. Megjithatë, kafkat brakicefalike jan shumicë. I kam gjetur afër 49 %100 kafka (brakicefale), kundrej vetem 34 %100 kafka dolikocefale. Duke studiuar grafikun e qendrimev individuale dhe ate te indeksit cefalik, kuptohet menjëher qe ka shum shumllojshmeri etnike reprezentuar në Greqi. Nuk na nevojitën më shum se keto dy karaktere per ta demostruar qe ky grup esht heterogjen. Ka gjithashtu edhe persona shum te vogel edhe shum të mdhenj; tipa hyperdolikocefal dhe tipa hyperbrakicefal.

Gadishulli helenik është e prer ne 2, gati saksisht, nga e 20-a grad longjitudinale lindore e Parist. Për Denikerin, popullatat qe jan në përandim te ksaj vije i pekasin, n'përgjithsi, tipit adriatico-shqipëtar, karakterizuar nga nje gjatesi te nalt dhe nje indeks cefalik brakicefal; ndërsa ne lindje te 20-es grad, Grekët e Thesalisë "dhe ndoshta nje pjes e atyre të Atikës" duket se jan nje tip totalisht i ndryshëm sa i perket gjatësive dhe indekseve cefalike më të vogla.

Mirëpo e 20°-a grad longjitudinale lindore e Parisit kalon ne lindje te zinqirit të Pindës; dhe mendoj qe me mire esht te vendosim nje ndarje fal te ktij zinqiri kodror. Ju kujtoj qe Denikeri mendonte qe Grekët e lindjës ishin dolikocefal."
Nëse tentojmë ti klasifikojmë karakterostikat morfologjike sipas regjioneve do të arrijm në rezultate kaotike ndaj edhe nuk lejohet kjo hipotez (dmth karakteristikat morfologjike nuk mvaren sipas lokalizimt gjeografik). Në përendim të Greqisë, ishujt Jonian duken, sipas Stefanosit, qe jan te banuar nga nje popullate brakicefalike dhe nën-brakicefalike.
Më sa duket, ashtu është edhe për ishullin e madh Eubée ne lindje. Kafkat rrumbullake, në këto dy regjione, spjegojnë thjeshtë prezencen e tyre (prezencen e brakicefalve qe përshkruante Stefanosi). Shqipëria dhe Epiri jan shumë afër ishujve Joniane dhe e dim qe ne dy bregjet e Aspropotamosit, popullatat jan brakicefale.
E kanë mbajtur gjuhën dhe racen e tyre. Kjo është fakt i thjeshtë i Historisë.

Grekët kan zakonisht hunden e drejt; mirëpo tipi ballo-hundor (fronto-asal) qe skulptorët kan reprenzentua nuk esht karakter morfologjik qe egziston normalisht; esht nje krijim estetik. Gjejm kogja shumë Grek qe kan hund shqiponjesh (tipik shqiptare ne fakt); ose hund te ngritur te nalt ne majen e tyre, sikur qe e gjejm shpesh tek Sllavët. A esht kjo nje kujtim i influences etnike te vjeter ardhur nga Veriu, në kohen e sulmeve te Perandorisë Bizantine? Përzirja e racave duket ende ne keto tipe fizionomike kaq te veqanta.


Syt e Grekve jan në përgjithsi te zi-kaft; mirëpo syt e qelt gjithashtu nuk jan të rrallë. Ndërsa, flokët e e bardha jan te jash zakonshme. Personalisht, kam notua vetem 1,5%. Jan flokët e kafta dhe te zeza qe dominojnë. Me duhet të them, qe keto zbulime t'mija nuk akordohën totalisht me rezultatet e autorve te ndryshem. Kshtu, Ornstein tregon qe shpeh ka gjet në Greqi persona me sy te kaltërt ose ngjyrë hinit, më flokë bjonde."
Momentalisht, Greqinë antropologjike ësht sikur një rrugë qorre ne cilen jan ndal grupet etnike qe kan sulmua (pushtua) gadishullin. Popullata greke esht sikur nje fotografi kompozite e popujve ballkanase. Mirëpo nje imazh i till nuk esht i bollshem. Ndoshta, një ditë do arrijm t'i klasifikjomë grupet qe komponojn popullatat e Greqisë, dhe do t'e qesim secilën në vendin e vet..?

Mirëpo kjo vepër duhet te bazohet ne ate qka ka qen popullata primitive e Greqisë; e Greqisë parahistorike fillimist, pastaj te Greqisë klasike.
Dhe kjo sht arsya pse ne po këmbngulim afer grekve, per te na thojn cilat kan qet karakteristikat morfologjike e para-ardhsit te tyre më të lashtë."
Nëse vërtet arrijm ta demostrojmë qe grekët më primitiv, të themi se grekët e neolitikut janë të njejtës racë sikur ata qe në të njejtën kohë ndertojshin kourganët e Rusisë jugore, do të ishte një sjellje shkencore madheshtore. Po e rikujtoj qe Bosnia-Hercegovina ka në nekropolet (varrezat) e saj, tipe njerzore që i përkasin asaj race ende enigmatike. Dal nga dal, do ta gjëjmi shperndarjen gjeografike, dhe do t'e kuptojmi ndoshta origjinën e saj. Kush e di cilat lidhje do t'i gjëjmi më popullsitë parahistorike të Europës qëndrore dhe Përendimore e sidomos më ato të Paleolitikut?

Ndoshta edhe egziston një lidhje më e vonshme mes Dolikocefaleve  Jugo-lindorë european dhe Dolikocefalët e mdhenjë të Europës përendimore, të kohës te dolmenëve ?

Dhe atëherë, sa probleme do t'i dilnin Historisë ?

Perktheu nga Euge Pittard 1924 F.Hajdini për renesancen ilire 2011

======Fundi i dosjes pellazge etruske greke e shqiptare=========

Fjalori etrusk shqip anglisht

                                      Mbishkrimi i Kretes

                                     Lemnos
Referanca në lidhje  më origjinën  Skite, Pellazge, Etruske

   1. Collectanea de Rebus Hibernicus: pt. 2. no. XII. VallaCanaanitesncey, C. ... - Page xiii


    books.google.frCharles Vallancey, Thomas Pownall, Edward Ledwich - 1786 - Afficher la publication en entier
    The Jewish writers always esteemed the Etruscans and Pelasgians as a mixt people. ... The Magogian-Scythians were early blended with the , and there lost all distinction of name j but they preserved it in their route to Tartary ...


   2. Dictionary of Greek and Roman geography: Volume 1 - Page 883


    books.google.frSir William Smith - 1854 - Afficher la publication en entier
    It was easier for these aliens to forego their own vernacular dialects and to acquire the common language of their ... arrival of colonists from Asia: and the subject population of Etruria bears numerous traces of a Pelasgian origin.


   3. Dictionary of Greek and Roman Geography: Abacaenum-Hytanis - Page 883

    books.google.frGreek geography, Sir William Smith, William Smith (sir) - 1854 - Afficher la publication en entier
    It »m wuifT for these aliens to forego their own ver Ur dialects and to acquire the common language  tiicar ... arrival of colonists from Asia; and the subject population of Etruria bears numerous traces of a Pelasgian origin.
   4. Asiatic journal and monthly miscellany - Page 306

    books.google.fr1831 - Afficher la publication en entier
    No ancient writer having explicitly mentioned the arrival of colonists in Greece after the Pelasgi, or any event which ... and if Etruria and Latium were also indebted to colonists from Asia Minor for their language and civilization, ...
   5. The Asiatic journal and monthly register for British and foreign ... - Page 306

    books.google.fr1831 - Afficher la publication en entier
    No ancient writer having explicitly mentioned the arrival of colonists in Greece after the Pelasgi, or any event which ... is disproved by the indisputable testimony of language, nor are any migrations of the western Scythians into ...
   6. Cyclopædia of political science, political economy, and of the ...: Volume 2


    books.google.frJohn Joseph Lalor - 1893 - Extraits

    Gauls, Etruscans, Pelasgians, Greeks, not to mention other elements, are there crossed and intermingled in an inexplicable manner. ... Now the study of languages and history does not lead to the same divisions as physiology.

   7. Cyclopaedia of political science, political economy, and of the ...: Volume 2

    books.google.frJohn Joseph Lalor - 1890 - Extraits

    Gauls, Etruscans, Pelasgians, Greeks, not to mention other elements, are there crossed and intermingled in an inexplicable manner. ... Now the study of languages and history does not lead to the same divisions as physiology.

   8. Irish Pedigrees: Origin and Stem of the Irish Nation - Page 13


books.google.frJohn O'Hart - 1989 - Aperçu

... the Etrurians or Etruscans ; the Samnites and Sabines of Italy ; the Thracians, Istrians, and Pelasgians of Greece ... been applied to various nations of Scythian origin, speaking cognate dialects of one great language — the Celtic.

   1. The Etruscans begin to speak


    books.google.frZĕchariă Mayani, Zĕchariă Mayani - 1962 - 474 pages - Extraits

    None the less, I had to abandon my Etruscans, in the hope of escaping to them again at some future date; meanwhile I must confine myself to the concrete world and the Scythians. All that the Etruscans had given me was a powerful, ...

   2. The asiatic Journal and monthly register for British India and its ... - Page 306


    books.google.fr1831 - Afficher la publication en entier

    No ancient writer having explicitly mentioned the arrival of colonists in Greece after the Pelasgi, or any event which destroyed their sway, we can ... to have been the same as that of Greece; and if Etruria and Latium were also indebted to colonists from Asia Minor for their language and civilization, ... migrations of the western Scythians into northern Europe recorded by Herodotus or any ancient writer.

   3. Cyclopaedia of political science, political ecomony, and of the ...: Volume 2


    books.google.frJohn Joseph Lalor - 1883 - Extraits

    Gauls, Etruscans, Pelasgians, Greeks, not to mention other elements, are there crossed and intermingled in an inexplicable manner. ... Now the study of languages and history does not lead to the same divisions as physiology.

   4. An historical inquiry into the true principles of beauty in art: ... - Page 330

    books.google.frJames Fergusson - 1849 - 537 pages - Afficher la publication en entier

    We know, nevertheless, from Herodotus and other Greek writers,* that the Pelasgi, when living by themselves, did speak a barbarous ... there can, I think, be very little doubt but that their language was a Scythian or Tartar dialect, ...

   5. A history of all nations, from the earliest periods to the present ...: Volume 2 - Page 1059

    books.google.frSamuel Griswold Goodrich - 1854 - 1221 pages - Afficher la publication en entier

    Hetkukians, Etruscans, in Tuscany. .Hillcriones, a Scandinavian tribe. IIippopodes, " horse-feet," a fleet Scythian tribe. Uunxi, Huns, Finnic Mongol! from the Ural and Siberia , starting from the Volga and Azof in AD 374, ...

   6. A Commentary on Herodotus: Livres 1 à 4 - Page 70

    books.google.frDavid Asheri, Alan B. Lloyd, Aldo Corcella - 2007 - 721 pages - Aperçu

    56,2–58 Digression on the Dorians and the Pelasgians, the language of the Pelasgians, and the origins of the Athenians. ... story of the Lydian migration to Umbria and the origins of the Tyrrhenians or Etruscans (94).

   7. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland: Volume 15 - Page 234

    The Pelasgians were probably Scytho-Arians, as tho Etruscans were Scytho-Seniites ; and in this distinction between the ... the predominance of Semitisms in the latter language, as compared with the former. For the Scythic population of ...

   8. System of universal geography, founded on the works of Malte-Burn ... - Page 173

    Their language, which is sprung from the ancient Greek, is by a singular anomaly called the Bomaic. ... a very small number owe their origin to the short empires of the Scythians, the Sarmatians, the Ostrogoths, and the Huns, ...

   9. Journal of the Royal Asiatic Society: Volume 15 - Page 234


The Pelasgians were probably Scytho-Ariaus, as the Etruscans were Scytho-Semites ; and in this distinction between the ... we see perhaps the reason of the predominance of Semitisms in the latter language, as compared with the former.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire