12 mai 2012

Kush ishin grekët e vjetër vëllehët apo pellazgët ?

  Si dhe në cilat gjuhë deshifrohët stela e Lemnos
 La stéle de Lemnos  déchifrée; en  ancienne gréque ou scythe ?
në  greqishtën e vjetër ?
*MARAZ=Trim,  greqishte e vjetër apo vellahishte ?
* MAV=Madh, shqipe e vjetër
*ZIVAI="Jeto",  greqishte e vjetër apovellahishte ?
*HARALI=pushtuesit...= greqishte e vjetër ose vellahe ?
La stele de Lemnos;
MARAZ=Courageux="héro" en anciéenne gréc ou Blaqui?
MAV="Madh" Grand,= "i madh"
ZIVAI= vie, en scythe ou grec ancienne ?
HARALI=ataquée, grec ancienne ?
=Holajez Naptosiasi= Holajezi i NaPtosiasit=duhet kerkuar  kete  toponim, Naptho
lire  l'Argument en bas  de page...
=====================================

HO LAJES NAPTOSIASI TRIM I MADH !
Diaspora pellazge etruske në Mesdhe
 D'autre  mot  Scythe  ou anciene gréc  en Moyén Orient;
Mont Nebo,  en Jordanie,   lieux dite; "Jezrahél" ?
Nebo=scythe ou gréc anc.=ciéle...?
Da vidi= c'elui qui voi du  mont Nebo ?
Sabat=Subota, samédi, e shtune ?
Jezra hel=la source, lac...?
Konje= cheval=kali, du anc. scythe ou grec..?
Linear B 
"qe te ro ve"= 4, en scythe  ou  anc. gréc....?
Sur la  miroire Etrusque aussi on trove le mot;
Zemla=térre, en scythe  ou gréc anc.
 =======ARGUMENTI====Nr 1. =========
Pellazgët  ishin Skitë, dhe  ky  argument   mund  të mbrohet mes  provash te  ndryshme, pa kurrfare replike,  megjithëse  autoret  grekë me  çdo   kushtë  gjithëmon e kanë errësuar këtë  qeshtjen skite nga arsyeja e   mburrjes   dhe kryneqsisë  së tyre  duke u   munduar  të tregohën se  populli i tyre   ishte vendas i dalur  nga dheu  ku ata  jetonin. Me keqardhje  që mënyren  e  mendimit  nga   filozofi  Antisten  nuk e   ndajten edhe  autor  tjerë, i cili  kishte  shprehinë  që  t'ua ndante  Atenasve  këtë dije duke iu thënë atyre se  këto  ndertime të së  kaluares  ishin nga  limasonët e jo nga  njerzit  e vendit ?
Mirëpo  se  çfarë provash  mund te   japim se Pellazgët  ishin Skitë, te  cilët   kishin hyrë ne Greqi nga ana Veri  lindore  dhe se  posedonin tërë  këtë  pjesë  të Gadishullit sepse  gjëjmi   banime  pellazge  në Helespont si dhe  Thesali, ne  veri të  Greqisë  në  këtë  regjion që quhej Pellazgia në kohën e  Homerit dhe shumë  kohë pas  tij.

Trog Pompeu, në vepren, Justini në  librin VU, kapitulli X, thotë qëllimishtë   se, banorët e Maqedonisë  dikur  quhëshinPellazgë, poashtu edhe  Straboni nê librin e tij VI I, faqe 222, na   siguron se Trakët në kohën e Eumolpit,  banonin në Atikë, më kolonit e tyre,  kurse Herodoti thotë për Trakët  se  dominohëshin nga Pellazgët.

« thuhet  se Pellazgët, pasi që  kishin  bredhur gati se tërë siperfaqen e  tokës,  dhe i kishin nënshtruar banorët   vëndas, ata zëjnë vënd  në  këto  vise  të   pushtuara. Ky përshkrim iu kushtohët   vetëm se  skitëve, ku Posanias neve na   tregon në librin X, kapitulli 5, se orakuli  i Delfes ishte  themeluar nga Skitët  Hiperborean;  dhe se  më  vonë, poetet   Grekë  i dhanë emrin Pellazgian.

Disa autor që mirren më mitologji, kanë   cekur  se Inakusi, mbreti i parë i  famshëm i Pelazgëve kishte ardhur  në  Greqi nga deti, mirëpo, jemi të  bindur   se kjo ide e ka  burimin vetëm se  në  ngjajshëmeri  të  fjalëve,  «mxetyfis»=deti, dhe se  «utxauryç»=Pelazges, si do  që ky   lakim pa  dyshim  vjenë nga  «wsxyfthv»=përmbytje, nga se,  Pellazgët ishin sulur dhe kishin zën  vënd  mbi  tërë këtë siparfaqe  të  madhe  të  vendit ; që  ishte  nê  realitet   si një epitet  asirian egjiptas  e  fenikas,  që i ipnin banorëve të  vjetër që  ishin   në  numër  më të  vogël, siç ishin edhe   egjiptasit  dhe  fenikasit  të  cilët  kishin  zënë  vënd  në mesin e  këtyre  banorve  të  vjetër, sikur  të mos  ishin më   saktësishtë, Skitët apo  Gotët ?

Në  realitet, ne nuk duhet të  kemi aqë   shumë  kujdes vetëm  tek  etimologjia,  dhe se gabimet  e tyre që ngjasojnë  në  emra identikë, sepse  në kronikat e  vjetra dhe  tradicionet  që  njohim,  se  shumë anije të këtyre  njohësve të  antikitetit  janë përmbysur, dhe   rreziku  është  aqë i madh  sa  që  e mira   do ishte të mos iu afrohëshim atyre.

Studiues  të shumtë  janë  aqë  të bindur  se Pellazgët ishin Skitët, sa që duhet   t'iu besohet  se  këto opinione nuk  duhen edhe  prova,  Mbi të  gjitha, duke   insistuar  mbi  një  pik  të  habitshme   dhe  shumë interesante.
Herodoti, Tucididi, Straboni,  dëshmojnë se Pelazgët   kanë ardhur   nga Thesalia, që  ishte  mbrenda  në   Greqi  dhe se dihet  që Thesalia  në këtë   kohë konsiderohej  si  pjesë e Trakisë,  kështu që  shikohëshin edhe  Pelazgët   si  Trakë, do  thotë  ishin Getë  ose  Gotë.

Fjala Hellas ose «grekë» merrë  nga   autor  të  ndryshëm  shkallzime të  tepruara, siç  janë Demosteni  një   gjysëm Filipiku duke  ndarë  Maqedonin dhe Epirin, ku Helenët, ose   grekët,  më  këtë  term, ishin Pelazgët që  zbritnin nga Maqedonia, që  dikur   quhej Pelazgia, pra  sipas Trogut, në  Greqinë e  ashtuquajtur. Trogi  është  i  sigurt  se edhe  Epiri  ishte  i banuar  më  Pelazgë;  se Denisi i Halikarnasit i  nxjerrë ata nga Epiri kur  u dëbuan  këta pellazgë  për   në Italië, dhe e   permend oraklin e Dodonës si  Pelazgjikë, që ishet  në cepin e skajshëm   verior  të  Epirit. Dihet se  gjuha  e  Epirit  dhe e Maqedonisë ishte  njê  dialekt Dorikë, i gjuhës greke. Kështuqë   Pelazgia e vjetër e  rrethonte Epirin   Maqedoninë si dhe  Greqinë ose  Helladen. Ndoshta Trakët që kishin  qytetin e Kersonës, u quajten Pelazgë  prej  vllëzërve  të tyre  të  veriut, sepse   lagëshin  nga të gjitha anët më  deti,  «pelagos» perveq se  nga veriu  që  ngjitêshin më token  Trake.

Mirëpo,  pasi  që është e  njohur  sot   nga  dijetarët se, Pellazgët e Helenët,  janë i njëjti  popull, më  dy emra  të   ndryshëm; mirëpo  ne do të  shohim  se   Helenët  që  në  fillim u quajten  Pellazgë, në  realitet  ata  ishin Skitë.
Ata që dëshirojnë edhe  më  tepër  të  dhëna për   Pelazgët  le të konsultojnë  autorët Geinoz, Freret dhe autor  të   tjerë...se Helenët  ishin Skitë.
Do na  mjaftonte edhe mitologjia  për   të   dëshmuar  këtë  të vërtë ; sepse,  e  dijmi  fort  mirë që Heleni, që shikohët   si  babai i Helënëve, ishte  i  biri i  Deukalionit:  dhe se Luciani në   vepren   «Dea Sira» faqe. 882  e thotë    qëllimishtë se Deukalioni ishte Skitë.
« Deukalioni  i  biri i Prometeut ishte  Skitë, erdhi në kohën e «përmbytjës   së   madhe.»

Prometeu ishte mbret i Skitëve, ku edhe  Titanët, ose  familja  e  Perendive, sipas   mitologjisë  greke, ishin Skitë.
Mirëpo ta  lëmë  mitologjinë,  që   është  aqë largë  historisë  siq  janë edhe   përrallat  largë  së vertetës, të hecim  mbi baza mê  të  sigurta  pra...
Tucididi në librin II, kpitulli 28  është  një garancion i pa kontestueshëm  se  Helenët   në  fillim ishin një  fis  i  vogël i  Thesalisë, dhe se  kjo dëshmohët  poashtu edhe nga  Herodoti  e Straboni.  E  sigurt  pra  është  se Thesaliotët ishin  Trakas, sepse Tucididi  nê librin II  kap.  II  faqe 24,   thotë se Trakasët    shtrihëshin deri në Fokidë.
Nxjerrur  nga John Pinkerton  1858
Dispertions de Scythes vers  l'Ouest   XXVI-éme siécle Av.J C
 =========ARGUMENT  Nr 1.=============

    Schythe et Pelasges  des Grecs ?

    Les Pélasgts étoient Scythes. Cette assertion peut être démontrée par différentes preuves sans réplique, quoique les écrivains Grecs aient singulièrement obscurci le sujet par leur fier entêtement a vouloir que leur nation fut aborigène, ou issue de la terre sur laquelle elle vivoit. Il est malheureux qu'ils n'aient pas tous partagé, a cet égard, la manière de penser du philosophe Antisthène, qui avoit coutume de représenter aux Athéniens, qu'une semblable réputation appartenait a des limaçons, et non à des hommes. Mais ce qui prouve que les Pélasges étoient Scythes, c'est qu'ils étoient venus dans la Grèce par le nord-est, et que les Scythes occupoient toute cette partie : car nous trouvons des établissemens de Pélasges sur l'Hellespont; et dans la Thessalie, située au nord-est de la Grèce, il existoit une vaste région spécialement appelée Pelasgia du temps d'Homère, et long-temps après lui. Trogue Pompée, dans Justin, liv. VU, ch. x, dit expressément que les peuples de la Macédoine se nommoient anciennement Pélasges, Strabon, liv. Vi l ,pag,222, assure que les Thraces, sous Eumolpe, peuplèrent l'Attique de leurs colonies ; et Hérodote donne à ces Thraces, comme on l'a vu plus haut, la dénomination de Pélasges. Plùtarque, dans la Vie de Romulus « On dit que les Pélasges, après avoir » erré sur la plus grande partie de la terre, et en » avoir soumis les habitans, se fixèrent dans la con33 trée dont ils avoient fait la conquête. » Cela ne peut se rapporter qu'aux Scythes. Pausanias nous apprend, liv. X, ch. 5, que l'oracle de Delphes fut établi par les Scythes hyperboréens; et les anciens poètes Grecs lui donnent encore le nom de Pélasgien. Quelques mythologistes ont dit qu'Inachus, le premier roi fabuleux des Pélasges, étoit arrivé de la Grèce par mer; mais je suis convaincu que cette idée n'a sa source que dans la similitude des mots • mXetyfis [ la mer ], et UtXauryç [ Pélasge ]; quoique ce dernier dérive plus vraisemblablement de wsX*yft/v [inonder], à cause que les Pélasges s'étoient précipités sur une si vaste étendue de pays; ou plus probablement encore, de quelque épithète Assyrienne ( Égyptienne ou Phénicienne ) donnée aux anciens habitans par le petit nombre d'Égyptiens et de Phéniciens qui s'étoient établis parmi eux; si ce n'est pas plutôt une dénomination Scythique ou Gothique. A la vérité, nous ne saurions être trop en garde contre les illusions de l'étymologie, et les erreurs qui résultent de la ressemblance ou de l'identité des noms : car dans les anciennes chroniques et dans les traditions, ce sont presque autant d'écueils contre lesquels le vaisseau de l'antiquaire s'expose faire naufrage; et le danger est si grand, qu'il vaut mieux n'en jamais approcher. Il est tellement convaincu que les Pélasges étaient Scythes, qu'il paroît croire que cette opinion n'a pas besoin de preuves. Cependant il seroit à desirer qu'il eût insisté davantage sur un point aussi curieux et aussi intéressant. Hérodote, Thucydide, Strabon, affirment que les Pélasges sont venus de la Thessalie dans la Grèce; et la Thessalie étoit anciennement regardée comme faisant partie de la Thrace; de sorte que les Pélasges étoient Thraces, c'est-à-dire, Scythes, Gètes ou Goths. Le mot Hellas [ou Grèce] reçoit, des différens écrivains, différens degrés d'extension : il en est qui, comme

    Démosthène, mi Philippique, en retranchent la Macédoine et l'Epire.
    Les Hellènes [ou Grecs], dans toute la rigueur du terme, étoient les Pélasges descendus de la Macédoine, anciennement appelée Pclasgia, selon Trogue, dans la Grèce proprement dite. II est certain que l'Epire fut aussi habitée par les Pélasges ; car
    Denys d'Halicarnasse fait sortir d'Épire les Pélasges d'Italie; et le célèbre oracle de Dodone, appelé P.élasgien, étoit à l'extrémité septentrionale de l'Epire. On sait bien que le langage de l'Epire et de la Macédoine étoit le dialecte Dorique de la langue Grecque. Ainsi, en retranchant de l'Hellas [ou Grèce] la Macédoine et l'Épîre, le raisonnement demeure le même. L'ancienne Pélasgie renfermoit la Macédoine, l'Epire, et s'étendit dans la suite à cette partie appelée dans des temps postérieurs, Hellas [ou Grèce]. Peutêtre lesThraces qui remplissoient cette Chersonèse, furent-ils nommés Pélasges par leurs frères du nord, parce que, de tous côtés, ils étoient environnés par la mer [pelagos], excepté au nord.
    • Mais, comme il est aujourd'hui généralement convenu parmi les savans, que les Pélasges et les Hellènes ne formoient qu'un seul et même peuple sous deux dénominations différentes.
    Nous allons faire voir que les Hellènes, d'abord appelés Pélasges, étaient Scythes. Ceux qui desireront plus de renseignemens sur les Pélasges, pourront consulter Geinoz, Fréret, et autres auteurs.
    Les Hellènes étoient Scythes. La mythologie même suffiroit pour persuader de cette vérité; car on sait très-bien qu'Hellen, regardé comme le père du nom Hellénique, étoit le fils de Deucalion ; et Lucien, De deâ Syrâ, p. 882, édit. Benedict. 161o, vol. il, dit expressément que Deucalion étoit Scythe: « Deucalion le Scythe, du temps duquel arriva le » grand déluge.» Deucalion étoit fils de Prométhée" Prométhée étoit Roi des Scythes.
     Les Titans, ou famille des dieux, suivant les mythologistes Grecs, étoient de Scythie.
     Les hymnes attribués à Orphée, qui sont anciens, quoiqu'ils ne lui appartiennent pas, donnent expressément aux Titans la qualification Scyhtes ancêtres des Grecs.
    Mais laissant là la mythologie, qui se place aussi loin de l'histoire que la fable de la vérité, marchons sur une base plus assurée.

    Thucydide, Ih. I, ch. 28, est un garant incontestable que les Hellènes furent originairement une petite tribu de la Thessalie; et son témoignage est confirmé par Hérodote et Strabon. II est certain que les Thessaliens étoient Thraces ; car Thucydide, liv. II, ch. 2p, nous apprend que les Thraces s'étendoient jusqu'à la Phocide.
    Strabon appelle Thraces les Athéniens qu'Hérodote nomme Pélasges de la Thessalie, contrée située entre la Thrace et l'Attique. Eusèbe, p. 7, et le Chronicon Paschale, pag. 4o, désignent les Ioniens comme Scythes. Epiphane, liv. I, p. 6 de son ouvrage contre l'hérésie, dit que tous les peuples au sud de l'HelIespont, c'est-à-dire, les Macédoniens et les Grecs, étoient Scythes.
    Straboni Atenianët i quan Trakas kurse Herodoti Pellazgë...
    La langue et les mœurs de tout l'Hellas, depuis la Thrace jusqu'à la mer d'Ionie, étoient celles des Thraces, des Scythes, des Gètes, des Goths.

    Hérodote avoue son incertitude concernant la langue que parlaient les Pélasges. D'après certaines indications, il croit cependant qu’ "ils parlaient une langue barbare".

    Herodoti e pranonte se nuk ishte i njohtuar mirë se  çfarë gjuhe flisnin Pellazgët, por sipas  disa të dhënave,  besonte se  "ata flisnin një gjuhë barbare" !  

 On sait que, par le nom de barbares, les Grecs désignaient particulièrement les peuples de la Scythie, de la Perse, et en général les nations asiatiques.
Por, dihet se, më emrin "barbarë" grekët iu drejtohëshin  popujve të Skitisë, të Persisë, dhe në pergjithëthsi  popullsisë aziatike.
Kur mirret parasysh se  Herodonti lindi ne halikarnas, Azi të  vogël...e jo ne Gadishullin Ilirikë...
Hérodote ajoute : « Or, si tel était l'idiomc de a toute la nation, il s'ensuit que les Athéniens , Pélasges d'origine, oubliérent leur langue en devenant Hellènes , et qu’ils apprirent celle de ce dernier peuple. »
"do thotë se Athenianët, që ishin pellazgë,  harruan gjuhën e tyre  dhe u bënë Helenë, duke e marrur edhe gjuhën e tyre,  pra gjhën helene" ?

     Le père de’ l'histoire se trompe a cet égard; car les Indo-Scythes, ancêtres des Pélasges, et les Scythes du Caucase et des bords de la mer Caspienne, souche des Hellènes, avaient la même origine, et conséquemment leurs langues n'étaient pas tellement "sans rapports, que les Athéniens fussent obligés d'oublier absolument’ l'une pour apprendre l'autre. Il y avait sans doute plus d'éléments des langues sémitiques dans la langue des Scythes caucasicns que dans celle des Pélasges ; cependant celle-ci n'en était pas dépourvue; car les colonies égyptiennes et phéniciennes , qui s'étaient fixées dans la Grèce antérieurement aux Hellènes, avaient dû y introduire des modifications.
    En ce qui concerne les Hellènes, il est certain qu'ils étaient Scythes caucasiens.
    D'autre part, que ces mêmes Goths, Gètes ou Scythes, après avoir passé ‘le Danube, aient peuplé la Germanie, et plus tard aient vaincu les Romains, cela est constaté par le témoignage de quelques-uns des historiens byzantins les plus estimés , notamment par ce passage de Georges le Syn-celle : « Lorsqu'un grand nombre de Scythes, qui sont appelés Goths, eu‘« rent passé le fleuve Ister (aujourd'hui le Danube), au temps de Décius, u ils ravagèrent. l'empire romain (4). » Ammien Marcellin appelle aussi ces peuples Scylhiæ gcntes, dans le récit de la mort du même empereur, qui ‘périt dans une bataille contre les Goths, ou Gètes (5).
    Enfin, que ce soient ces Gètes, Goths, ou Scythes, venus des contrées voisines de la mer Noire, auxquels on a donné le nom de Germains, cela est de toute évidence par un grand nombre de faits et de témoignages antiques, entre lesquels nous: choisissons ceux-ci. Dans les Dits mémorables de Socrate, écrits par Xénophon environ quatre cents ans avant l'ère chrétienne, on lit : «Les Scythes dominent en Europe (6). n Un passage de Pline est plus décisif encore; le voici : a Le nom de Scylhes est partout ‘« changé en ceux ‘de Sarmales et de Germains; et l'ancienne dénomination « n'est restée qu'aux peuplades les plus éloignées , lesquelles sont presque  inconnues au reste des morteles.
    Source:
    1.) books.google.frFrançois-Joseph Fétis - 1869 - 1497 pages
    *Le père de' l'histoire se trompe a cet égard; car les Indo-Scythes, ancêtres des Pélasges, et les Scythes du Caucase et des bords de la mer Caspienne, souche des Hellènes, avaient la même origine, et conséquemment leurs langues ...
     2. books.google.frSimon Pelloutier, Chiniac de La Bastide - 1771
    *De ces raisonnemens enfin on nous laisse à conclure que ces mots étoient des restes de la Langue des anciens Pélasges , restes qui prouvent qu'elle étoit la même que celle des Scythes ou Celtes ; & par conséquent, &c.
     Pélasges étaient Scythes d'origine; la seconde, qu'ils sortirent de la Thrace pour envahir la Grèce , et que les Grecs sont Pélasges, et par conséquent Scythes d'origine
    Université de Besançon - 1986 - 607 pages
    "... perché ai tempi dell'alleanza proprio con gli Sciti, si era abituato all'usa barbaro di bere il vino puro. 17. ... Esemplare il caso del rapimento da parte dei Pelasgi delle
     donne che festeggiavano a Brauron : cfr. HDT., VI 138. 24."

books.google.frBureau de la Décade Philosophique - 1804 - Afficher la publication en entier
... ou Pélasges , les îllyriens et les Etrusques étaient certainement établis en Italie environ 1000 ans avant JC .... Çest donc, conclut-il , une vérité historique que les Italiens étaient Scythes. Comment se peut-il faire que M...
1786 - Afficher la publication en entier
Danet a cherché une étymologie retative aux w.oruagnes , dans la langue Hébraïque. C'est à l'excmple de ceux qui ... aux Aborigènes d'Italie , avant les Etrusques , 8c aux Pélasges , se ressentent toujours de la
... précis ou conventionnels, les anciens avaient attachés aux ethniques Celles, GaUiles, Pélasges, Tyrrhéniens, Étrusques, Ombriens, Ligures, et tant d'autres semblables, Ibères, Cimmériens, Hyper- boréens et Scythes ? Non.
source Egyptienne.
 Alexandre Louis Joseph Bertrand - 1889 - 464 pages - Extraits

=======par==kreksi=== dartre93@gmail.com ====

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire